Kā pieteikties

2023. gada rudens uzņemšana ir atvērta!

1. solis:

Nokārtojiet angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Studentiem ir jānokārto starptautisks angļu valodas eksāmens, lai parādītu, ka viņiem ir pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis. Tas var būt EduSynch, TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS.
Angļu valodas eksāmens nav nepieciešams, ja jūsu maģistratūras vai bakalaura studijas ir noritējušas angliski runājošā valstī (vai SSE un RGSL), vai arī angļu valoda ir jūsu dzimtā valoda.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

EduSynch B2+
TOEFL IBT 70
TOEFL ITP 550
IELTS 6.0

Mēs esam atklājuši, ka EduSynch tests ir ērtākais, ja jums jau nav pieejami citu testu rezultāti. Testa cena ir 30 EUR, un to veic tiešsaistē. Jūs varat reģistrēties EduSynch testam, sazinoties ar RBS Informācijas centru:

+371 67089800/ info@rbs.lv

2. solis

Iesniedziet savu pieteikumu

Pirms pieteikuma iesniegšanas, pārliecinieties, ka viss vajadzīgais ir sagatavots:

Bakalaura diploma un tā pielikumu kopija;
Oficiālie angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmena rezultāti, ja izvēlējāties kārtot EduSynch, TOEFL, IELTS;
Jūsu pases vai identifikācijas kartes kopija;
Fotogrāfija;
CV;
Reģistrācijas maksas bankas pārskaitījuma apliecinājums.

Pieteikšanās termiņi

RUDENS SEMESTRIS:

PAVASARA SEMESTRIS:

Sākas 2023. GADA SEPTEMBRĪ

Pieteikšanās termiņš
Latvijas bakalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 8. augusts

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem
studentiem un ārvalstu
bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 9. jūlijs

Sākas 2024. GADA JANVĀRĪ

Pieteikšanās termiņš
Latvijas bakalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 4. decembris

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem
studentiem un ārvalstu
bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 6. novembris

RUDENS SEMESTRIS:

Sākas 2023. GADA SEPTEMBRĪ

Pieteikšanās termiņš Latvijas bakalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 8. augusts

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem studentiem un ārvalstu bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 9. jūlijs

PAVASARA SEMESTRIS:

Sākas 2024. GADA JANVĀRĪ

Pieteikšanās termiņš Latvijas bakalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 4. decembris

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem studentiem un ārvalstu bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 6. novembris

Par maģistratūras programmām un uzņemšanas procesu jautājiet:
Elza Priede, MBA programmu direktora vietniece
elza.priede@rbs.lv / +371 26349393

3. solis

Saņemiet aicinājumu uz interviju

RBS Uzņemšanas komisija izvērtēs jūsu pieteikumu profesionālajām MBA studijām un aicinās jūs uz interviju.

4. solis

Saņem uzņemšanas lēmumu

Uzņemšanas komisijas lēmums būs paziņots 2023. gada 18. augustā
Jums būs jāparakstastudiju līgums līdz 2023. gada 1. septembrim

5. solis

Uzsāc studijas

Rudens semestris sākas 2023.gada SEPTEMBRĪ

Jums ir jautājumi?

Nepieciešama individuāla konsultācija?

Vai, lūdzu, sazinieties ar:
Elza Priede
MBA programmu direktora vietniece
elza.priede@rbs.lv / +371 26349393

Kā pieteikties

2023. gada rudens uzņemšana ir atvērta!

1. solis:

Nokārtojiet angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

Studentiem ir jānokārto starptautisks angļu valodas eksāmens, lai parādītu, ka viņiem ir pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis. Tas var būt EduSynch, TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS.

Angļu valodas eksāmens nav nepieciešams, ja jūsu maģistratūras vai bakalaura studijas ir noritējušas angliski runājošā valstī (vai SSE un RGSL), vai arī angļu valoda ir jūsu dzimtā valoda.

Nepieciešamie rezultāti ir šādi:

EduSynch B2+
TOEFL IBT 70
TOEFL ITP 550
IELTS 6.0

Mēs esam atklājuši, ka EduSynch tests ir ērtākais, ja jums jau nav pieejami citu testu rezultāti. Testa cena ir 30 EUR, un to veic tiešsaistē. Jūs varat reģistrēties EduSynch testam, sazinoties ar RBS Informācijas centru:

+371 67089800/ info@rbs.lv

2. solis

Iesniedziet savu pieteikumu

Pirms pieteikuma iesniegšanas, pārliecinieties, ka viss vajadzīgais ir sagatavots:

Bakalaura diploma un tā pielikumu kopija;
Oficiālie angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmena rezultāti, ja izvēlējāties kārtot EduSynch, TOEFL, IELTS;
Jūsu pases vai identifikācijas kartes kopija;
Fotogrāfija;
CV;
Reģistrācijas maksas bankas pārskaitījuma apliecinājums.

Pieteikšanās termiņi

PAVASARA SEMESTRIS:

Sākas 2023. GADA JANVĀRĪ

Pieteikšanās termiņi
ES rezidentiem:

2022. gada 5. decembris

Pieteikšanās termiņi
ES nerezidentiem:

2022. gada 7. novembris

RUDENS SEMESTRIS:

Sākas 2023. GADA SEPTEMBRĪ

Pieteikšanās termiņš Latvijas akalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 8. augusts

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem studentiem un ārvalstu bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 9. jūlijs

PAVASARA SEMESTRIS:

Sākas 2024. GADA JANVĀRĪ

Pieteikšanās termiņš Latvijas bakalaura diploma ieguvējiem

2023. gada 4. decembris

Pieteikšanās termiņš starptautiskajiem studentiem un ārvalstu bakalaura grāda ieguvējiem:

2023. gada 6. novembris

Par maģistratūras programmām un uzņemšanas procesu jautājiet:
Elza Priede, MBA programmu direktora vietniece
elza.priede@rbs.lv / +371 26349393

3. solis

Saņemiet aicinājumu uz interviju

RBS Uzņemšanas komisija izvērtēs jūsu pieteikumu profesionālajām MBA studijām un aicinās jūs uz interviju.

4. solis

Saņem uzņemšanas lēmumu

Uzņemšanas komisijas lēmums būs paziņots 2023. gada 18. augustā
Jums būs jāparakstastudiju līgums līdz 2023. gada 1. septembrim

5. solis

Uzsāc studijas

Rudens semestris sākas 2023. gada septembrī

Jums ir jautājumi?

Nepieciešama individuāla konsultācija?

Vai, lūdzu, sazinieties ar:
Elza Priede
MBA programmu direktora vietniece
elza.priede@rbs.lv / +371 26349393