Veidos starptautisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai

Veidos starptautisku izglītības ekosistēmu digitālo speciālistu apmācībai Lai palielinātu augsti izglītotu speciālistu skaitu IKT jomā, kas vitāli nepieciešams tautsaimniecības turpmākai attīstībai, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, RTU Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar ārvalstu partneriem veidos kopīgu maģistra studiju programmu. Tehnoloģiju attīstība maina ražošanu un līdz ar to arī darba tirgū jau ilgāku laiku vērojams pieaugošs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas IKT speciālistiem. Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes kā Latvijā, tā citviet pasaulē rāda, ka arvien vairāk būs nepieciešami [...]