Kaspars Šteinbergs ir lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā un pētnieks Vidzemes Augstskolā. Docē studiju kursus vadībā, projektu vadībā, stratēģiskajā vadībā, radošajās industrijās un videospēļu industrijā bakalaura un maģistratūras studentiem. Kasparam ir doktora grāds uzņēmējdarbības vadības zinātnē (Dr.oec.) Rīgas Tehniskajā universitātē un viņa pētniecības intereses ir radošās industrijas, universitāšu un industrijas sadarbība. Viņš ir bijis iesaistīts izglītības un pētniecības projektos radošajās industrijās, pasākumu vadībā, inovācijās un izglītības kvalitātes monitoringā lokāli un starptautiski. Pirms atgriešanās mājās pēc semestra Bufalo universitātē, kur viņš kopā ar vēl 7 citiem Latvijas augstskolu lektoriem stiprināja savas digitālās prasmes, Kaspars reflektē par pieredzēto:

“Šodien pēdējā diena šeit Bufalo un iespēja salikt punktus uz i par šiem četriem mēnešiem. Tā pirmā atziņa, ko gribu paņemt, ir tas, ka mūsu pasniedzēji patiesībā nav sliktāki vai labāki par pasniedzējiem šeit. Tāpat ir izcili pasniedzēji, tāpat ir pasniedzēji, kuriem nesanāk. Jā, mēs izmantojam dažādas metodes, dažādas pieejas, bet kopumā pasniegšanas līmenis un pasniedzēju kvalitāte īpaši neatšķiras vai tas ir Bufalo vai pie mums Latvijā.

Un vēl, protams, būtiska atšķirība ir tā, kādas iespējas šeit ir studentiem. Šeit tik daudz pasākumu, tik daudz dažādas iespējas — filmu skatīšanās, dažādi semināri, dažādām ekskursijām, visdažādākās aktivitātēs sportā, gan zinātnes pasākumi, gan izklaides pasākumi. Jā, ir smagas studijas. Studijas paņem visu laiku. Citam principā daudz nepaliek, bet tas brīvais laiks, kas ir, studējošo dzīve, aktivitātes ir ļoti daudzpusīgas, ļoti daudzveidīgas. Ir daudz dažādas vietas, kur studentiem kopā strādāt. Ne tikai mācību laikā, bet arī ārpus mācībām, kur pavadīt laiku, pasportot. Visi studenti var iesaistīties. Sākot no vietas, kur mēs dzīvojam, apartamentos, beidzot līdz lielām auditorijām, fakultātēm — visur notiek dažāda veida pasākumi. Tā vide tik tiešām ir tāda, kas motivē šeit studēt, kas motivē šeit kopā darboties, pildīt kopā uzdevumus, grupu darbus. Studijas ir grūtas, bet no otras puses viss tiek darīts, lai šīs smagās studijas padarītu pēc iespējas interesantākas, aizraujošākas un mēs iegūtu kopā ne tikai zināšanas, bet arī mācētu tās pielietot visdažādākajos aspektos un visdažādākajos studiju kursos.

Būtiskākā atšķirība droši vien ir tā, ka šeit pasniedzējiem ir ļoti augsts pētniecības līmenis. Paskatāmies publikācijas, paskatāmies dažādus reitingus — tas ir vidēji kopumā nesalīdzināmi augstāks nekā tas ir Latvijā. Un tas šeit ir no pašiem, pašiem pamatiem. Jau pašos pirmajos kursos, principā visos kursos, kas mums bija, bija kaut kāda pētniecības sastāvdaļa — ai tā bija raksta izlasīšana, daudzu rakstu izlasīšana, vai tā bija rakstu sarakstīšana, pētniecības veikšana. Pašos, pašos pamatos līdz pat arī doktorantūras kursiem, visur, ir uzsvars uz pētniecību. Pamatā viss studiju kurss ir pētniecībā balstīts. Tā ir tāda būtiskākā atšķirība, kas atšķir no tā kā mēs mācam Latvijā. Šeit studenti lasa daudz literatūras, arī iemācās par šo literatūru diskutēt un tālāk arī no šīs izlasītās literatūras veikt savus pētījumus. Un tad tas aiziet jau līdz pasniedzējiem, līdz profesoru līmenim. To es tiešām izjutu arī studiju kursos, tieši šo te pasniedzēju augsto pētniecības līmeni.

Apkopojot galvenos ieguvumus un galvenās atziņas no šiem 4 mēnešiem:

  • Pirmkārt, mūsu pasniedzēji ir tikpat labi vai tikpat slikti kā pasniedzēji šeit.
  • Otrkārt, visās studijās, visā procesā daudzreiz lielāks uzsvars uz pētniecību.
  • Treškārt, studijas ir smagas, studijas ir tā kā pilna laika darbs, bet viss tiek darīts, lai studenti šeit labi justos un lai studenti sasniegtu savus mērķus gan mācībās, gan ari jau pēc tam ārpus mācībām.”

Bufalo programma veicina inovāciju un digitālās pārvaldības iekļaušanu augstākās izglītības sistēmā, kā arī pasaules pieredzes pārnesi Latvijas universitātēs. Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskajiem sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” izdalītajiem līdzekļiem. Riga Business School īsteno un koordinē programmu kā RTU struktūrvienība, ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Share This Story, Choose Your Platform!