Studiju finansēšana

Executive MBA mācību maksa

EUR 33 000

Mācību maksa (2023-2025)

EUR 29 700

Mācību maksa (2023-2025) ar “Agrā putniņa” atlaidi –
reģistrējoties pirms 2023. gada 18. septembra
ES rezidentiem

EUR 40*

Reģistrācijas maksa (netiek atgriezta)
ES rezidentiem

EUR 150

Reģistrācijas maksa (netiek atgriezta)
ES nerezidentiem

*ES rezidentiem un nerezidentiem ar Latvijas Republikas diplomu

Studiju finansēšana

Executive MBA mācību maksa

EUR 33 000

Mācību maksa (2023-2025)

EUR 29 700

Mācību maksa (2023-2025) ar “Agrā putniņa” atlaidi –
reģistrējoties pirms 2023. gada 5. septembra
ES rezidentiem

EUR 40*

Reģistrācijas maksa (netiek atgriezta)
ES rezidentiem

EUR 150

Reģistrācijas maksa (netiek atgriezta)
ES nerezidentiem

*ES rezidentiem un nerezidentiem ar Latvijas Republikas diplomu

Mācību maksa Executive MBA programmā ietver:

Pamatkursus un papildu kursus

Vadītāju apmācības stundas

2 mācību braucienus (neiekļaujot transportu un ēdināšanu)

Tīklošanas pasākumus

Ēdināšanu studiju laikā

Grāmatas, izdales materiālus, piekļuvi materiāliem

Resursu maksu*

*ietver piekļuvi zinātniskajām datu bāzēm, RBS datorlaboratorijas izmantošanu, drukāšanu un piekļuvi RBS Tiešsaistes piekļuves studiju sistēmai, jāmaksā rudens un pavasara semestros.

Aizdevumi un finansiālais atbalsts

EMBA programma ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē. Lūk, daži veidi, kas var palīdzēt jums to finansēt:

 • Runājiet ar savu darba devēju
  Daudzi studenti saņem finansiālo atbalstu no saviem darba devējiem. Daudziem uzņēmumiem ir īpaši fondi darbinieku izglītībai.
 • Reģistrējieties laicīgi
  Piesakieties EMBA studijām līdz 12. septembrim un saņemiet 10% atlaidi pilnai studiju maksai.
 • Apsveriet iespēju ņemt aizdevumu
  Piesakieties valsts garantētam studiju un studējošā kredītam (sedz mācību maksu un ikdienas izdevumus) bankās, kas sadarbojas ar ALTUM, vai ņemiet komerciālo aizdevumu. Lai uzzinātu par to, kas jums ir piemērotākais, lūdzu, konsultējieties ar savu banku vai attiecīgo finanšu iestādi.
 • Piesakieties īpašam mācību maksas atbrīvojumam
  Saņemiet mācību maksas atbrīvojumu 50% apmērā, ja jūs pārstāviet valsts iestādi, diplomātisko sektoru vai NVO.
 • Piesakieties 10% atlaidei, ja jūs esat
  • RBS absolvents;
  • Pirmās pakāpes radinieks RBS studentam vai absolventam;
  • Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā, Norvēģijas Tirdzniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Startin.LV vai Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Aizdevumi un finansiālais atbalsts

EMBA programma ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē. Lūk, daži veidi, kas var palīdzēt jums to finansēt:

 • Runājiet ar savu darba devēju
  Daudzi studenti saņem finansiālo atbalstu no saviem darba devējiem. Daudziem uzņēmumiem ir īpaši fondi darbinieku izglītībai.
 • Reģistrējieties laicīgi
  Piesakieties EMBA studijām līdz 12. septembrim un saņemiet 10% atlaidi pilnai studiju maksai.
 • Apsveriet iespēju ņemt aizdevumu
  Piesakieties valsts garantētam studiju un studējošā kredītam (sedz mācību maksu un ikdienas izdevumus) bankās, kas sadarbojas ar ALTUM, vai ņemiet komerciālo aizdevumu. Lai uzzinātu par to, kas jums ir piemērotākais, lūdzu, konsultējieties ar savu banku vai attiecīgo finanšu iestādi.
 • Piesakieties īpašam mācību maksas atbrīvojumam
  Saņemiet mācību maksas atbrīvojumu 50% apmērā, ja jūs pārstāviet valsts iestādi, diplomātisko sektoru vai NVO.
 • Piesakieties 10% atlaidei, ja jūs esat
  • RBS absolvents;
  • Pirmās pakāpes radinieks RBS studentam vai absolventam;
  • Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā, Norvēģijas Tirdzniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Startin.LV vai Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Unikāls studiju finansējuma piedāvājums

RBS ar lepnumu piedāvā unikālu Executive MBA studiju programmas finansējuma piedāvājumu, kas paredzēts indivīdiem, kuru vienīgā profesionālā darbība ir saistīta ar:

Valsts pārvaldi;
Nevalstiskām organizācijām;
Diplomātiskajām aktivitātēm.

Kopš pašiem pirmsākumiem RBS misija ir bijusi vadītāju izglītošana un tādu līderu veidošana, kas rada ilgtspējīgu labklājību Baltijas reģionā. Profesionāla vadība un līderība sniedz lielu ieguldījumu reģiona labklājībā un ilgtspējā. Tāpēc RBS izsludina iniciatīvu atbalstīt indivīdus, kas darbojas publiskajos, brīvprātīgajos un valsts sektoros viņu misijā, un veicināt esošo un nākotnes līderu attīstību publiskajam sektoram, nodrošinot šo organizāciju dalībniekus ar mācību maksas atbrīvojumu līdz pat 50% apmērā studijām RBS Executive MBA programmā.

Pieaugošā tendence publiskā sektora vadītājiem iegūt MBA kvalifikāciju skaidri parāda nepieciešamību pēc MBA prasmēm un domāšanas veidu, kas nodrošina turpmāku veiksmīgas karjeras virzību un attīstību. Prasmju kopums un domāšanas veids, kas tiek apgūts MBA programmās, ir ļoti pieprasīts, jo sniedz spēcīgiem līderiem un prasmīgiem vadītājiem spēju pielāgoties strauji mainīgajai videi, domāt inovatīvi un radoši un spēt piemērot aktuālākās stratēģiskās pieejas visdažādāko jautājumu lokam.

Mācību maksas atbrīvojumi tiks piešķirti ierobežotam rūpīgi izvēlētu kandidātu skaitam, jo piedāvājums ir paredzēts tikai indivīdiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta tikai un vienīgi ar valsts pārvaldi, nevalstiskām organizācijām vai diplomātiskām aktivitātēm. RBS patur tiesības atteikt mācību maksas atbrīvojumu kandidātiem, pamatojoties uz kandidātu atlases un uzņemšanas komisijas lēmumu. Lai kvalificētos mācību maksas atbrīvojumam, kandidātiem ir jāatbilst šī piedāvājuma prasībām un EMBA programmas uzņemšanas kritērijiem.

Mums vienmēr ir bijis būtiski veicināt cilvēka izaugsmi. Tāpēc aicinām valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju vadītājus izmantot Riga Business School doto iespēju, jo mūsu misija ir nodrošināt izglītību līderībai tehnoloģiju laikmetā.

Claudio Rivera
Rīgas Biznesa skolas direktors

Mums vienmēr ir bijis būtiski veicināt cilvēka izaugsmi. Tāpēc aicinām valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju vadītājus izmantot Riga Business School doto iespēju, jo mūsu misija ir nodrošināt izglītību līderībai tehnoloģiju laikmetā.

Claudio Rivera
Rīgas Biznesa skolas direktors