Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

21.aprīlis – 19.maijs

Piektdienās

9:00 – 13:00

Klātienē

Daniels Pavļuts

Padziļinātais biznesa pārrunu kurss

Šis ir padziļināts un ļoti praktisks pārrunu kurss, kurā tiek pētīti gan sarunu stratēģiskie, gan strukturālie aspekti un taktiskās prasmes, lai gūtu panākumus. Kurss aptver virkni tēmu par klasiskajām divu pušu sarunām, daudzpusējām sarunām, starpkultūru un paaudžu sarunām, saskarsmi ar sarežģītiem partneriem un ļaunu taktiku, kā arī manipulāciju atbruņošanu pie sarunu galda.
Šis praktiskais kurss ir paredzēts vadošajiem uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem profesionālā dzīve un veiksmes definīcija ir saistīta ar veiksmīgu darījumu noslēgšanu un sarunu vešanu. Tiek pieņemts, ka dalībniekiem ir iepriekšēja sarunu pamatapmācība un/vai ievērojama praktiskā pieredze biznesa sarunās.

Modulis I:
PĀRRUNU VEŠANAS PAMATI
• Ko darīt un, ko nedarīt pārrunu laikā
• Abpusējs izdevīgums pret pozocionālo kaulēšanos
• Pārrunu strukturālie elementi – Kas?
• Savstarpēju ieguvumu pieeja un citas pieejas
Modulis II
PĀRRUNU PRASMES UN TAKTIKA
• Pārrunu taktiskie elementi – Kā?
• Empātijas nepieciešamība
• Komunikācijas prasmes panākumiem
• Sevis pārvaldīšana
Modulis III
SAREŽĢĪTIE PARTNERI UN KONFLIKTS
• Darbs ar sarežģītiem sarunu partneriem
• Manipulāciju identificēšana un atbruņošana
• Konfliktu vadības pamatprincipi
Modulis IV
DAUDZPUSĒJĀS UN STARPKULTŪRU PĀRRUNAS
• Daudzpusējo pārrunu dinamika
• Koalīcijas veidošanas principi
• Starpkultūru pārrunu pamatprincipi
Modulis V
CILVĒKU LASĪŠANA
KOPSAVILKUMS
• Pārrunu stili un veidi
• Sarežģītu, vairāku problēmu darījumu apspriešana
• Sagatavošanās veiksmīgām pārrunām

Padziļināto biznesa pārrunu kursu cena ir 970 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Padziļinātais biznesa pārrunu kurss

Daniels Pavļuts

21.aprīlis – 19.maijs

Piektdienās

9:00 – 13:00

Klātienē

Šis ir padziļināts un ļoti praktisks pārrunu kurss, kurā tiek pētīti gan sarunu stratēģiskie, gan strukturālie aspekti un taktiskās prasmes, lai gūtu panākumus. Kurss aptver virkni tēmu par klasiskajām divu pušu sarunām, daudzpusējām sarunām, starpkultūru un paaudžu sarunām, saskarsmi ar sarežģītiem partneriem un ļaunu taktiku, kā arī manipulāciju atbruņošanu pie sarunu galda.
Šis praktiskais kurss ir paredzēts vadošajiem uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem profesionālā dzīve un veiksmes definīcija ir saistīta ar veiksmīgu darījumu noslēgšanu un sarunu vešanu. Tiek pieņemts, ka dalībniekiem ir iepriekšēja sarunu pamatapmācība un/vai ievērojama praktiskā pieredze biznesa sarunās.

Modulis I:
PĀRRUNU VEŠANAS PAMATI
• Ko darīt un, ko nedarīt pārrunu laikā
• Abpusējs izdevīgums pret pozocionālo kaulēšanos
• Pārrunu strukturālie elementi – Kas?
• Savstarpēju ieguvumu pieeja un citas pieejas
Modulis II
PĀRRUNU PRASMES UN TAKTIKA
• Pārrunu taktiskie elementi – Kā?
• Empātijas nepieciešamība
• Komunikācijas prasmes panākumiem
• Sevis pārvaldīšana
Modulis III
SAREŽĢĪTIE PARTNERI UN KONFLIKTS
• Darbs ar sarežģītiem sarunu partneriem
• Manipulāciju identificēšana un atbruņošana
• Konfliktu vadības pamatprincipi
Modulis IV
DAUDZPUSĒJĀS UN STARPKULTŪRU PĀRRUNAS
• Daudzpusējo pārrunu dinamika
• Koalīcijas veidošanas principi
• Starpkultūru pārrunu pamatprincipi
Modulis V
CILVĒKU LASĪŠANA
KOPSAVILKUMS
• Pārrunu stili un veidi
• Sarežģītu, vairāku problēmu darījumu apspriešana
• Sagatavošanās veiksmīgām pārrunām

Padziļināto biznesa pārrunu kursu cena ir 970 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

8.maijs – 14.augusts

Pirmdienās

18:00 – 21:00

Attālināti

Raivis Lucijanovs

Finanšu vadības grāmatvedība

Šī kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar modernās finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības pamatjēdzieniem, principiem un praksēm. Kursa noslēgumā studentu rīcībā būs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai prasmīgi pielietotu grāmatvedības pārskatus.

Kurss pievērsīsies tēmām no grāmatvedības informācijas lietotāja perspektīvas, akcentējot svarīgāko informāciju, kas lietotājiem nepieciešama par grāmatvedību. Studenti gūs praktisku izpratni par to, kā tiek sagatavota un pielietota grāmatvedības informācija, koncentrējoties uz viņu finanšu pārskatu interpretēšanas un analizēšanas attīstīšanas spēju.

Kopumā šis kurss nodrošina visaptverošu ievadu grāmatvedībā, kas sniedz studentiem zināšanas un rīkus, kuri ir nepieciešami, lai pieņemtu apzinātus uzņēmējdarbības lēmumus.

1. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā
Ieskats kursā
2. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā
Ieskats kursā
3. nodarbība Grāmatvedības cikls: ekonomikas notikumu atspoguļošana
Grāmatvedības cikls: uzkrājumi un atliktie maksājumi
Grāmatvedības cikls: finanšu rezultātu ziņošana
4. nodarbība Gadījuma studijas 1: I daļa (individuāli)
Praktiskā nodarbība
5. Nodarbība: Gadījuma studijas 1: II daļa (individuāli)
Merčendaizinga aktivitātes
Krājumi un pārdoto preču izmaksas
6. nodarbība: Finanšu aktīvi
Ražotnes un nemateriālie aktīvi
7. nodarbība Projektā ieinteresētās personas
Ieinteresēto personu reģistrs;
pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;
pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Naudas plūsmas pārskats
9.nodarbība Vadības grāmatvedība: biznesa partneris
Izmaksu-apjomu-peļņas analīze
10. nodarbība Darba pasūtījums, izmaksu sistēmas un pieskaitāmo izmaksu noteikšana
Procesu izmaksu aprēķināšana
11.nodarbība Gadījuma studijas 3 (grupā)
Atbildīga grāmatvedība un transfertcenu noteikšana
Operatīvā budžeta plānošana
12.nodarbība Pieauguma analīze
13.nodarbība Gadījuma studijas 4 (grupā)
Visaptverošs kursa apskats gala eksāmenam
14.nodarbība Gala eksāmens

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Finanšu vadības grāmatvedība

Raivis Lucijanovs

8.maijs – 14.augusts

Pirmdienās

18:00 – 21:00

Attālināti

Šī kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar modernās finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības pamatjēdzieniem, principiem un praksēm. Kursa noslēgumā studentu rīcībā būs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai prasmīgi pielietotu grāmatvedības pārskatus.

Kurss pievērsīsies tēmām no grāmatvedības informācijas lietotāja perspektīvas, akcentējot svarīgāko informāciju, kas lietotājiem nepieciešama par grāmatvedību. Studenti gūs praktisku izpratni par to, kā tiek sagatavota un pielietota grāmatvedības informācija, koncentrējoties uz viņu finanšu pārskatu interpretēšanas un analizēšanas attīstīšanas spēju.

Kopumā šis kurss nodrošina visaptverošu ievadu grāmatvedībā, kas sniedz studentiem zināšanas un rīkus, kuri ir nepieciešami, lai pieņemtu apzinātus uzņēmējdarbības lēmumus.

1. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā
Ieskats kursā
2. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā
Ieskats kursā
3. nodarbība Grāmatvedības cikls: ekonomikas notikumu atspoguļošana
Grāmatvedības cikls: uzkrājumi un atliktie maksājumi
Grāmatvedības cikls: finanšu rezultātu ziņošana
4. nodarbība Gadījuma studijas 1: I daļa (individuāli)
Praktiskā nodarbība
5. Nodarbība: Gadījuma studijas 1: II daļa (individuāli)
Merčendaizinga aktivitātes
Krājumi un pārdoto preču izmaksas
6. nodarbība: Finanšu aktīvi
Ražotnes un nemateriālie aktīvi
7. nodarbība Projektā ieinteresētās personas
Ieinteresēto personu reģistrs;
pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;
pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Naudas plūsmas pārskats
9.nodarbība Vadības grāmatvedība: biznesa partneris
Izmaksu-apjomu-peļņas analīze
10. nodarbība Darba pasūtījums, izmaksu sistēmas un pieskaitāmo izmaksu noteikšana
Procesu izmaksu aprēķināšana
11.nodarbība Gadījuma studijas 3 (grupā)
Atbildīga grāmatvedība un transfertcenu noteikšana
Operatīvā budžeta plānošana
12.nodarbība Pieauguma analīze
13.nodarbība Gadījuma studijas 4 (grupā)
Visaptverošs kursa apskats gala eksāmenam
14.nodarbība Gala eksāmens

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

9.maijs – 15.augusts

Otrdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Konstantīns Oševerovs

IT projektu vadība

Projekti ir pagaidu organizāciju struktūras, lai sasniegtu konkrētu (unikālu) mērķi noteiktā laika periodā. Projektiem ir nepieciešama rūpīga plānošana, budžeta noteikšana, personāla atlase un riska pārvaldība. Nesen ir parādījušās Adaptive Agile sistēmas, bet fundamentālie projektu vadības koncepti paliek nemainīgi un joprojām tos izmanto organizācijas visā pasaulē.
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar fundamentāliem projektu vadības konceptiem. Tu pētīsi projektu vadības rīkus un tehnikas, analizēsi gadījuma studijas, pamatojoties uz faktiskiem notikumiem, un iejutīsies projektu vadītāja lomā, vienlaikus strādājot ar savu komandu pie kursa projekta. Mēs apspriedīsim svarīgākos projekta veiksmes faktorus, neveiksmju iemeslus un to, kā efektīvi pārvaldīt projekta ierobežojumus paredzamā (waterfall) vai adaptīvā (agile) veidā.

1. nodarbība: Ievads
Mācību programma un kursa struktūra; IT nozares apskats;
Agile projektu vadība (Scrum)
2. nodarbība: Projektu vadības sistēma (1. daļa)
Project Management Professional (PMP) pieejas pamatdefinīcijas un jēdzieni
3. nodarbība Projektu vadības sistēma (2. daļa)
Sistēmiskā pieeja; organizatoriskie faktori; projekta dzīves cikls; metodoloģijas; procesu grupas
4. nodarbība Integrācijas vadība
Stratēģisko projektu atlase; projekta vērtības analīze (NPV, ROI, Payback); projekta grafiks; vadības plāns; projekta īstenošana, uzraudzība un kontrole
5. Nodarbība: Projekta piemēri
Prognozējošs projekta pārskats; adaptīvs projekta pārskats;
Gadījuma studijas #1
6. nodarbība: Darbības joma un komunikācija
Prasības; darbu sadalījuma struktūra (WBS); komunikācijas vadība
7. nodarbība Projektā ieinteresētās personas

Ieinteresēto personu reģistrs; pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika; gaidu pārvaldīšanas matrica; problēmu reģistrs

Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Grafika pārvaldība
Uzdevumu secība, attiecības un atkarības; tīkla diagramma; ilguma aplēses; Ganta tabula; kritiskais ceļš;
Gadījuma studijas #2
9.nodarbība Resursu pārvaldība
Līderība; projekta organizācija; RACI; personāla vadības plāns; aktivitāšu noteikšana; resursu piešķiršana; konfliktu vadīšana
10. nodarbība Izmaksu pārvaldība
Izmaksu veidi; rezerves neparedzētiem gadījumiem; izmaksu noteikšanas tehnikas; projekta budžets; gūtās vērtības pārvaldība;
Gadījuma studijas #3
11.nodarbība Iepirkums
Lēmums izgatavot vai pirkt; līguma veidi; izziņa par darbu; RFP, RFI, RFQ
12.nodarbība Risku vadība
Tipiskie riski un to mazināšana; riska identificēšanas un analīzes metodes; ārkārtas rīcības plāns;
Gadījuma studijas #4
13.nodarbība Kvalitātes vadība
Galvenie rīki; Six Sigma; programmatūras testēšana; gatavības modelis
14.nodarbība Gala projektu prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

IT projektu vadība

Konstantīns Oševerovs

9.maijs – 15.augusts

Otrdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Projekti ir pagaidu organizāciju struktūras, lai sasniegtu konkrētu (unikālu) mērķi noteiktā laika periodā. Projektiem ir nepieciešama rūpīga plānošana, budžeta noteikšana, personāla atlase un riska pārvaldība. Nesen ir parādījušās Adaptive Agile sistēmas, bet fundamentālie projektu vadības koncepti paliek nemainīgi un joprojām tos izmanto organizācijas visā pasaulē.
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar fundamentāliem projektu vadības konceptiem. Tu pētīsi projektu vadības rīkus un tehnikas, analizēsi gadījuma studijas, pamatojoties uz faktiskiem notikumiem, un iejutīsies projektu vadītāja lomā, vienlaikus strādājot ar savu komandu pie kursa projekta. Mēs apspriedīsim svarīgākos projekta veiksmes faktorus, neveiksmju iemeslus un to, kā efektīvi pārvaldīt projekta ierobežojumus paredzamā (waterfall) vai adaptīvā (agile) veidā.

1. nodarbība: Ievads
Mācību programma un kursa struktūra; IT nozares apskats;
Agile projektu vadība (Scrum)
2. nodarbība: Projektu vadības sistēma (1. daļa)
Project Management Professional (PMP) pieejas pamatdefinīcijas un jēdzieni
3. nodarbība Projektu vadības sistēma (2. daļa)
Sistēmiskā pieeja; organizatoriskie faktori; projekta dzīves cikls; metodoloģijas; procesu grupas
4. nodarbība Integrācijas vadība
Stratēģisko projektu atlase; projekta vērtības analīze (NPV, ROI, Payback); projekta grafiks; vadības plāns; projekta īstenošana, uzraudzība un kontrole
5. Nodarbība: Projekta piemēri
Prognozējošs projekta pārskats; adaptīvs projekta pārskats;
Gadījuma studijas #1
6. nodarbība: Darbības joma un komunikācija
Prasības; darbu sadalījuma struktūra (WBS); komunikācijas vadība
7. nodarbība Projektā ieinteresētās personas

Ieinteresēto personu reģistrs; pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika; gaidu pārvaldīšanas matrica; problēmu reģistrs

Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Grafika pārvaldība
Uzdevumu secība, attiecības un atkarības; tīkla diagramma; ilguma aplēses; Ganta tabula; kritiskais ceļš;
Gadījuma studijas #2
9.nodarbība Resursu pārvaldība
Līderība; projekta organizācija; RACI; personāla vadības plāns; aktivitāšu noteikšana; resursu piešķiršana; konfliktu vadīšana
10. nodarbība Izmaksu pārvaldība
Izmaksu veidi; rezerves neparedzētiem gadījumiem; izmaksu noteikšanas tehnikas; projekta budžets; gūtās vērtības pārvaldība;
Gadījuma studijas #3
11.nodarbība Iepirkums
Lēmums izgatavot vai pirkt; līguma veidi; izziņa par darbu; RFP, RFI, RFQ
12.nodarbība Risku vadība
Tipiskie riski un to mazināšana; riska identificēšanas un analīzes metodes; ārkārtas rīcības plāns;
Gadījuma studijas #4
13.nodarbība Kvalitātes vadība
Galvenie rīki; Six Sigma; programmatūras testēšana; gatavības modelis
14.nodarbība Gala projektu prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

9.maijs – 15.augusts

Otrdienās

18:00 – 21:00

Klātienē
Praktiskais darbs

lekcijas attālināti

Aldis Ērglis

Modernie komercizpētes (BI) rīki un tehnikas uzņēmuma analīzei

Maksimālais dalībnieku skaits – 20.
Pašreizējā uzņēmējdarbības vide pieprasa, lai vadītāji izprastu daudzus aspektus un pielietotu datus uzņēmējdarbībā un datu virzītas uzņēmējdarbības kultūras radīšanā. Tas vairs neaprobežojas tikai ar datu vai analītisko izpratņu pielietošanu, tas ietver arī datu virzītu procesu, piemēram, datu stratēģijas, datu pārraudzības un citu, pārvaldību.
Modernās komercizpētes kurss datu virzītai lēmumu pieņemšanai ir 14 nedēļu programma, kas īpaši izstrādāta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, kuru galvenais kapitāls ir zināšanas. Kursa galvenais mērķis ir sniegt izpratni par modernām BI pieejām un tehnikām un iegūt praktiskas prasmes, strādājot ar vadošo BI platformu – Microsoft Power BI.
Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par komercizpratnes konceptu, pieeju un tehnoloģiju lomu modernā uzņēmējdarbības vidē. Vienlaikus nodrošinot praktisku pieredzi un iedziļināšanos vienā no populārākajiem pašapkalpošanās BI rīkiem – Microsoft Power BI, lai radītu prasmes ad-hoc analīzei un datu sagatavošanai lēmumu pieņemšanai vadības līmenī.
Katra lekcija iekļaus praktisko darbu ar Microsoft Power BI darbvirsmu un citiem rīkiem.
Citi unikāli kursa aspekti ietver:
– Koncentrēšanos uz to, kā uzņēmumi veido iespējas, pielietojot BI;
– Dalīšanos ar labāko praksi – starptautiski un no Latvijas – BI jomā;
– Praktisko iemaņu veidošanu, izmantojot Microsoft Power BI.

1. nodarbība (klātienē) BI stratēģiskā loma modernā organizācijā
2. nodarbība (attālināti) BI stratēģiskā loma modernā organizācijā
3. nodarbība (klātienē) Datu vizualizācijas tehnikas biznesa lēmumu pieņemšanā
4. nodarbība (attālināti) Datu avoti un datu sagatavošana
5. nodarbība (klātienē) Datu modelēšana un semantiskās struktūras
6. nodarbība (attālināti) Aprēķināto metriku un KPI veidošanas principi
7. nodarbība (klātienē) Pilnīga (end-to-end) BI risinājuma izveide (kursa darbs)
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība (attālināti) Uzlabotas vizualizācijas tehnikas
9. nodarbība (klātienē) Procesu ieguve kā procesa analīzes pieeja
10. nodarbība (attālināti) Procesu ieguve kā procesa analīzes pieeja
11. nodarbība (klātienē) Biznesa datu analīze – finanses, budžetēšana
12. nodarbība (attālināti) Biznesa datu analīze – finanses, budžetēšana
13. nodarbība (attālināti) Mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts Power BI
14. nodarbība (klātienē) Pilnīga (end-to-end) uzlabotā analītika BI risinājumu izstrādē (kursa darbs)
14.nodarbība Gala projektu prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Modernie komercizpētes (BI) rīki un tehnikas uzņēmuma analīzei

Aldis Ērglis

9.maijs – 15.augusts

Otrdienās

18:00 – 21:00

Klātienē
Praktiskais darbs

lekcijas attālināti

Maksimālais dalībnieku skaits – 20.
Pašreizējā uzņēmējdarbības vide pieprasa, lai vadītāji izprastu daudzus aspektus un pielietotu datus uzņēmējdarbībā un datu virzītas uzņēmējdarbības kultūras radīšanā. Tas vairs neaprobežojas tikai ar datu vai analītisko izpratņu pielietošanu, tas ietver arī datu virzītu procesu, piemēram, datu stratēģijas, datu pārraudzības un citu, pārvaldību.
Modernās komercizpētes kurss datu virzītai lēmumu pieņemšanai ir 14 nedēļu programma, kas īpaši izstrādāta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, kuru galvenais kapitāls ir zināšanas. Kursa galvenais mērķis ir sniegt izpratni par modernām BI pieejām un tehnikām un iegūt praktiskas prasmes, strādājot ar vadošo BI platformu – Microsoft Power BI.
Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par komercizpratnes konceptu, pieeju un tehnoloģiju lomu modernā uzņēmējdarbības vidē. Vienlaikus nodrošinot praktisku pieredzi un iedziļināšanos vienā no populārākajiem pašapkalpošanās BI rīkiem – Microsoft Power BI, lai radītu prasmes ad-hoc analīzei un datu sagatavošanai lēmumu pieņemšanai vadības līmenī.
Katra lekcija iekļaus praktisko darbu ar Microsoft Power BI darbvirsmu un citiem rīkiem.
Citi unikāli kursa aspekti ietver:
– Koncentrēšanos uz to, kā uzņēmumi veido iespējas, pielietojot BI;
– Dalīšanos ar labāko praksi – starptautiski un no Latvijas – BI jomā;
– Praktisko iemaņu veidošanu, izmantojot Microsoft Power BI.

1. nodarbība (klātienē) BI stratēģiskā loma modernā organizācijā
2. nodarbība (attālināti) BI stratēģiskā loma modernā organizācijā
3. nodarbība (klātienē) Datu vizualizācijas tehnikas biznesa lēmumu pieņemšanā
4. nodarbība (attālināti) Datu avoti un datu sagatavošana
5. nodarbība (klātienē) Datu modelēšana un semantiskās struktūras
6. nodarbība (attālināti) Aprēķināto metriku un KPI veidošanas principi
7. nodarbība (klātienē) Pilnīga (end-to-end) BI risinājuma izveide (kursa darbs)
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība (attālināti) Uzlabotas vizualizācijas tehnikas
9. nodarbība (klātienē) Procesu ieguve kā procesa analīzes pieeja
10. nodarbība (attālināti) Procesu ieguve kā procesa analīzes pieeja
11. nodarbība (klātienē) Biznesa datu analīze – finanses, budžetēšana
12. nodarbība (attālināti) Biznesa datu analīze – finanses, budžetēšana
13. nodarbība (attālināti) Mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts Power BI
14. nodarbība (klātienē) Pilnīga (end-to-end) uzlabotā analītika BI risinājumu izstrādē (kursa darbs)
14.nodarbība Gala projektu prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

10.maijs – 16.augusts

Trešdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Maiks Velss

Viedais jaunuzņēmums: mākslīgā intelekta virzīta biznesa plāna un piedāvājuma izstrāde

Šis kurss ir paredzēts, lai palīdzētu studentiem izdomāt un attīstīt biznesa idejas, veikt tirgus izpēti, sašaurināt izvēles iespējas, radīt biznesa plānu un izstrādāt prezentāciju, izmantojot mākslīgā intelekta atbalstu. Tiks prezentēti uzņēmējdarbības principi un studenti iemācīties, kā pielietot AI, lai vadītu lēmumu pieņemšanu un racionalizētu biznesa attīstības procesu. Kursa noslēgumā studenti izpratīs uzņēmējdarbības teoriju un izstrādās biznesa plānu un prezentāciju savai jaunuzņēmuma idejai, kuru viņi varēs izmantot, lai piesaistītu finansējumu vai uzsāktu biznesu.

1. nodarbība: Ievads viedā jaunuzņēmuma un AI idejā
2. nodarbība: Tirgus izpēte un konkurentu analīze
3. nodarbība Lean jaunuzņēmuma principi un finansējums
4. nodarbība Klientu segmentācija un mērķauditorijas izvēle
5. Nodarbība: Biznesa modeļa attīstība
6. nodarbība: Biznesa plānošana un piedāvājuma sagatavošana
7. nodarbība Intelektuālais īpašums un šķēršļi ienākšanai tirgū
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Finanšu plānošana un naudas plūsma
9.nodarbība Prezentācijas izstrāde
10. nodarbība Uzņēmējdarbības komandu veidošana
11.nodarbība Izaugsme un mērogojamība
12.nodarbība Alternatīvas pieejas tradicionālajai uzņēmējdarbībai
13.nodarbība Hiperizaugsmes stratēģijas un Elevator Pitches jeb 30 sekunžu runas
14.nodarbība Noslēguma prezentācijas un apskats

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Viedais jaunuzņēmums: mākslīgā intelekta virzīta biznesa plāna un piedāvājuma izstrāde

Maiks Velss

10.maijs – 16.augusts

Trešdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Šis kurss ir paredzēts, lai palīdzētu studentiem izdomāt un attīstīt biznesa idejas, veikt tirgus izpēti, sašaurināt izvēles iespējas, radīt biznesa plānu un izstrādāt prezentāciju, izmantojot mākslīgā intelekta atbalstu. Tiks prezentēti uzņēmējdarbības principi un studenti iemācīties, kā pielietot AI, lai vadītu lēmumu pieņemšanu un racionalizētu biznesa attīstības procesu. Kursa noslēgumā studenti izpratīs uzņēmējdarbības teoriju un izstrādās biznesa plānu un prezentāciju savai jaunuzņēmuma idejai, kuru viņi varēs izmantot, lai piesaistītu finansējumu vai uzsāktu biznesu.

1. nodarbība: Ievads viedā jaunuzņēmuma un AI idejā
2. nodarbība: Tirgus izpēte un konkurentu analīze
3. nodarbība Lean jaunuzņēmuma principi un finansējums
4. nodarbība Klientu segmentācija un mērķauditorijas izvēle
5. Nodarbība: Biznesa modeļa attīstība
6. nodarbība: Biznesa plānošana un piedāvājuma sagatavošana
7. nodarbība Intelektuālais īpašums un šķēršļi ienākšanai tirgū
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Finanšu plānošana un naudas plūsma
9.nodarbība Prezentācijas izstrāde
10. nodarbība Uzņēmējdarbības komandu veidošana
11.nodarbība Izaugsme un mērogojamība
12.nodarbība Alternatīvas pieejas tradicionālajai uzņēmējdarbībai
13.nodarbība Hiperizaugsmes stratēģijas un Elevator Pitches jeb 30 sekunžu runas
14.nodarbība Noslēguma prezentācijas un apskats

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

8.maijs – 23.jūnijs

Pirmdienās un ceturtdienās

18:00 – 21:00

Klātienē, 2x nedēļā

Inese Muzikante

Elza Priede

Individuālā un karjeras attīstība

Maksimālais dalībnieku skaits – 28.
Kurss “Personīgā un karjeras attīstība” ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem prasmes un pārliecību pieņemt apzinātus lēmumus par savām personīgajām un karjeras ambīcijām. Šī kursa laikā tu iemācīsies, kā izstrādāt un ieviest karjeras plānu (Līdera žurnālu) atbilstoši taviem dzīves mērķiem un aicinājumam.
Mūsu mērķis ir motivēt tevi darīt to, kas tevi aizrauj un atklāt savu augstāko potenciālu Mēs tev palīdzēsim ar četru daļu programmu, kas palīdzēs atklāt tavas vērtības, vīziju un kompetences. Pirmajā daļā tu gūsi dziļāku izpratni par sevi un saviem mērķiem. Otrajā apgūsi, kā saskaņot savu karjeras plānu ar pārējiem dzīves mērķiem. Trešajā un ceturtajā daļā mēs sniegsim tev instrumentus un tehnikas, lai ieviestu tavus plānus un tu varētu sasniegt savus mērķus.
Mūsu pieeja ir ļoti praktiska un interaktīva. Tu piedalīsies dažādās aktivitātēs, piemēram, gadījumu studijās, testos, vingrinājumos, grupu diskusijās, semināros un lasījumos. Kursa laikā tu veiksi pierakstus mācību žurnālā, lai varētu sekot līdzi savam progresam un atzīmēt galvenos secinājumus.
Visbeidzot, šis kurss palīdzēs tev veidot stabilas attiecības un kontaktu loku gan personīgi, gan profesionāli. Tu gūsi pārliecību un prasmes, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, rīkotos un veidotu pilnvērtīgu dzīvi un karjeru.

1. daļa: Uzņemties atbildību par savu dzīvi

1. nodarbība: Pašvadība un mērķis
2. nodarbība: Sevis apzināšanās
3. nodarbība Galvenās personīgās vērtības
4. nodarbība Dizaina domāšana karjeras plānošanai
5. Nodarbība: Personīgā redzējuma un stratēģijas veidošana

2. daļa: Uzņemties atbildību par savu karjeru

6. nodarbība: Karjeras vadīšana, izmantojot personīgo redzējumu, kaleidoskops
7. nodarbība Konteksta un kompetenču novērtējums
8. nodarbība Karjeras attīstības plāns
9.nodarbība Risks, atgūšanās un neatlaidība

3. daļa: Uzņemties atbildību par savu dienu

10. nodarbība Dzīves līdzsvars un laika pārvaldība
11.nodarbība Izaugsme ar koučingu un sportisku garu

4. daļa: Uzņemties atbildību par savām attiecībām

12.nodarbība Draudzības un partnerības māksla, personīgās attīstības tīkla vingrinājums
13.nodarbība Prezentācijas
14.nodarbība Neformāls noslēgums, aktivitātes telpās/ārā

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Individuālā un karjeras attīstība

Inese Muzikante

Elza Priede

8.maijs – 23.jūnijs

Pirmdienās un ceturtdienās

18:00 – 21:00

Klātienē, 2x nedēļā

Maksimālais dalībnieku skaits – 28.
Kurss “Personīgā un karjeras attīstība” ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem prasmes un pārliecību pieņemt apzinātus lēmumus par savām personīgajām un karjeras ambīcijām. Šī kursa laikā tu iemācīsies, kā izstrādāt un ieviest karjeras plānu (Līdera žurnālu) atbilstoši taviem dzīves mērķiem un aicinājumam.
Mūsu mērķis ir motivēt tevi darīt to, kas tevi aizrauj un atklāt savu augstāko potenciālu Mēs tev palīdzēsim ar četru daļu programmu, kas palīdzēs atklāt tavas vērtības, vīziju un kompetences. Pirmajā daļā tu gūsi dziļāku izpratni par sevi un saviem mērķiem. Otrajā apgūsi, kā saskaņot savu karjeras plānu ar pārējiem dzīves mērķiem. Trešajā un ceturtajā daļā mēs sniegsim tev instrumentus un tehnikas, lai ieviestu tavus plānus un tu varētu sasniegt savus mērķus.
Mūsu pieeja ir ļoti praktiska un interaktīva. Tu piedalīsies dažādās aktivitātēs, piemēram, gadījumu studijās, testos, vingrinājumos, grupu diskusijās, semināros un lasījumos. Kursa laikā tu veiksi pierakstus mācību žurnālā, lai varētu sekot līdzi savam progresam un atzīmēt galvenos secinājumus.
Visbeidzot, šis kurss palīdzēs tev veidot stabilas attiecības un kontaktu loku gan personīgi, gan profesionāli. Tu gūsi pārliecību un prasmes, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, rīkotos un veidotu pilnvērtīgu dzīvi un karjeru.

1. daļa: Uzņemties atbildību par savu dzīvi

1. nodarbība: Pašvadība un mērķis
2. nodarbība: Sevis apzināšanās
3. nodarbība Galvenās personīgās vērtības
4. nodarbība Dizaina domāšana karjeras plānošanai
5. Nodarbība: Personīgā redzējuma un stratēģijas veidošana

2. daļa: Uzņemties atbildību par savu karjeru

6. nodarbība: Karjeras vadīšana, izmantojot personīgo redzējumu, kaleidoskops
7. nodarbība Konteksta un kompetenču novērtējums
8. nodarbība Karjeras attīstības plāns
9.nodarbība Risks, atgūšanās un neatlaidība

3. daļa: Uzņemties atbildību par savu dienu

10. nodarbība Dzīves līdzsvars un laika pārvaldība
11.nodarbība Izaugsme ar koučingu un sportisku garu

4. daļa: Uzņemties atbildību par savām attiecībām

12.nodarbība Draudzības un partnerības māksla, personīgās attīstības tīkla vingrinājums
13.nodarbība Prezentācijas
14.nodarbība Neformāls noslēgums, aktivitātes telpās/ārā

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

3.jūlijs – 18.augusts

Otrdienās un ceturtdienās

18:00 – 21:00

Klātienē, 2x nedēļā

Justin Bancroft

Korporatīvā pārvaldība

Latvijas nesenā pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) iezīmē nozīmīgu pavērsienu valsts attīstībā. Lai atbalstītu šo sasniegumu, Latvija ir ieviesusi reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības procesā, kā arī izmaiņas privātajam sektoram. Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem visaptverošu izpratni par Korporatīvo pārvaldību gan no starptautiskas, gan Latvijas perspektīvas, sagatavojot viņus uzņēmuma vadītāju lomai publiskos, privātos uzņēmumos un valsts kapitālsabiedrībās.

Pielietojot gadījuma studijas, izpēti un diskusijas, šis kurss ir vērsts uz konkrētu mērķu sasniegšanu, tostarp

 • • Korporatīvās pārvaldības, pārraudzības un kontroles principu piemērošana
 • • Pārvaldības, vadības, iekšējās kontroles un ieinteresēto pušu interešu nošķiršana
 • • Pārvaldības struktūru ieviešana publiskos, privātos uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās un valsts kapitālsabiedrībās
 • • Korporatīvās pārvaldības novērtējums organizācijas līmenī, balstoties uz korporatīvajiem pārskatiem, publiskotiem finanšu ziņojumiem un citu informāciju
 • • Izpratne par tādiem korporatīvās pārvaldības konceptiem kā korporatīvā sociālā atbildība un ētika lēmumu pieņemšanas procesos

Lai nodrošinātu, ka kursa saturs ir atbilstošs Latvijas uzņēmējdarbības videi, mēs apskatīsim aktuālas labākās prakses Eiropā un Ziemeļamerikā un pētīsim, kā tās ieviest Latvijā. Kursa noslēgumā studentiem būs dziļa izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem un to praktisku pielietojamību dažādās organizāciju vidēs.

1. nodarbība: Korporācijas vēsture un teorijas
Valdes komunikācijas vingrinājumi
2. nodarbība: Akcionāri
Valdes komunikācijas vingrinājumi
3. nodarbība Gadījuma studijas
4. nodarbība Direktoru padomes
Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
5. Nodarbība: Vadītāju atalgojums kā pārvaldības jautājums
Seminārs: kā lasīt pilnvaru
6. nodarbība: Akcionāru aktīvisms: institucionālie investori, valsts pensiju fondi un investori-aktīvisti
7. nodarbība Korporatīvās pārvaldības standarti
8. nodarbība Darbinieks kā īpašnieks, peļņas sadale un plaša mēroga akciju opciju ieviešana
9.nodarbība Pārmaiņas korporācijā: valsts un privātie uzņēmumi un uzņēmumu pārņemšanas, apvienošanas, atdalīšanas,
Pievienošanas, privatizācija, nacionalizācija un jaunuzņēmumi
10. nodarbība Vadības sniegums
11.nodarbība Starpkultūru patērētāju uzvedība
12.nodarbība Pārliecināšana: vienotība
Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
13.nodarbība Gala projekta prezentācijas
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Korporatīvā pārvaldība

Justin Bancroft

3.jūlijs – 18.augusts

Otrdienās un ceturtdienās

18:00 – 21:00

Klātienē, 2x nedēļā

Latvijas nesenā pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) iezīmē nozīmīgu pavērsienu valsts attīstībā. Lai atbalstītu šo sasniegumu, Latvija ir ieviesusi reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības procesā, kā arī izmaiņas privātajam sektoram. Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem visaptverošu izpratni par Korporatīvo pārvaldību gan no starptautiskas, gan Latvijas perspektīvas, sagatavojot viņus uzņēmuma vadītāju lomai publiskos, privātos uzņēmumos un valsts kapitālsabiedrībās.

Pielietojot gadījuma studijas, izpēti un diskusijas, šis kurss ir vērsts uz konkrētu mērķu sasniegšanu, tostarp

 • • Korporatīvās pārvaldības, pārraudzības un kontroles principu piemērošana
 • • Pārvaldības, vadības, iekšējās kontroles un ieinteresēto pušu interešu nošķiršana
 • • Pārvaldības struktūru ieviešana publiskos, privātos uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās un valsts kapitālsabiedrībās
 • • Korporatīvās pārvaldības novērtējums organizācijas līmenī, balstoties uz korporatīvajiem pārskatiem, publiskotiem finanšu ziņojumiem un citu informāciju
 • • Izpratne par tādiem korporatīvās pārvaldības konceptiem kā korporatīvā sociālā atbildība un ētika lēmumu pieņemšanas procesos

Lai nodrošinātu, ka kursa saturs ir atbilstošs Latvijas uzņēmējdarbības videi, mēs apskatīsim aktuālas labākās prakses Eiropā un Ziemeļamerikā un pētīsim, kā tās ieviest Latvijā. Kursa noslēgumā studentiem būs dziļa izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem un to praktisku pielietojamību dažādās organizāciju vidēs.

1. nodarbība: Korporācijas vēsture un teorijas
Valdes komunikācijas vingrinājumi
2. nodarbība: Akcionāri
Valdes komunikācijas vingrinājumi
3. nodarbība Gadījuma studijas
4. nodarbība Direktoru padomes
Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
5. Nodarbība: Vadītāju atalgojums kā pārvaldības jautājums
Seminārs: kā lasīt pilnvaru
6. nodarbība: Akcionāru aktīvisms: institucionālie investori, valsts pensiju fondi un investori-aktīvisti
7. nodarbība Korporatīvās pārvaldības standarti
8. nodarbība Darbinieks kā īpašnieks, peļņas sadale un plaša mēroga akciju opciju ieviešana
9.nodarbība Pārmaiņas korporācijā: valsts un privātie uzņēmumi un uzņēmumu pārņemšanas, apvienošanas, atdalīšanas,
Pievienošanas, privatizācija, nacionalizācija un jaunuzņēmumi
10. nodarbība Vadības sniegums
11.nodarbība Starpkultūru patērētāju uzvedība
12.nodarbība Pārliecināšana: vienotība
Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
13.nodarbība Gala projekta prezentācijas
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

10.maijs – 16.augusts

Trešdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Raimonds Lieksnis

Darja Junusova

Piegādes ķēžu vadība

Šis kurss koncentrējas uz piegādes ķēžu procesu un snieguma pārvaldību un uzlabošanu. Tas būs vērtīgs studentiem, kuri vēlas veidot karjeru konsultāciju jomā vai ieņemt amatu uzņēmuma darbību, mārketinga vai finanšu funkcijās ražošanas vai izplatīšanas firmā. Mēs pētīsim nozīmīgu piegādes ķēžu metriku, galvenos kompromisa darījumus piegādes ķēžu lēmumu pieņemšanā un pamata rīkus efektīvai un iedarbīgai piegādes ķēžu pārvaldībai, ražošanas plānošanai un krājumu kontrolei, pasūtījumu izpildei un piegādes ķēžu koordinācijai. Mēs arī apskatīsim tādas tēmas kā globālās piegādes ķēdes plānojums, loģistika un ārpakalpojumi, vairākas citas jaunāko piegādes ķēžu inovācijas.

Kurss būs balstīts uz lekciju sēriju un tajā tiks izmantoti gan gadījumi, gan studentu prezentācijas, gan arī diskusijas nodarbībā. Studentiem būs iespēja sagatavot un prezentēt investīciju piedāvājumu investoriem, sagatavojot un prezentējot kursa darbu.

1. nodarbība: Ievads piegādes ķēdes pārvaldībā un piegādes ķēdes stratēģijā
2. nodarbība: Piegādes ķēdes snieguma metrika un virzītāji
3. nodarbība Izplatīšanas tīkls piegādes ķēdē un tīkla plānošana
4. nodarbība Globālie piegādes ķēžu tīkli
5. Nodarbība: Pieprasījuma prognozēšana un kopējā plānošana
6. nodarbība: Pārdošanas un darbību plānošana
7. nodarbība Eksāmens pirms brīvlaika (tēmas no 1. – 6. nodarbībai)
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Cikla un drošības krājumu pārvaldība.
9.nodarbība Produktu pieejamības pārvaldība
10. nodarbība Loģistika un transporta plānošana
11.nodarbība Piegāde un koordinācija piegādes ķēdēs, Bullwhip efekts
12.nodarbība Cenu noteikšana un ieņēmumu pārvaldība.
13.nodarbība IT piegādes ķēdē.
14.nodarbība Gala eksāmens (visu nodarbību tēmas)

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Piegādes ķēžu vadība

Raimonds Lieksnis

Darja Junusova

10.maijs – 16.augusts

Trešdienās

18:00 – 21:00

Klātienē

Šis kurss koncentrējas uz piegādes ķēžu procesu un snieguma pārvaldību un uzlabošanu. Tas būs vērtīgs studentiem, kuri vēlas veidot karjeru konsultāciju jomā vai ieņemt amatu uzņēmuma darbību, mārketinga vai finanšu funkcijās ražošanas vai izplatīšanas firmā. Mēs pētīsim nozīmīgu piegādes ķēžu metriku, galvenos kompromisa darījumus piegādes ķēžu lēmumu pieņemšanā un pamata rīkus efektīvai un iedarbīgai piegādes ķēžu pārvaldībai, ražošanas plānošanai un krājumu kontrolei, pasūtījumu izpildei un piegādes ķēžu koordinācijai. Mēs arī apskatīsim tādas tēmas kā globālās piegādes ķēdes plānojums, loģistika un ārpakalpojumi, vairākas citas jaunāko piegādes ķēžu inovācijas.

Kurss būs balstīts uz lekciju sēriju un tajā tiks izmantoti gan gadījumi, gan studentu prezentācijas, gan arī diskusijas nodarbībā. Studentiem būs iespēja sagatavot un prezentēt investīciju piedāvājumu investoriem, sagatavojot un prezentējot kursa darbu.

1. nodarbība: Ievads piegādes ķēdes pārvaldībā un piegādes ķēdes stratēģijā
2. nodarbība: Piegādes ķēdes snieguma metrika un virzītāji
3. nodarbība Izplatīšanas tīkls piegādes ķēdē un tīkla plānošana
4. nodarbība Globālie piegādes ķēžu tīkli
5. Nodarbība: Pieprasījuma prognozēšana un kopējā plānošana
6. nodarbība: Pārdošanas un darbību plānošana
7. nodarbība Eksāmens pirms brīvlaika (tēmas no 1. – 6. nodarbībai)
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Cikla un drošības krājumu pārvaldība.
9.nodarbība Produktu pieejamības pārvaldība
10. nodarbība Loģistika un transporta plānošana
11.nodarbība Piegāde un koordinācija piegādes ķēdēs, Bullwhip efekts
12.nodarbība Cenu noteikšana un ieņēmumu pārvaldība.
13.nodarbība IT piegādes ķēdē.
14.nodarbība Gala eksāmens (visu nodarbību tēmas)

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

11.maijs – 17.augusts

Ceturtdienās,

18:00 – 21:00

Klātienē

Katrīna Jaunušāne

Patērētāju uzvedība

Maksimālais dalībnieku skaits – 15.

Šī kursa mērķis ir izskaidrot cilvēka dabas komplekso būtību un lēmumu pieņemšanas procesu. Šajā kursā tiks izmantotas vairākas mācīšanas metodes: lekcijas, lasīšana, podkāstu klausīšanās, grupu diskusijas, debates, prakse un citu apmācīšana.

Veiksmīgi pabeidzot šo kursu, jūs varēsiet:

Izprast aizspriedumus, kas ietekmē cilvēka lēmumus, un spēt mazināt to ietekmi

Aptvert cilvēka prāta komplekso dabu

Uzzināt par jaunākajām tendencēm, piemēram, web 3, NFT un metaverse, un veidiem, kā tās maina patērētāju uzvedību

Uzzināt, kā ietekmēt cilvēkus

Pētījumi liecina, ka vidusmēra cilvēks atceras 90% no apgūtā, ja viņš apgūto ideju māca citiem, vai nekavējoties to īsteno praksē. Tāpēc tev vajadzēs darīt abus – a) paskaidrot daļu no satura saviem kursa biedriem un b) ietekmēt cilvēkus savā dzīvē, pielietojot gūtās zināšanas. Un atceries, ka Roberta B. Čaldini (Robert B. Cialdini) grāmata “Ietekme: pārliecināšanas spēks (Influence: the psychology of persuasion)” būs obligātā lasāmviela.

1. nodarbība: evads un 2 patērētāju uzvedības teorijas
2. nodarbība: Kā strādā mūsu smadzenes
3. nodarbība Diskusija: neiromārketinga izmantošana patērētāju produktu izstrādē – manipulācija vai nē?
4. nodarbība Kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies? Patērētāja motivācija, uztvere un attieksmes
5. Nodarbība: Pārliecināšana: savstarpīgums un patika
6. nodarbība: Pārliecināšana: trūkums un autoritāte
7. nodarbība Diskusija: patērētāju datu izmantošana – privātuma aizskaršana vai labākais iespējamais piedāvājums
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Pārliecināšana: apņēmība un neatlaidība
9.nodarbība Pārliecināšana: sociālais pierādījums
10. nodarbība Mazumtirdzniecības vadība un patērētāju uzvedība
11.nodarbība Starpkultūru patērētāju uzvedība
12.nodarbība Pārliecināšana: vienotība
13.nodarbība Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Patērētāju uzvedība

Katrīna Jaunušāne

11.maijs – 17.augusts

Ceturtdienās,

18:00 – 21:00

Klātienē

Maksimālais dalībnieku skaits – 15.

Šī kursa mērķis ir izskaidrot cilvēka dabas komplekso būtību un lēmumu pieņemšanas procesu. Šajā kursā tiks izmantotas vairākas mācīšanas metodes: lekcijas, lasīšana, podkāstu klausīšanās, grupu diskusijas, debates, prakse un citu apmācīšana.

Veiksmīgi pabeidzot šo kursu, jūs varēsiet:

Izprast aizspriedumus, kas ietekmē cilvēka lēmumus, un spēt mazināt to ietekmi

Aptvert cilvēka prāta komplekso dabu

Uzzināt par jaunākajām tendencēm, piemēram, web 3, NFT un metaverse, un veidiem, kā tās maina patērētāju uzvedību

Uzzināt, kā ietekmēt cilvēkus

Pētījumi liecina, ka vidusmēra cilvēks atceras 90% no apgūtā, ja viņš apgūto ideju māca citiem, vai nekavējoties to īsteno praksē. Tāpēc tev vajadzēs darīt abus – a) paskaidrot daļu no satura saviem kursa biedriem un b) ietekmēt cilvēkus savā dzīvē, pielietojot gūtās zināšanas. Un atceries, ka Roberta B. Čaldini (Robert B. Cialdini) grāmata “Ietekme: pārliecināšanas spēks (Influence: the psychology of persuasion)” būs obligātā lasāmviela.

1. nodarbība: evads un 2 patērētāju uzvedības teorijas
2. nodarbība: Kā strādā mūsu smadzenes
3. nodarbība Diskusija: neiromārketinga izmantošana patērētāju produktu izstrādē – manipulācija vai nē?
4. nodarbība Kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies? Patērētāja motivācija, uztvere un attieksmes
5. Nodarbība: Pārliecināšana: savstarpīgums un patika
6. nodarbība: Pārliecināšana: trūkums un autoritāte
7. nodarbība Diskusija: patērētāju datu izmantošana – privātuma aizskaršana vai labākais iespējamais piedāvājums
Semestra vidus brīvlaiks Nodarbības nenotiek
8. nodarbība Pārliecināšana: apņēmība un neatlaidība
9.nodarbība Pārliecināšana: sociālais pierādījums
10. nodarbība Mazumtirdzniecības vadība un patērētāju uzvedība
11.nodarbība Starpkultūru patērētāju uzvedība
12.nodarbība Pārliecināšana: vienotība
13.nodarbība Diskusija: mākslīgā intelekta un algoritmu ietekme uz patērētāja lēmumu pieņemšanu
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa cena 660 Eur + PVN
Prasības sertifikāta saņemšanai:

 • 80% apmeklējums
 • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

RBS absolventi, Amerikas tirdzniecības kameras, Lielbritānijas tirdzniecības kameras Latvijā
Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Startin.LV, Sociālā uzņēmējdarbība
asociācijas biedri saņem 10% atlaidi!

Lai uzzinātu sīkāku informāciju un saņemtu konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar:
sandija.berzina@rbs.lv / +371 67089800