Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas (RBS) personas datu apstrādes paziņojums Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

RBS reģistrācijas numurs: 3341000709, juridiskā adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, Latvija. Ar mums sazināties var, rakstot e-pasta adresi: info@rbs.lv vai pa tālruni 67089800.

Ar 2018. gada 25. maiju, spēkā stājas Vispārīgās datu aizsardzības regula, paredzot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES), Latvijā regulas pielietojumu noteiks Personas datu apstrādes likums.

RBS ir augstākās izglītības iestāde, kura nodrošina bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmas, kā arī angļu valodas apmācības un vadības kursus. RBS nodrošina arī informācijas pieejamību par studijām Amerikas Savienotajās valstīs. Lai īstenotu šo uzdevumus RBS apkopo un apstrādā personas informāciju par potenciālajiem un esošajiem studentiem, viņu vecākiem; absolventiem; potenciālajiem, esošajiem un bijušiem kursu apmeklētājiem; pasākumu apmeklētājiem un personām, kas reģistrējušās uz pasākumu; kā arī personām, kas pārstāv partneruzņēmumus un potenciālajiem vai esošajiem darba devējiem.

Apstrādājot personu datus RBS ievēros esošo nacionālo likumdošanu, EU regulējumu (General Data Protection Regulation – GDPR) un vispār pieņemtas konfidencialitātes prasības. RBS neizplatīs personas datus trešajām pusēm (ja vien tas nav noteikts ar likumu vai nav iegūta specifiska piekrišana) un maksimāli nodrošinās drošu datu uzglabāšanu.

Pēc personas pieprasījuma RBS nodrošinās:

1.personas informāciju.

2. Informācijas sūtīšanas pārtraukšanu personai, kura ir atteikusies no tās saņemšanas. Tas neattiecas uz informāciju, kas saistīta ar līgumu izpildi un svarīgu informāciju par iegūtajiem diplomiem, sertifikātiem un pabeigtajiem kursiem.

3. personas informācijas atjaunošanu vai dzēšanu, ja vien tās glabāšanā nav noteikta ar likumu un/vai saistīta ar kursiem un programmām, kas pabeigti RBS vai tās partnerinstitūcijās. Tā pat RBS glabās minimumu informācijas, kas nepieciešama, lai apstiprinātu personas identitāti, kurai ir tiesības saņemt informāciju par sertifikātiem, diplomiem vai pabeigtajiem kursiem.

RBS apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

a) administratīviem procesiem – pakalpojumu nodrošināšanai un līgumu izpildes (t.sk. rēķinu) kontrolei. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds (arī izmaiņas), personas ID numurs, adrese, bankas konta numurs, veiktie maksājumi, telefona numurs un e-pasta adrese.

informācijas izplatīšanai par RBS programmām, kursiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti kādi no šādiem datiem: personas vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese. For the aforementioned purpose, some or all of the following data is necessary and stored: Person’s name, surname, address, telephone and email address.

c) akadēmiskām vajadzībām, lai saglabātu un kontrolētu personas studiju gaitu. Šī nolūka īstenošanai, tiks glabāti un apstrādāti atsevišķi no šiem datiem: personas vārds, uzvārds, iegūtie diplomi, pabeigtie kursi un vērtējumi (atzīmes), kas iegūti RBS un citās institūcijās.

d) RBS sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un programmu pilnveidošanai. Šī nolūka īstenošanai, tiks glabāti un apstrādāti atsevišķi no šiem datiem: personas vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts un informācija par karjeru.

e) mācību personāla un darbinieku pieņemšanai darbā. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, iepriekšējā izglītība un prasmes, informācija par karjeru un interesēm.

Lai veiktu izmaiņas saistībā ar informācijas apstrādi RBS, lūdzu, sazinieties ar mums sūtot e-pastu uz info@rbs.lv vai klātienē Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā. Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.