Vai Tevi interesē starptautiska biznesa izglītība šeit, Latvijā?

Vai Tevi interesē starptautiska biznesa izglītība šeit, Latvijā?

Prasības

Riga Business School (RBS) uzņemšanas process notiek pēc vadošo Amerikas augstskolu tradīcijām. Mēs vērtējam gan potenciālā studenta intelektu, gan personību.

Lai to izdarītu, mēs aprēķinām Riga Business School uzņemšanas rezultātu:

Iepriekšējās izglītības rezultāti

25%

Angļu valodas prasmes

25%

RBS matemātikas iestājeksāmens

25%

Ārpusskolas nodarbības, personīgie sasniegumi, intervija

25%

Kopumā var iegūt 100 punktus.

Pieteikšanās process

1. solis:

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Tev ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis, jo visas mācības notiek angļu valodā. Tev ir jākārto starptautisks valodas eksāmens, lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā (vienīgais izņēmums ir studenti, kuriem dzimtā valoda ir angļu). Tas var būt TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

TOEFL IBT

70

TOEFL ITP

550

IELTS

6.0

Pieteikšanās process

1. solis:

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Tev ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis, jo visas mācības notiek angļu valodā. Tev ir jākārto starptautisks valodas eksāmens, lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā (vienīgais izņēmums ir studenti, kuriem dzimtā valoda ir angļu). Tas var būt TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

TOEFL IBT

70

TOEFL ITP

550

IELTS

6.0

2. solis

Iesniedz pieteikuma dokumentus tiešsaistē,

tostarp informāciju par vidējo izglītību (diploms un sekmju izraksts) un ārpusskolas nodarbībām

Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vērā topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika un angļu valoda, kā arī ar ekonomiku un biznesu saistītos mācību priekšmetos. Tomēr mēs arī izvērtējam studentu kopējo sniegumu pēdējos divos vidējās izglītības iegūšanas gados un studentu rezultātus centralizētos eksāmenos vai tiem līdzvērtīgos pārbaudījumos.

Lai novērtētu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpusskolas nodarbības. Iesakām studentiem Uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai.. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: dalība skolēnu pašpārvaldē, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, kultūras aktivitātes, hobiji utt. Par ārpusskolas nodarbībām būs jārunā arī Uzņemšanas intervijas laikā (4. solis), tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

2. solis

Iesniedz pieteikuma dokumentus tiešsaistē,

tostarp informāciju par vidējo izglītību (diploms un sekmju izraksts) un ārpusskolas nodarbībām

Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vērā topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika un angļu valoda, kā arī ar ekonomiku un biznesu saistītos mācību priekšmetos. Tomēr mēs arī izvērtējam studentu kopējo sniegumu pēdējos divos vidējās izglītības iegūšanas gados un studentu rezultātus centralizētos eksāmenos vai tiem līdzvērtīgos pārbaudījumos.

Lai novērtētu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpusskolas nodarbības. Iesakām studentiem Uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai.. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: dalība skolēnu pašpārvaldē, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, kultūras aktivitātes, hobiji utt. Par ārpusskolas nodarbībām būs jārunā arī Uzņemšanas intervijas laikā (4. solis), tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

3. solis

Nokārto RBS matemātikas iestājeksāmenu (MEE)

Matemātikas zināšanas ir pamats studijām Rīgas Biznesa skolā – tev ir jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim. MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un BITL programmās.
Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.

3. solis

Nokārto RBS matemātikas iestājeksāmenu (MEE)

Matemātikas zināšanas ir pamats studijām Rīgas Biznesa skolā – tev ir jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim. MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un BITL programmās.
Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.

4. solis

Piedalies individuālā intervijā

Potenciālie studenti tiek aicināti uz interviju ar mācībspēkiem. Mēs jautāsim par tavu motivāciju, piesakoties studijām, kā arī ārpusskolas nodarbībām, kas ir viens no kritērijiem stipendijas saņemšanai.

4. solis

Piedalies individuālā intervijā

Potenciālie studenti tiek aicināti uz interviju ar mācībspēkiem. Mēs jautāsim par tavu motivāciju, piesakoties studijām, kā arī ārpusskolas nodarbībām, kas ir viens no kritērijiem stipendijas saņemšanai.

Laika grafiks

2023. gada 25. marts plkst. 10:00
2023. gada 5. aprīlis plkst. 17:00
2023. gada 15. aprīlis plkst. 10:00 vai 13:00
2023. gada 29. aprīlis plkst 10:00 vai 13:00
2023. gada 8. maijs plkst. 12:00 vai 15:00

Nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu (pieteikšanās rakstot uz info@rbs.lv)

2023. gada 15. maijs (līdz plkst. 23:59)

Iesniedz pieteikuma dokumentus tiešsaistē

2023. gada 27. maijs

Nokārto RBS matemātikas iestājeksāmenu (MEE)

2023. gada 29. maijs – 14. jūnijs

Piedalies individuālā intervijā

2023. gada 21. jūnijs

Saņem uzņemšanas lēmumu

2023. gada 11. – 18. jūlijs

Reģistrējies studijām, parakstot studiju līgumu

22.-24. augusts

Saliedēšanas nometne

28. augusts

Uzsāc studijas

Ja rodas jautājumi par studijām Riga Business School pēc pieteikšanās datuma beigām, lūgums sazināties ar: