Gunta Kalvāne ir vadošā pētniece un docente Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Galvenās pētniecības intereses ir bioklimatoloģija, īpaši sezonalitāte dabā, klimata pārmaiņas, izglītība ilgtspējīgai attīstībai, klimata izglītība, pilsoņu zinātne un zinātnes komunikācija. Pašlaik strādā pie jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas Latvijas Universitātē. Latvijas Universitātes Ekopadomes vadītāja. Pēc četriem mēnešiem Bufalo universitātē, mēs viņai jautājām, Vai Bufalo universitātes pasniedzējs atšķiras no Latvijas mācībspēkiem? Te Guntas stāsts:

“No brīvības līdz konservatīvismam!

Šķiet, šie divi vārdi vislabāk raksturo Buffalo Universitātes pasniedzējus – no pilnīgas brīvības gan vārdos, gan vizuālajā tēlā līdz pilnīgai klasikai / stingrībai gan apģērbā, gan studiju kursa noteikumos. Pasniedzēji tāpat kā studenti Buffalo Universitātē ir daudzveidīgi, un tas viennozīmīgi ir Universitātes ieguvums. Viens no maniem pasniedzējiem ir brīvdomātājs, kas nāk uz darbu šortos un T-kreklos ar uzrakstu “LOVE”, savā leksikā ir brīvs, kas neizslēdz arī necenzētu vārdu lietošanu. Arī savās prasībās – brīvs, un studentiem vienmēr tiek piedāvāti vairāki uzdevumu varianti, un iesniegšanas iespējas (audio, vizuāls utml.). He is also flexible in his demands, always offering several versions of tasks and options for how to submit them (audio, visual, etc.). Savukārt, cita pasniedzēja lekcijās valda klusums un pastāv telefona lietošanas aizliegums; visi studiju darbi jāiesniedz papīra formā, stigri ievērojot tehniskos norādījumus, arī testi ir papīra formā, lekcijas laikā pilnīgā klusumā.

Lai arī cik dažādas būtu pieejams, viens ir nemainīgs – tā ir interese par studentu. Situācijas gan ir dažādas, bet manos studiju kursos pasniedzēji detalizēti izvērtē visus darbus; sniedz konstruktīvu atgriezenisko saikni; vienmēr paskaidro, ja nav skaidrs; sūta papildus materiālus; ir atbalstoši un ieinteresēti katra studenta izaugsmē. “Nāc aprunāties, ja nepieciešams” – ir klasisks lekcijas noslēguma teikums. Starp citu, studenti to arī dara.

Mani fascinē pasniedzēju profesionalitāte, vadot diskusijas un prasme uzdot “pareizos” jautājumus, kas norāda uz daudzu zinātnisko publikāciju izlasīšanu pirms lekcijām. Pasniedzēji vienmēr ir sagatavojušies nodarbībām.

Gandrīz visiem studiju kursiem jau augustā mums bija zināms kalendārais plāns – kādas publikācijas lasīsim oktobrī, kad būs pārbaudes darbi, un kādi/kad būs mājas darbi? Struktūra. Visi vērtējumi uzreiz redzami platformā Gandrīz visiem studiju kursiem jau augustā mums bija zināms kalendārais plāns – kādas publikācijas lasīsim oktobrī, kad būs pārbaudes darbi, un kādi/kad būs mājas darbi? Struktūra. Visi vērtējumi uzreiz redzami platformā Atvērts, strukturēts, profesionāls, ieinteresēts – četri atslēgas vārdi, kas labi raksturo manus pasniedzējus Buffalo Universitātē.”

Bufalo programma veicina inovāciju un digitālās pārvaldības iekļaušanu augstākās izglītības sistēmā, kā arī pasaules pieredzes pārnesi Latvijas universitātēs. Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskajiem sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” izdalītajiem līdzekļiem. Riga Business School īsteno un koordinē programmu kā RTU struktūrvienība, ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Share This Story, Choose Your Platform!