Vai Tevi interesē starptautiska biznesa izglītība šeit, Latvijā?

Vai Tevi interesē starptautiska biznesa izglītība šeit, Latvijā?

Prasības

Riga Business School (RBS) uzņemšanas process notiek pēc vadošo Amerikas augstskolu tradīcijām. Mēs vērtējam gan potenciālā studenta intelektu, gan personību.

Lai to izdarītu, mēs aprēķinām Riga Business School uzņemšanas rezultātu:

Iepriekšējās izglītības rezultāti

25%

Angļu valodas prasmes

25%

RBS matemātikas iestājeksāmens, Ārpusskolas nodarbības, personīgie sasniegumi, intervija

50%

Kopumā var iegūt 100 punktus.

Pieteikšanās process

1. solis:

Nokārto TOEFL, IELTS vai Edusync angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu un pievieno to saviem pieteikšanās dokumentiem.
Ja tev nav neviens no iepriekš minētajiem testiem, iesniedziet pieteikuma dokumentus, un tu saņemsi e-pastu ar norādēm, kā pieteikties RBS nodrošinātajam Edusync testam. Kad pieteiksieties Edusync testam, tev tiks dots divu nedēļu termiņš, lai to izpildītu.

Tev ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis, jo visas mācības notiek angļu valodā. Tev ir jākārto starptautisks valodas eksāmens, lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā. Tas var būt TOEFL iBT, IELTS vai Edusync tests.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

TOEFL iBT

70

IELTS

6.0

Edusync

B2

Pieteikšanās process

1. solis:

Nokārto TOEFL, IELTS vai Edusync angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu un pievieno to saviem pieteikšanās dokumentiem.
Ja tev nav neviens no iepriekš minētajiem testiem, iesniedziet pieteikuma dokumentus, un tu saņemsi e-pastu ar norādēm, kā pieteikties RBS nodrošinātajam Edusync testam. Kad pieteiksieties Edusync testam, tev tiks dots divu nedēļu termiņš, lai to izpildītu.

Tev ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis, jo visas mācības notiek angļu valodā. Tev ir jākārto starptautisks valodas eksāmens, lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā. Tas var būt TOEFL iBT, IELTS vai Edusync tests.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

TOEFL IBT

70

IELTS

6.0

Edusync

B2

2. solis

Iesniedz pieteikuma dokumentus tiešsaistē

Iesniedziet pieteikuma dokumentus tiešsaistē, tostarp:

  • informāciju par vidējo izglītību (10., 11. klases un 12. klases pirmā semestra sekmju izrakstus);
  • ja diplomu saņemat pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, varat to iesniegt elektroniski uz madara.murmane@rbs.lv;
  • informāciju par jūsu ārpusskolas aktivitātēm.

Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vērā topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika un angļu valoda, kā arī ar ekonomiku un biznesu saistītos mācību priekšmetos. Tomēr mēs arī izvērtējam studentu kopējo sniegumu pēdējos divos vidējās izglītības iegūšanas gados un studentu rezultātus centralizētos eksāmenos vai tiem līdzvērtīgos pārbaudījumos.

Lai novērtētu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpusskolas nodarbības. Iesakām studentiem Uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai.. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: dalība skolēnu pašpārvaldē, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, kultūras aktivitātes, hobiji utt. Par ārpusskolas nodarbībām būs jārunā arī Uzņemšanas intervijas laikā (4. solis), tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

2. solis

Iesniedz pieteikuma dokumentus tiešsaistē

Iesniedziet pieteikuma dokumentus tiešsaistē, tostarp:

  • informāciju par vidējo izglītību (10., 11. klases un 12. klases pirmā semestra sekmju izrakstus);
  • ja diplomu saņemat pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, varat to iesniegt elektroniski uz madara.murmane@rbs.lv;
  • informāciju par jūsu ārpusskolas aktivitātēm.

Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vērā topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika un angļu valoda, kā arī ar ekonomiku un biznesu saistītos mācību priekšmetos. Tomēr mēs arī izvērtējam studentu kopējo sniegumu pēdējos divos vidējās izglītības iegūšanas gados un studentu rezultātus centralizētos eksāmenos vai tiem līdzvērtīgos pārbaudījumos.

Lai novērtētu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpusskolas nodarbības. Iesakām studentiem Uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai.. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: dalība skolēnu pašpārvaldē, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, kultūras aktivitātes, hobiji utt. Par ārpusskolas nodarbībām būs jārunā arī Uzņemšanas intervijas laikā (4. solis), tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

3. solis

Nokārto RBS matemātikas iestājuzdevumu (MEE)

Matemātikas zināšanas ir pamats studijām Rīgas Biznesa skolā – tev ir jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim. MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un CSOT programmās.
Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.
Skatiet detalizētu matemātikas uzdevumu (Math Entrance Exercise, MEE) aprakstu.

3. solis

Nokārto RBS matemātikas iestājuzdevumu (MEE)

Matemātikas zināšanas ir pamats studijām Rīgas Biznesa skolā – tev ir jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim. MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un CSOT programmās.
Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.
Skatiet detalizētu matemātikas uzdevumu (Math Entrance Exercise, MEE) aprakstu.

4. solis

Piedalies individuālā intervijā

Potenciālie studenti tiek aicināti uz interviju ar mācībspēkiem. Mēs jautāsim par tavu motivāciju, piesakoties studijām, kā arī ārpusskolas nodarbībām, kas ir viens no kritērijiem stipendijas saņemšanai.
Skatiet detalizētu intervijas aprakstu

4. solis

Piedalies individuālā intervijā

Potenciālie studenti tiek aicināti uz interviju ar mācībspēkiem. Mēs jautāsim par tavu motivāciju, piesakoties studijām, kā arī ārpusskolas nodarbībām, kas ir viens no kritērijiem stipendijas saņemšanai.
Skatiet detalizētu intervijas aprakstu

Laika grafiks

2023. gada 11. decembris – 2024. gada 10. jūnijs

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

2024. gada 8. jūnijs, 12:30 – 14:30 (EET)

Sagatavojies matemātikas iestājuzdevumiem (piesakies rakstot uz info@rbs.lv)

2024. gada 10. jūnijs

Piesakies studijām, iesniedzot pieteikuma dokumentus tiešsaistē

2024. gada 17. jūnijs, 12:00 (EET)

Nokārto matemātikas iestājuzdevumus (MEE)

2024. gada 18. Jūnijs – 2024. gada 5. jūlijs

Piedalies individuālā intervijā

2024. gada 19. jūlijs

Saņem uzņemšanas padomes lēmumu

2024. gada 22. jūlijs – 2024. gada 2. augusts

Paraksti studiju līgumu

2024. gada 20. augusts – 2024. gada 22. augusts

Saliedēšanās nometne

2024. gada 26. augusts

Uzsāc studijas

Ja rodas jautājumi par studijām Riga Business School pēc pieteikšanās datuma beigām, lūgums sazināties ar: