fbpx

Eduniversal atzīst Riga Business School par labāko biznesa skolu Latvijā

Jau septīto gadu Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība Eduniversal 2023. gada reitingā ir iekļauta to 200 pasaules biznesa skolu grupā, kurām ir nozīmīga starptautiska ietekme. Riga Business School vienlaikus atkārtoti atzīta par labāko biznesa skolu Latvijā, saņemot četras no piecām “Izcilības palmām” jeb Palmes of Excellence. Saņemot šo novērtējumu, Riga Business School divas piedāvātās MBA (Master of Business Administration) - profesionālais MBA un Executive MBA - atzītas par labākajām programmām šajā segmentā. Riga Business School Professional MBA programma ir atzīta par 5. [...]

By |2023-11-29T13:05:08+00:00November 29, 2023|Uncategorized @lv|0 Comments

Augstākajā izglītībā stiprina zināšanas cīņai ar naudas atmazgāšanu

Lai stiprinātu zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā, ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu teju 1,5 miljonu eiro apmērā, tiks nodrošinātas specializētas studiju iespējas un  veikta pētniecība, piesaistot augsta līmeņa pētniekus un akadēmisko personālu ar pieredzi pasaules vadošajās augstskolās. Paredzēts, ka izstrādās vismaz sešus specializētos studiju moduļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros, kurus līdz 2026. gada 30.jūnijam būs apguvuši vismaz 150 studējošie. Nozīmīga loma specializēto moduļu sekmīgai īstenošanai Latvijas augstskolās [...]

By |2023-01-20T13:09:10+00:00January 20, 2023|Uncategorized @lv|0 Comments

Jānis Grēviņš: jaunajā gadā iesoļot ar trīs prioritātēm izglītībā

Latvijas augstākajai izglītībai 2022. gads ir bijis īpaši dinamisks – augstskolu padomju izveide pārvaldības uzlabošanai, augstskolu konsolidācija efektivitātes nodrošināšanai, vienotā pakalpojumu centra izveide, lai nodrošinātu efektīvāku pasaules tehnoloģiju pakalpojumu pieejamību Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām. Savukārt, pasaulē no Covid19 pandēmijas izejam ar daudzām inovācijām studiju procesā, kas veicināja “piespiedu” tehnoloģiju lietošana. Ģeopolitiskie notikumi šodien ļoti skaidri iezīmē visas sabiedrības zināšanu kopuma un katra sabiedrības locekļa intelekta nozīmīgumu valsts attīstībā un cilvēku labklājībā. Latvijas izaicinājums ir, kā minētās pārvaldības reformas saskaņot ar izglītības tehnoloģisko attīstību un [...]

By |2023-01-09T14:38:39+00:00January 9, 2023|Uncategorized @lv|0 Comments

Artūrs Liepa: duālā karjera – vai tas ir iespējams?

Riga Business School Biznesa vadības bakalaura programmas 1.kursa students Artūrs Liepa veiksmīgi apvieno studijas ar profesionālo sportu. Artūrs Liepa studijas Riga Business School Biznesa vadības bakalaura programmā uzsāka 2022.gada septembrī, pirms tam piedaloties RBS Greenhouse programmā, kur par līderību, izrādīto aktivitāti un augstiem sasniegumiem ieguva stipendiju studiju maksas segšanai pirmajam mācību gadam. Artūrs vienmēr bijis aktīvs un nodarbojies ar sportu, viņš par “savu” sporta veidu sauc triatlonu. Ar to Artūrs nodarbojas jau kopš mazām dienām, pamatus šai sporta mīlestībai ir ielicis Artūra tētis, kurš ir [...]

By |2023-01-09T14:27:46+00:00January 9, 2023|Uncategorized @lv|0 Comments

ASV izglītībā daudz lielāks uzsvars uz pētniecību | Bufalo programmas dalībnieku stāsti

Kaspars Šteinbergs ir lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā un pētnieks Vidzemes Augstskolā. Docē studiju kursus vadībā, projektu vadībā, stratēģiskajā vadībā, radošajās industrijās un videospēļu industrijā bakalaura un maģistratūras studentiem. Kasparam ir doktora grāds uzņēmējdarbības vadības zinātnē (Dr.oec.) Rīgas Tehniskajā universitātē un viņa pētniecības intereses ir radošās industrijas, universitāšu un industrijas sadarbība. Viņš ir bijis iesaistīts izglītības un pētniecības projektos radošajās industrijās, pasākumu vadībā, inovācijās un izglītības kvalitātes monitoringā lokāli un starptautiski. Pirms atgriešanās mājās pēc semestra Bufalo universitātē, kur viņš kopā ar vēl 7 citiem [...]

By |2023-01-02T08:55:49+00:00Decembris 30, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments

No brīvības līdz konservatīvismam | Bufalo programmas dalībnieku stāsti

Gunta Kalvāne ir vadošā pētniece un docente Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Galvenās pētniecības intereses ir bioklimatoloģija, īpaši sezonalitāte dabā, klimata pārmaiņas, izglītība ilgtspējīgai attīstībai, klimata izglītība, pilsoņu zinātne un zinātnes komunikācija. Pašlaik strādā pie jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas Latvijas Universitātē. Latvijas Universitātes Ekopadomes vadītāja. Pēc četriem mēnešiem Bufalo universitātē, mēs viņai jautājām, Vai Bufalo universitātes pasniedzējs atšķiras no Latvijas mācībspēkiem? Te Guntas stāsts: “No brīvības līdz konservatīvismam! Šķiet, šie divi vārdi vislabāk raksturo Buffalo Universitātes pasniedzējus – no pilnīgas brīvības gan vārdos, [...]

By |2023-01-02T08:55:08+00:00Decembris 30, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments

Latvijas augstskolu mācībspēki turpina apgūt digitālās prasmes Bufalo Universitātē

Latvijas augstskolu mācībspēki turpina apgūt digitālās prasmes Bufalo Universitātē Vēl astoņi Latvijas augstskolu mācībspēki - pasniedzēji un akadēmiskais personāls - šobrīd kārto pēdējos eksāmenus Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV, lai jau pirms gada nogales atgrieztos Latvijā. Vienlaikus ar nākošā gada janvāri Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros* semestra garumā vēl astoņi pasniedzēji pilna laika studijās Bufalo Universitātē apgūs zināšanas, kā celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti. Šo mācību mērķis ir nodrošināt iegūto zināšanu pārnesi Latvijas augstskolās. Šī astoņu mācībspēku komanda, [...]

By |2022-12-19T14:31:00+00:00Decembris 19, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments

Sākas pieteikšanās “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam

Sākas pieteikšanās “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam Uzņēmējdarbības veicināšanas programma “Inovāciju Akadēmija” pāriet programmas otrajā posmā, atklājot pieteikšanos “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam. Programmai var pieteikties tie interesenti, kuriem jau ir sava biznesa ideja un komanda tās realizēšanai. Programmas ietvaros pieteiktajām idejām un to komandām tiek sniegts atbalsts pētniecībai, ideju attīstībai, prototipēšanai, kā arī Latvijas zinātnes sasniegumu pārvēršanai konkurētspējīgos uzņēmējdarbības projektos. Pieteikumus dalībai pirmsakselerācijas programmā varēs iesniegt no šodienas, 19. decembra, līdz 2023. gada 8. janvārim. Programmas īstenotāji pirmsakselerācijas posmā plāno uzņemt līdz 40 [...]

By |2022-12-20T12:05:48+00:00Decembris 19, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts: Pašlaik jautājums ir, kā lai inovācijas kļūst par stabilu augstskolu produktu

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts: Pašlaik jautājums ir, kā lai inovācijas kļūst par stabilu augstskolu produktu Avots: LETA 11.12.2022. 2021.gadā Rīgas Tehniskā Universitātes Rības biznesa skola parakstīja trīs gadu sadarbības memorandu ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MTI) Globālās izglītības laboratoriju (MIT J-WEL) par Latvijas izglītības līderu programmas izveidi Latvijā. 11.novembrī mācības pabeidza pirmā grupa, kurā bija vairāki Latvijas augstskolu, valsts pārvaldes un uzņēmumu pārstāvji. Vienlaikus valdība novembra sākumā apstiprināja investīciju programmu 1,7 miljonu eiro apmērā, lai Latvijas augstskolas varētu veikt ieguldījumus digitālo prasmju, informācijas un datorzinātņu [...]

By |2022-12-20T12:06:39+00:00Decembris 19, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments

Veidos starptautisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai

Veidos starptautisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai Lai palielinātu augsti izglītotu speciālistu skaitu IKT jomā, kas vitāli nepieciešams tautsaimniecības turpmākai attīstībai, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, RTU Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar ārvalstu partneriem veidos kopīgu maģistra studiju programmu. Tehnoloģiju attīstība maina ražošanu un līdz ar to arī darba tirgū jau ilgāku laiku vērojams pieaugošs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas IKT speciālistiem. Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes kā Latvijā, tā citviet pasaulē rāda, ka arvien vairāk būs nepieciešami [...]

By |2022-12-07T10:22:29+00:00Decembris 6, 2022|Uncategorized @lv|0 Comments
Go to Top