Kursi par
vadības
tēmām

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Rīgas Biznesa skolā, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Reģistrēties kursiem iespējams
līdz 2022. gada 12. decembrim.

PIETEIKTIES

Kursi par
vadības
tēmām

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Rīgas Biznesa skolā, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Reģistrēties kursiem iespējams līdz 2022. gada 12. decembrim.

PIETEIKTIES

2. janvāris – 14. aprīlis

Pirmdienās
18:00 – 21:00

Klātienē

VADĪBAS STATISTIKA

Pasniedzējs: Andrejs Koliškins

Statistikas metodes tiek plaši pielietotas grāmatvedībā, finansēs, vadībā un mārketingā. Vadītājam ir jāzina, kā pielietot pieejamo informāciju, lai pieņemtu labākus lēmumus.
Kursa mērķi ir apgūt, kā pareizi pasniegt un aprakstīt informāciju, izprast, kā izdarīt secinājumus par lielām populācijām, balstoties tikai uz informāciju, kas pieejama no izlases, uzzināt, kā uzlabot procesus, izprast, kā iegūt uzticamas prognozes.

2. janvāris – 14. aprīlis

Pirmdienās
18:00-21:00

Klātienē

POLITISKIE RISKI UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Pasniedzējs: Daunis Auers

Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas, empīriskās prasmes un galveno avotu pārzināšanu, kas ļaus viņiem veikt uzņēmumu un ieguldījumu politisko risku novērtēšanu. Kursa pirmā daļa identificē dažādus politiskā riska veidus – ģeopolitiskie, iekšējā nestabilitāte, terorisms, korupcija, atsavināšana, līgumu laušana, sociālais aktīvisms un kiberdraudi to vidū – un apspriež pieejamos avotus šo risku izmērīšanai un izvērtēšanai. Kursa otrā daļa iepazīstina ar pamata koncepcijām politiskā riska pārvaldīšanā – pārvaldīšana, izprašana, analizēšana, mazināšana un atbildēšana – un praktizē šīs prasmes ar situācijas analīžu vingrinājumiem. Visbeidzot, kursa noslēgumā studenti simulē tikšanos ar klientiem, akcentējot politiskos riskus un iespējas investoriem noteiktās valstīs un reģionos.

2. janvāris – 14. aprīlis

Pirmdienās
18:00-21:00

Klātienē

CILVĒKRESURSU VADĪBA

Pasniedzēja: Daiga Ērgle

Šī kursa mērķis ir palielināt studentu izpratni par cilvēkresursu vadības ietekmi organizācijā un efektīva cilvēkresursu atbalsta pamatprincipiem organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā. Kursa konkrētie mērķi ir šādi: izkopt studentu zināšanas par galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām un pamata teorētiskajiem jēdzieniem; uzlabot studentu analītiskās prasmes saistībā ar cilvēkresursu vadības prakšu ieviešanu dažādās organizācijās; un veidot vispārējo izpratni par cilvēkresursu procesu stratēģiskajiem un darbības procesiem, piemēram, plānošanu, atlasi, rezultātu pārvaldību, motivāciju un atalgošanu, apmācībām un darbinieku attīstību.

3. janvāris – 11. aprīlis

Otrdienās,
18:00-21:00

Klātienē

ORGANIZĀCIJU VADĪBA

Pasniedzējs: Gregs Maters (Greg Mathers)

Šī kursa mērķis ir koncentrēties uz pastāvīgu organizāciju un to dalībnieku efektivitātes uzlabošanu, izprast, kāpēc cilvēki un grupas organizācijās jūtas un rīkojas noteiktā veidā, identificēt procesus un metodes, kas var uzlabot organizācijas dalībnieku uzvedību un attieksmes, un tādējādi viņu efektivitāti, un attīstīt un uzlabot jūsu kā organizācijas dalībnieka un vadītāja prasmes.

3. janvāris – 11. aprīlis

Otrdienās,
18:00 – 21:00

Klātienē

STRATĒĢISKĀ VADĪBA

Pasniedzējs: Andrejs Dzedons

Stratēģiskā vadība pirmkārt un galvenokārt ir saistīta ar politikas veidošanu, kā arī stratēģiju formulēšanas un izpildes aspektiem ģenerāldirektoru darbā. Ģenerāldirektori vada uzņēmumu. Viņi ir atbildīgi par savu uzņēmumu vispārējo virzību un panākumiem konkurences apstākļos. Tādējādi šajā kursā lietas apskatām no ģenerāldirektora viedokļa.
Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem iespēju pārskatīt, integrēt un īstenot koncepcijas, rīkus un prasmes, ko viņi ir ieguvuši pagātnes akadēmiskajā un praktiskajā pieredzē visdažādākajās biznesa situācijās. Uzmanības centrā ir lēmumu pieņemšana, no kuriem daudzi ir plaši un stratēģiski, raugoties no holitiskas perspektīvas.

3. janvāris – 11. aprīlis

Otrdienās,
18:00 – 21:00

Klātienē

PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBA

Pasniedzēja: Katrīna Jaunušāne

Vai esat kādreiz prātojuši, kāpēc jūs pērkat tieši šīs konkrētās lietas? Ja jūs to zinātu, tad būtu daudz vienkāršāk pārdot jūsu preci lielākam pircēju skaitam, vai ne? Vai vēl labāk – maksimāli veikt pirkumus, kas vairo jūsu laimi un labsajūtu, vienlaikus izvairoties no tādiem, ko vēlāk varētu nožēlot.

Šī kursa mērķis ir izskaidrot cilvēka dabas komplekso būtību un lēmumu pieņemšanas procesu. Tas norisināsies galvenokārt klasē, tomēr dažas lekcijas notiks arī tiešsaistē. Tiks izmantotas gan pasīvās (lekcijas, lasīšana, podkāstu klausīšanās), gan aktīvās dalības (grupu diskusijas, prakse darot un apmācot citus) mācību metodes.

Veiksmīgi pabeidzot šo kursu, jūs varēsiet:

  • Izprast aizspriedumus, kas ietekmē cilvēku lēmumus, un spēt mazināt to ietekmi
  • Aptvert cilvēka prāta komplekso dabu
  • Uzzināt par jaunākajām tendencēm patērētāju uzvedībā, piemēram, web 3, NFT un metaverse
  • Uzzināt, kā ietekmēt cilvēkus

Pasteidzieties, jo kursā ir pieejamas tikai 15 vietas!

3. janvāris – 11. aprīlis

Otrdienās,
18:00-21:00

Klātienē

VARA UN IETEKME

Pasniedzēja: Inese Eglīte

Šī kursa mērķis ir pētīt varas un ietekmes izcelsmi un dinamiku. Organizācijas būtībā ir politiskas vienības, un vara un ietekme ir galvenie elementi, kas nosaka, kā lietas notiek. Kursa galvenais mērķis ir nodrošināt “politisko inteliģenci”, kuras laikā gudrs vadītājs zina, kā paredzēt citu rīcības, kā bloķēt tās vai izvairīties no tām, kad tām ir nevēlamas sekas un kā palīdzēt gūt panākumus, kad to sekas ir labvēlīgas gan pragmatiskā, gan ētiskā izpratnē.

4. janvāris – 12. aprīlis

Trešdienās,
18:00-21:00

Klātienē

FINANŠU VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA

Pasniedzējs: Raivis Lucijanovs

Iepazīstināt ar modernās finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības pamatjēdzieniem, pamatprincipiem un praksēm, lai nodrošinātu grāmatvedības atskaišu gudru izmantošanu un lietderīgu pielietošanu.
Tiks apskatītas tēmas no grāmatvedības informācijas lietotāja skatupunkta, koncentrējoties uz to, ko grāmatvedības informācijas lietotājam nepieciešams zināt par grāmatvedību.

4. janvāris – 12. aprīlis

Trešdienās,
18:00-21:00

Klātienē

AI UN STRATĒĢIJA

Pasniedzējs: Igors Rodins

Kurss sagatavos vadītājus mākslīgā intelekta ieviešanas izaicinājumam viņu biznesa izaugsmei, izmaksu samazināšanai un risku pārvaldīšanai. Šādu centienu kontekstā vadošie darbinieki un direktori sastopas ar tradicionāliem izaicinājumiem, piemēram, organizācijas kultūras un struktūru attīstīšanu, cilvēku atlasi un motivēšanu, un lēmumu pieņemšanu, saskaroties ar sarežģītām ētiskajām un biznesa problēmām. Neraugoties uz AI metožu un tehnoloģiju izplatību, kurss galvenokārt koncentrēsies uz AI kā “melno kasti.” Kurss ietver cilvēku un mašīnu procesu salīdzinošo izpēti, lai mācītu dalībniekiem, kā gūt augstus rezultātus no organizācijas jomām, kur darbības tiek sadalītas starp cilvēkiem un mašīnām. Dalībnieki gūs kritisko izpratni par AI interpretāciju un atbildību biznesa kontekstā, kā arī to, kā iepludināt AI biznesa lēmumu pieņemšanā.

5. janvāris – 13. aprīlis

Ceturtdienās,
18:00-21:00

Attālināti

STARPTAUTISKAIS BIZNESS

Pasniedzēja: Zanda Vipule

Starptautiska paplašināšanās, īpaši ar eksporta palīdzību, ir nepieciešamība veiksmīgam Latvijas uzņēmumam un augstvērtīgs papildinājums visai ekonomikai, taču tā arī prasa izmaiņas biznesa modeļos, jaunas biznesa prakses un intensīvāku pieredzes iegūšanu. Starptautiskā biznesa kurss vedīs jūs caur attīstības posmiem starptautiskajā vidē, apvienojot institucionālo vidi ar atsevišķu uzņēmumu attīstību, koncentrējoties uz situācijas analīzes diskusijām un praktisko ieviešanu.

5. janvāris – 13. aprīlis

Ceturtdienās,
18:00-21:00

Klātienē

DARBĪBU UN PAKALPOJUMU VADĪBA

Pasniedzējs: Artūrs Pielēns-Pelēns

Šis kurss ir paredzēts, lai sagatavotu studentus vadības iespējām pakalpojumu uzņēmumos, kas pārstāv straujāk augošo sektoru ekonomikā. Nodarbībās apgūsim pakalpojumu darbību vadību no integrēta skatpunkta, koncentrējoties uz patērētāju apmierinātību. Materiālā tiks integrēti darbību, mārketinga, stratēģijas, informācijas tehnoloģiju un organizatoriskie jautājumi. Sākot ar sastapšanos ar pakalpojumu, pakalpojumu vadītājiem ir jāsapludina mārketings, tehnoloģijas, cilvēki un informācija, lai sasniegtu būtisku priekšrocību pār konkurentiem. Izcilas pakalpojumu organizācijas tiek pārvaldītas citādi nekā to “vienkārši labie” konkurenti. Darbības ir balstītas uz pilnīgi atšķirīgiem pieņēmumiem par veidu, kādā gūstami panākumi. Rezultāti parāda ne tikai tradicionālos darbības rādītājus, bet arī darbinieku entuziasmu un patērētāju apmierinātības kvalitāti.

4. janvāris – 12. aprīlis

Trešdienās,
18:00-21:00

Attālināti

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FINANSES

Pasniedzējs: Raimonds Lieksnis

Kursā ir paredzēts mācīt studentiem par uzņēmējdarbības finanšu procesu. Tas aptver visu riska kapitāla/privātā kapitāla finansēšanas aktivitāšu spektru, koncentrējoties uz plašu darījumu klāstu – jaunuzņēmumiem, izaugsmes ieguldījumiem un izpirkšanu – gan no uzņēmēja, gan investoru skatpunkta. Nodarbību diskusijās tiks apskatīts plašs tēmu loks, sākot no ieguldījumu iespēju izvērtēšanas līdz finansējuma strukturēšanai, no uzņēmējdarbības jautājumu risināšanas līdz ieguldījumu veikšanai. Kurss papildinās Uzņēmējdarbības PMBA kursu, kas, citu starpā, apskata jaunuzņēmumu finansēšanu, koncentrējoties uz vēlāku posmu, privātā kapitāla finansēšanas kārtību.

PIETEIKTIES

Viena kursa dalības maksa EUR 660 + PVN*
* RBS absolventi, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā,
Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Startin.LV, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības
asociācijas biedri saņem 10% atlaidi!

Lai saņemtu kursu programmu vai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar:
Elza Priede
Direktora vietniece MBA programmas
elza.priede@rbs.lv / +371 26349393