Sadarbības projekti

Rīgas Biznesa skola vienmēr meklē iespējas sniegt zināšanas mūsu esošajiem studentiem un dalīties pieredzē dažādās uzņēmējdarbības jomās ar plašāku auditoriju. Lai to paveiktu, esam iesaistījušies vairākos projektos, lai palīdzētu izglītot biznesa pasaules praktiķus, atbalstīt jaunuzņēmumus un apmācīt vairāku vadošo Latvijas universitāšu mācībspēkus.

Mini MBA

Māca studentiem, kā sākt inovatīvu uzņēmējdarbību un iepazīstina ar visiem inovāciju procesa posmiem.

Inovāciju akadēmija

24 nedēļu ilga, praktiska pirmsakcelerācijas programma, lai veicinātu globāli konkurētspējīgu jaunuzņēmumu izveidi.

Bufalo programma

Šī programma sagatavo galvenos Latvijas digitalizācijas mācībspēkus, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes.

Izglītības inovāciju laboratorija

Šīs programmas ļaus izglītības, valsts pārvaldes un uzņēmumu augsta līmeņa vadītājiem iegūt jaunas kompetences, iepazīstoties ar ārzemju labās prakses piemēriem. Trīs galvenās tēmas, kurām programmās tiks pievēsta vislielākā uzmanība, ir stratēģija, inovācijas un tehnoloģijas, īpaši akcentējot to īstenošanas iespējas Latvijā.

CS50x Latvia programma

Nodrošina CS50x, Hārvarda universitātes profesora Deivida Dž. Malana izstrādāto datorzinātņu kursu, Latvijas vidusskolās.

EducationUSA Latvia

EducationUSA Informācijas centrs ir vienīgais oficiālais informācijas avots Latvijā par izglītības iestādēm Amerikas Savienotajās Valstīs.

Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems

In order to increase the number of highly educated specialists in the ICT field essential for the further development of national economy, we will collaborate with foreign partners to design a joint Master program.

Baltijas Finanšu ekselences centrs

Baltijas Finanšu ekselences centrs tika izveidots 2023. gadā, lai kalpotu kā neatkarīga reģionālā domnīca un finanšu sektora izglītības centrs.
Centra misija ir sekmēt tādu reģionālo finanšu sektora ekosistēmu, kas veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un labklājību.