Pasniedzēji

Riga Business School pamatā ir profesori. Viņi ir labi pazīstami zinātnieki un praktiķi savās jomās. Mūsu fakultāte izglītības procesā iekļauj starpdisciplinaritāti, nodrošinot jauniešu konkurētspēju nemitīgi mainīgajā darba tirgū.

Klaudio
Rivera

Ph.D. Latvijas Universitāte, doktora grāds

Bakalauri, MBA, EMBA & Mini-MBA

Korporatīvā pārvaldība
Individuālā un karjeras attīstība
Līderība un komandas veidošana

Kumars
Agarvals

M.Ed, Latvijas Universitāte, maģistra grāds izglītībā

Bakalaura

Rakstiskā komunikācija – paplašināts kurss
Starpkultūru komunikācija

Kārlis
Ātrens

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola
B.Sc, Austrālijas nacionālā universitāte (Australian National University), bakalaura grāds University

Bakalaura

STEM komunikācijas
Korporatīvā pārvaldība
Projektu vadība

Daunis
Auers

Ph.D., Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu augstskola (London School of Economics and Political Science (LSE)), doktora grāds

Maģistri

Džastins (Justin)
Bankrofts (Bancroft)

BS, bakalaura grāds, Arizonas štata universitāte (Arizona State University)
M.Ed, maģistra grāds izglītībā, Ziemeļarizonas universitāte (Northern Arizona University)
IMD Business School

Bakalaura

Finanšu atskaites un analīze
Vadības grāmatvedība
Ieguldījumu pārvaldība
GAAP

Šradha (Shraddha)
Kristiāna (Christian)

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Pasniedzēja palīdze
Ievads lineārajā algebrā

Ronalds
Cinks

Ph.D. cand, doktora grāda kandidāts, Latvijas Universitāte
MA, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Bakalaura darbs
Biznesa izpētes metodes
Ievads psiholoģijā

Kārlis
Jonāss

BBA, RTU Riga Business School

Maģistri

Dizaina domāšana

Andrejs
Dzedons

Dr.Sc.ing., zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmija
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV, (University at Buffalo, State University of New York)

MBA & EMBA

Mārketinga vadība
Vara un ietekme organizācijās

Inese
Eglīte

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA & EMBA

Mārketinga vadība
Vara un ietekme organizācijās

Paula
Elksne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Bakalaura

Mārketings
Patērētāju uzvedība

Daiga
Ērgle

Ph.D. Latvijas Universitāte, doktora grāds
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Bakalauri & MBA & EMBA & Mini-MBA

Stratēģija
Vadības attīstības praktikums
Cilvēkresursu vadība
Digitālā transformācija un cilvēkresursu vadība

Aldis
Greitāns

MEng, maģistra grāds inženierzinātnēs, RTU
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Bakalauri & MBA & EMBA & Mini-MBA

Sociālā uzņēmējdarbība
Inovāciju vadība
Digitālā transformācija

Andrejs
Jakobsons

MA, maģistra grāds, Indiānas universitāte (Indiana University)

Bakalauri & MBA & EMBA

Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā ekonomika

Marta
Jaksona

M.Sc, maģistra grāds, Biznesa Augstskola Turība,
Institut International d’Administration publique (IIAP), Parīze
BSS, bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Firma

Katrīna
Jaunušāne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA pasniedzējs

Patērētāju uzvedība
Mārketinga vadība
Mārketinga izpēte

Valters
Kaže

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

EMBA & Mini-MBA

Pakalpojumu mārketings

Mārketinga vadība

Andrejs
Koliškins

Ph.D., doktora grāds, Sanktpēterburgas universitāte (University of St. Petersburg)
M.Math., maģistra grāds matemātikā, Latvijas Universitāte

Bakalauri, MBA & EMBA

Lēmumu pieņemšana un prognozēšana ar statistikas metodēm
Vadības statistika

Laine
Kristberga

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Mākslas akadēmija
MA, maģistra grāds, Londonas Universitāte (London University)
M.Philol., maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Vispārējā māksla

Jānis
Lazovskis

Ph.D., doktora grāds, Ilinoisas universitāte Čikāgā (University of Illinois at Chicago)

Bakalaura

Ievads lineārajā algebrā
Datu struktūras
Diskrētās struktūras
Ievads vizualizācijā

Raimonds
Lieksnis

Ph.D., doktora grāds, Rīgas Tehniskā universitāte
MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV, (University at Buffalo, State University of New York)

MBA, EMBA & Mini-MBA

Finanšu vadība
Entrepreneurial Finance
Ieguldījumu pārvaldība
Korporatīvo finanšu tēmas
Finanšu iestāžu vadība

Raivis
Lucijanovs

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Bakalauri & MBA

Finanšu vadības pamati
Finanšu un vadības grāmatvedība

Gregorijs (Gregory)
Maters (Mathers )

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA & EMBA

Vadības attīstības praktikums
Vadīšanas un organizāciju psiholoģija
Vadības
Vadības komunikācijas

Glens (Glen)
Grants (Grant)

MA, maģistra grāds, Jorkas Sentdžona universitāte (York St John University)

Bakalaura

Civilā aizsardzība
Sociālie projekti

Inga
Mukāne

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

ACAMS

Inese
Muzikante

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte
M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

Bakalauri & EMBA, MBA

Ievads psiholoģijā
Bakalaura darbs
Vadības attīstības praktikums
Personības un karjeras attīstība

Elza
Priede

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistri

Personības un karjeras attīstība

Poļina
Nazarova

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistri

Finanšu vadības pamati
Finanšu un vadības grāmatvedība

Konstantins
Oševerovs

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistri

IT projektu vadība

Līga
Ozoliņa

Ph.D. Ph., doktora grāds, Biznesa augstskola “Turība”
Mg.Sc., maģistra grāds, Rīgas Stradiņa universitāte

Bakalaura

Programinženierija

Pēteris
Paikens

Dr.sc.comp., doktora grāds datorzinātnēs, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Datoru drošība

Alvarezs Serdžio (Alvarez Sergio)
Peress (Perez)

M.Sc, maģistra grāds, Malagas Universitāte (Lengua Universidade do Minho)
BA, Universidad de Malaga), Madride

Bakalaura

Spāņu valoda

Artūrs
Pielēns-Pelēns

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

MBA & EMBA & Mini MBA

Operations and Service Management
Pakalpojumu darbība
Saimnieciskās darbības vadība

Māra
Pudāne

M.Sc. maģistra grāds (datorzinātnēs), Rīgas Tehniskā universitāte

Bakalaura

SQL

Oskars
Radziņš

MEng, maģistra grāds angļu valodā, Glāzgovas Universitāte (University of Glasgow)

Bakalaura

Ievads vizualizācijas laboratorijās

Igors
Rodins

M.Sc. maģistra grāds (elektronikā), Rīgas Aviācijas universitāte

MBA & EMBA

AI & Strategy

Diāna
Rūpniece

Mg. philol., maģistra grāds filoloģijā, Latvijas Universitāte

Bakalauri & MBA

Latviešu valoda ārzemniekiem

Valdis
Saulespurēns

M.Sc. maģistra grāds (datorzinātnēs), Latvijas Universitāte

Bakalaura

Datu struktūras
Programmēšanas valodas
Algoritmu analīze

Viljams (William)
Šaubs (Schaub)

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Ziemeļfloridas universitāte (University of North Florida)

Bakalauri & MBA

Vadīšanas un organizāciju psiholoģija
Risku vadība

Anita
Gaile

Ph.D., doktora grāds, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, Latvijas Universitāte

Bakalauri & Mini-MBA

Cilvēkresursu vadība
Sociālie projekti
Sarunu vadība

Čiaki (Chiaki)
Sekiguči Bemsa (Sekiguchi Bems)

Ph.D., doktora grāds, Bufalo universitāte, Ņujorkā, ASV (University at Buffalo, State University of New York)

Bakalaura

ASV vēsture
Cilvēki un mašīnas
Firma

Leo
Seļāvo

Ph.D Sc.comp., doktora grāds (datorzinātnēs), Pitsburgas Valsts universitāte

Bakalaura

Ievads datorzinībās
Ievads vizualizācijā
Ievads mikroprocesoros

Kristīne
Ševčenko

M. Sc. maģistra grāds matemātikā, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Matemātika

Zakija (Zakia)
Sidikvai (Siddiqui)

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā Šveices biznesa skola (SBS Swiss Business School)
M. Fin., maģistra grāds finansēs Kembridžas universitātes biznesa un finanšu skola (BA School of Business and Finance; CELTA, University of Cambridge)

Bakalaura

Ieguldījumu pārvaldība
Finanšu matemātika
Matemātika
Finanšu vadības pamati
Matemātikas laboratorija
Grāmatvedības laboratorija

Zanda
Šmate

Ph.D. cand. doktora grāda kandidāte Amsterdamas Brīvā universitāte (Vrije University Amsterdam), M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte
M.Sc, maģistra grāds, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Cilvēkresursu vadība

Viesturs
Sosārs

MBA, Atvērtā universitāte (The Open University)

Mini-MBA

Inovāciju laboratorija

Ojārs
Stūre

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistri

Organizāciju krīžu vadība

Nauris
Bloks

Bc., bakalaura grāds, Latvijas Universitāte

Bakalauri & MBA

FinTech biznesa modeļi

Ieva
Veidemane

MBA, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, RTU Rīgas Biznesa skola

Bakalaura

Mārketinga
Patērētāju uzvedība

Zanda
Vipule

M.Sc, maģistra grāds, Kopenhāgenas biznesa skola (Copenhagen Business School) MIM, CEMS,
B.Sc, bakalaura grāds, Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga)

Bakalaura

Starptautiskais bizness

Edgars
Voļskis

Ph.D., doktora grāds, Latvijas Universitāte

EMBA

Finanšu un vadības grāmatvedība

Jānis
Paksis

MBA, RTU BALTECH Studiju Centrs
MSc Latvijas Universitāte

MBA & EMBA

MBA, EMBA Informācijas sistēmas vadītājiem

Maikls (Michael)
Vels (Wells)

Ph.D., doktora grāds, Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)
M.S, maģistra grāds Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)
B.E., bakalaura grāds Vanderbilta universitāte (Vanderbilt University)

Bakalauri & MBA

Biznesa attīstības laboratorija
Uzņēmējdarbība

Pīters (Peter)
Jangs (Young)

Ph.D., doktora grāds, Valdena universitāte (Walden University)
MA maģistra grāds, Havaju universitāte, Manoā (University of Hawaii at Manoa)

Bakalauri & MBA

Mārketinga izpēte
Prezentācijas prasmes

Rihards
Zeiļa

Akadēmiskais profesionālais grāds multimediju dizainā, Dānija
B.Sc., bakalaura grāds, Latvijas Universitāte

Maģistri

Digitālais mārketings

Krišjānis
Nesenbergs

Mg. Sc. comp., maģistra grāds datorzinātnēs, Latvijas Universitāte

Bakalaura

Sistēmu programmēšana

Kārlis
Berkolds

PhD cand., doktora grāda kandidāts, Rīgas Tehniskā universitāte

Bakalaura

Datoru organizācija

Ingrīda
Blūma

M.Sc, maģistra grāds, Stokholmas universitāte (Stockholm University)

EMBA

Cilvēkresursu vadība

Iļja
Afanasjevs

M.Sc. (Telecom), Rīgas Tehniskā universitāte

CS50x Latvia

Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Ojārs
Krūmiņš

B.Math, Latvijas Universitāte

CS50x Latvia

Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Kaspars
Rožkalns

EMBA, RTU Riga Business School

EMBA

Stratēģija

Artūrs
Vrubļevskis

Ph.D. in Physics, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Bakalaura

Natural Science

Stella
Kaprāne

Ph.D. cand, University of Latvia, MA, University of Latvia

Bakalaura

Intellectual Property

Viktorija
Makoveja

Mini-MBA, 2021 | International Business Management Institute, Berlin, Germany
Oxford Executive Leadership Programme, 2020 | University of Oxford

Maģistri

Stratēģija

Linda
Saulīte

PhD Economics, RTU

MBA, Bachelor

Digitālais mārketings

Daniels
Pavļuts

MPA, Harvard Kennedy School

Bizness un vadība

Padziļinātais biznesa pārrunu kurss

Jiri
Janda

PhD

Bakalaura

Probability – The Science of Uncertainty and Data; Discrete Structures

Katerina
Čerņavska

EMBA, Stockholm School of Economics

Bakalaura

First Year seminar

Darja
Junusova

MSc, Civil Engineering

Maģistri

Piegādes ķēžu vadība