Pasniedzēji

Riga Business School pamatā ir profesori. Viņi ir labi pazīstami zinātnieki un praktiķi savās jomās. Mūsu fakultāte izglītības procesā iekļauj starpdisciplinaritāti, nodrošinot jauniešu konkurētspēju nemitīgi mainīgajā darba tirgū.

Klaudio
Rivera

Ph.D. Latvijas Universitāte, doktora grāds

BBA, BITL, MBA, EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Korporatīvā pārvaldība
Individuālā un karjeras attīstība
Līderība un komandas veidošana

Kumars
Agarvals

M.Ed, Latvijas Universitāte, maģistra grāds izglītībā

BBA & BITL pasniedzējs

Rakstiskā komunikācija – paplašināts kurss
Starpkultūru komunikācija

Kalvis
Apsītis

Ph.D, Sc.comp (Datorzinātnēs), doktora grāds, Merilendas universitāte (University of Maryland College Park) University of Maryland College Park

BITL pasniedzējs

Pirmā gada seminārs

Kārlis
Ātrens

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola
B.Sc, Austrālijas nacionālā universitāte (Australian National University), bakalaura grāds University

BBA & BITL pasniedzējs

STEM komunikācijas
Korporatīvā pārvaldība
Projektu vadība

Daunis
Auers

Ph.D., Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu augstskola (London School of Economics and Political Science (LSE)), doktora grāds

MBA pasniedzējs

Ilze
Amanda Auziņa

Ph.D. cand. doktora grāda kandidāte Amsterdamas Universitāte (University of Amsterdam), M.Sc. , maģistra grāds sociālajās zinātnēs Amsterdamas Brīvā universitāte (Vrije Universiteit Amsterdam)

BBA & BITL pasniedzējs

Edx

Džastins (Justin)
Bankrofts (Bancroft)

BS, bakalaura grāds, Arizonas štata universitāte (Arizona State University)
M.Ed, maģistra grāds izglītībā, Ziemeļarizonas universitāte (Northern Arizona University)
IMD Business School

BBA & BITL pasniedzējs

Finanšu atskaites un analīze
Vadības grāmatvedība
Ieguldījumu pārvaldība
GAAP

Juris
Blūms

Dr.Phys., doktora grāds fizikā, Latvijas Universitāte

BITL pasniedzējs

Dabas zinātnes

Šradha (Shraddha)
Kristiāna (Christian)

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

BBA pasniedzējs

Pasniedzēja palīdze
Ievads lineārajā algebrā

Ronalds
Cinks

Ph.D. cand, doktora grāda kandidāts, Latvijas Universitāte
MA, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

BBA pasniedzējs

Bakalaura darbs
Biznesa izpētes metodes
Ievads psiholoģijā

Randevs (Randev)
Diazs (Dias)

MBA, MFIN

BBA pasniedzējs

Projektu vadība
Word & Powerpoint

Zoja
Dombrovska

M.Sc. maģistra grāds (tehniskajā tulkošanā), Rīgas Tehniskā universitāte

BBA pasniedzējs

Krievu valodā

Andrejs
Dzedons

Dr.Sc.ing., zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmija
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV, (University at Buffalo, State University of New York)

MBA & EMBA pasniedzējs

Mārketinga vadība
Vara un ietekme organizācijās

Inese
Eglīte

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA & EMBA pasniedzējs

Mārketinga vadība
Vara un ietekme organizācijās

Paula
Elksne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

BBA pasniedzējs

Mārketings
Patērētāju uzvedība

Daiga
Ērgle

Ph.D. Latvijas Universitāte, doktora grāds
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

BBA & BITL & MBA & EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Stratēģija
Vadības attīstības praktikums
Human Resource Management
Digitālā transformācija un cilvēkresursu vadība

Jegors
Fjodorovs

Dr.Sc.ing., inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas Tehniskā univeritāte

BBA pasniedzējs

Finanšu lēmumu pieņemšana

Anita
Gaile

Ph.D., doktora grāds, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Latvijas Universitāte

BBA & BITL & Mini-MBA pasniedzēja

Human Resource Management
Sociālie projekti
Sarunu vadība

Glens (Glen)
Grants (Grant)

MA, maģistra grāds, Jorkas Sentdžona universitāte (York St John University)

BBA & BITL pasniedzējs

Civilā aizsardzība
Sociālie projekti

Voloss
Grīns

BSME, bakalaura grāds, Tenesijas universitāte (University of Tennessee)
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Vīnes Ekonomikas un biznesa universitāte (Wirtschaftsuniversitat-Wien)

Mini-MBA pasniedzējs

Piedāvājumu sagatavošana

Aldis
Greitāns

MEng, maģistra grāds inženierzinātnēs, RTU
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

BBA & BITL & MBA & EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Sociālā uzņēmējdarbība
Inovāciju vadība
Digitālā transformācija

Andrejs
Jakobsons

MA, maģistra grāds, Indiānas universitāte (Indiana University)

BBA & BITL & MBA & EMBA pasniedzējs

Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā ekonomika

Marta
Jaksona

M.Sc, maģistra grāds, Biznesa Augstskola Turība,
Institut International d’Administration publique (IIAP), Parīze
BSS, bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte

BBA & BITL pasniedzējs

Firma

Katrīna
Jaunušāne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

Patērētāju uzvedība
Mārketinga vadība
Mārketinga izpēte

Valters
Kaže

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Pakalpojumu mārketings

Mārketinga vadība

Andrejs
Koliškins

Ph.D., doktora grāds, Sanktpēterburgas universitāte (University of St. Petersburg)
M.Math., maģistra grāds matemātikā, Latvijas Universitāte

BBA & MBA & EMBA pasniedzējs

Lēmumu pieņemšana un prognozēšana ar statistikas metodēm
Managerial Statistics

Laine
Kristberga

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Mākslas akadēmija
MA, maģistra grāds, Londonas Universitāte (London University)
M.Philol., maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte

BBA & BITL pasniedzējs

Vispārējā māksla

Jānis
Lazovskis

Ph.D., doktora grāds, Ilinoisas universitāte Čikāgā (University of Illinois at Chicago)

BBA & BITL pasniedzējs

Ievads lineārajā algebrā
Datu struktūras
Diskrētās struktūras
Ievads vizualizācijā

Romulo
Līls (Leal)

MBA kandidāts, RTU Rīgas Biznesa skola
B.Sc, bakalaura grāds, Universidade Federal Fluminense (Brazīlija)

BBA pasniedzējs

Excel
Data R

Raimonds
Lieksnis

Ph.D., doktora grāds, Rīgas Tehniskā universitāte
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV, (University at Buffalo, State University of New York)

MBA, EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Finanšu vadība
Entrepreneurial Finance
Ieguldījumu pārvaldība
Korporatīvo finanšu tēmas
Finanšu iestāžu vadība

Raivis
Lucijanovs

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

BBA & MBA & BITL pasniedzējs

Finanšu vadības pamati
Finanšu un vadības grāmatvedība

Gregorijs (Gregory)
Maters (Mathers )

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Vadības attīstības praktikums
Organizational Behavior
Vadības
Vadības komunikācijas

Inga
Mukāne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

ACAMS pasniedzējs

Inese
Muzikante

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte
M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

BBA, BITL & EMBA, MBA pasniedzēja

Ievads psiholoģijā
Bakalaura darbs
Vadības attīstības praktikums
Personības un karjeras attīstība

Elza
Priede

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzēja

Personības un karjeras attīstība

Poļina
Nazarova

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

Finanšu vadības pamati
Finanšu un vadības grāmatvedība

Konstantins
Oševerovs

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

IT projektu vadība

Līga
Ozoliņa

Ph.D. Ph., doktora grāds, Biznesa augstskola “Turība”
Mg.Sc., maģistra grāds, Rīgas Stradiņa universitāte

BITL pasniedzējs

Programinženierija

Pēteris
Paikens

Dr.sc.comp., doktora grāds datorzinātnēs, Latvijas Universitāte

BITL pasniedzējs

Datoru drošība

Alvarezs Serdžio (Alvarez Sergio)
Peress (Perez)

M.Sc, maģistra grāds, Malagas Universitāte (Lengua Universidade do Minho)
BA, Universidad de Malaga), Madride

BBA & BITL pasniedzējs

Spāņu valoda

Artūrs
Pielēns-Pelēns

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

Operations and Service Management
Pakalpojumu darbība
Saimnieciskās darbības vadība

Māra
Pudāne

M.Sc. maģistra grāds (datorzinātnēs), Rīgas Tehniskā universitāte

BBA pasniedzējs

SQL

Oskars
Radziņš

MEng, maģistra grāds angļu valodā, Glāzgovas Universitāte (University of Glasgow)

BITL pasniedzējs

Ievads vizualizācijas laboratorijās

Igors
Rodins

M.Sc. maģistra grāds (elektronikā), Rīgas Aviācijas universitāte

MBA & EMBA pasniedzējs

AI & Strategy

Kristiāna
Roth

M.Sc., maģistra grāds, Austrijas lietišķo zinātņu universitāte (University of Applied Sciences Upper Austria)

EMBA & Mini-MBA pasniedzējs

Inovācijas un radošums
Dizaina domāšana

Diāna
Rūpniece

Mg. philol., maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte

BBA & BITL & MBA pasniedzējs

Latviešu valoda ārzemniekiem

Valdis
Saulespurēns

M.Sc. maģistra grāds (datorzinātnēs), Latvijas Universitāte

BITL pasniedzējs

Datu struktūras
Programmēšanas valodas
Algoritmu analīze

Viljams (William)
Šaubs (Schaub)

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Ziemeļfloridas universitāte (University of North Florida)

BBA & BITL & MBA pasniedzējs

Organizational Behavior
Risku vadība

Čiaki (Chiaki)
Sekiguči Bemsa (Sekiguchi Bems)

Ph.D., doktora grāds, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV (University at Buffalo, State University of New York)

BBA & BITL pasniedzēja

ASV vēsture
Cilvēki un mašīnas
Firma

Leo
Seļāvo

Ph.D Sc.comp., doktora grāds (datorzinātnēs), Pitsburgas Valsts universitāte

BITL pasniedzējs

Ievads datorzinībās
Ievads vizualizācijā
Ievads mikroprocesoros

Kristīne
Ševčenko

M. Sc. maģistra grāds matemātikā, Latvijas Universitāte

BBA & BITL pasniedzējs

Matemātika

Zakija (Zakia)
Sidikvai (Siddiqui)

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā Šveices biznesa skola (SBS Swiss Business School)
M. Fin., maģistra grāds finansēs Kembridžas universitātes biznesa un finanšu skola (BA School of Business and Finance; CELTA, University of Cambridge)

BBA & BITL pasniedzējs

Ieguldījumu pārvaldība
Finanšu matemātika
Matemātika
Finanšu vadības pamati
Matemātikas laboratorija
Grāmatvedības laboratorija

Zanda
Šmate

Ph.D. cand. doktora grāda kandidāte Amsterdamas Brīvā universitāte (Vrije University Amsterdam), M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte
M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

BBA pasniedzējs

Human Resource Management

Viesturs
Sosārs

MBA, Atvērtā universitāte (The Open University)

Mini-MBA pasniedzējs

Inovāciju laboratorija

Agnis
Stibe

Ph.D., doktora grāds, Oulu Universitāte (University of Oulu)
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola
M.Sc.comp, maģistra grāds (datorzinātnēs), Latvijas Universitāte

MBA pasniedzējs

Sociāli ietekmējošas sistēmas

Ojārs
Stūre

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

Organizāciju krīžu vadība

Džese (Jesse)
Tērners (Turner)

TESOL , B.Sc. (Hons), bakalaura grāds ar izcilību, Varvikas universitāte (University of Warwick Mathematics)

BBA pasniedzējs

Rakstiskā komunikācija – paplašināts kurss
Starpkultūru komunikācija

Ieva
Veidemane

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

BBA pasniedzējs

Direktore
Patērētāju uzvedība

Zanda
Vipule

M.Sc, maģistra grāds, Kopenhāgenas biznesa skola (Copenhagen Business School) MIM, CEMS,
B.Sc, bakalaura grāds, Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga)

BBA & BITL pasniedzējs

Starptautiskais bizness

Edgars
Voļskis

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

EMBA pasniedzējs

Finanšu un vadības grāmatvedība

Maikls (Michael)
Vels (Wells)

Ph.D., doktora grāds, Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)
M.S, maģistra grāds Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)
B.E., bakalaura grāds Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)

BBA & BITL & MBA pasniedzējs

Biznesa attīstības laboratorija
Uzņēmējdarbība

Pīters (Peter)
Jangs (Young)

Ph.D., doktora grāds, Valdena universitāte (Walden University)
MA maģistra grāds, Havaju universitāte, Manoā (University of Hawaii at Manoa)

BBA & MBA pasniedzējs

Mārketinga izpēte
Prezentācijas prasmes

Atis
Zakatistovs

Ph.D., doktora grāds Otavas universitāte (University of Ottawa)
MA maģistra grāds, Otavas universitāte (University of Ottawa)

MBA & EMBA pasniedzējs

Biznesa ētika

Rihards
Zeiļa

Akadēmiskais profesionālais grāds multimediju dizainā, Dānija
B.Sc., bakalaura grāds, Latvijas Universitāte

MBA pasniedzējs

Digitālais mārketings

Kārlis
Berkolds

PhD cand., doktora grāda kandidāts, Rīgas Tehniskā universitāte

BITL pasniedzējs

Datoru organizācija

Ingrīda
Blūma

M.Sc, maģistra grāds, Stokholmas universitāte (Stockholm University)

EMBA pasniedzējs

Human Resource Management

Iļja
Afanasjevs

M.Sc. (Telecom), Rīgas Tehniskā universitāte

CS50x Latvija pasniedzējs

Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Māris
Purviņš

Dr.sc.admin, Latvijas Universitāte

CS50x Latvija pasniedzējs

Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Ojārs
Krūmiņš

B.Math, Latvijas Universitāte

CS50x Latvija pasniedzējs

Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Jānis
Paksis

MBA, RTU BALTECH Studiju Centrs
MSc Latvijas Universitāte

MBA & EMBA pasniedzējs

MBA, EMBA Informācijas sistēmas vadītājiem

Krišjānis
Nesenbergs

Mg. Sc. comp., maģistra grāds datorzinātnēs, Latvijas Universitāte

BITL pasniedzējs

Sistēmu programmēšana