Biznesa vadības bakalaura programmas absolvents,
Danske Bank vecākais stratēģiskais konsultants
Oslo, Norvēģijā
Rolands EnglandsUnikālākā RBS iezīme ir tāda, ka jūs iegūstiet teoriju un praksi
ļoti līdzsvarotā kombinācijā, kas, manuprāt, ir vislabākais veids,
kādā skolot nākamos biznesa vadītājus. RBS manā karjerā
ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu. Pēc tam RBS ļāva man patiesi
izaicināt pašam sevi un iegūt otro grādu BI Norvēģijas
biznesa skolā (BI Norwegian Business School) Oslo, Norvēģijā,
kas man deva iespēju pāršķirt pavisam jaunu lapu savā
dzīvē un iedvesmoja uzsākt starptautisku karjeru.
RBS BBA programmas absolvente
Forward 2022 koordinatore
Lauma SīleStudijas RBS apvieno trīs svarīgus komponentus – lektorus
ar praktisko pieredzi nozarē, spēcīgu augsti kvalificētu
speciālistu tīklu un kopienu, kas atbalsta tevi katrā solī.
Programma nodrošina labu teorētisko bāzi, un tīkls
palīdz sasniegt un izpētīt savas profesionālās iespējas.
RBS BBA programmas absolvents,
darbnīcu moderators
Kārlis JonāssTīklošana un iespējas ir vārdi, kas man nāk prātā kā galvenie,
raksturojot studijas RBS. Studiju pieredze ir bijusi ļoti svarīga
manai izaugsmei. Tomēr cilvēki un mūsu saskarsmē gūtās
iespējas ir daudz svarīgākas. Gan biznesa projektos, gan
draudzībā.
Printify komandas līdere Valērija SealikaUzskatu, ka RBS ir viena no labākajām augstskolām Latvijā, kas nodrošina
augstas kvalitātes studijas, kuras patiesi ļauj gūt panākumus. RBS ievēro
modernu pieeju, kas koncentrējas uz biznesa vadības teorētiskajām
un praktiskajām daļām. RBS studenti veic daudz situācijas analīzes,
klausās dažādos vieslektoros, kuri ir veiksmīgi uzņēmēji Latvijā,
un viņiem pat ir jāizveido savs uzņēmums kursa ietvaros
(Jaunuzņēmumu laboratorija). Lūk, tādai ir jābūt modernai, augstas
kvalitātes universitātei! RBS ir noteikti man palīdzējusi izveidot
stabilu pamatu manai karjerai. Studiju laikā RBS man izdevās izveidot
labas komunikāciju prasmes, gūt dziļāku izpratni par mārketinga
principiem un pakāpeniski izkopt savas vadības prasmes. Protams,
ka RBS diploms arī manam CV liek izskatīties spoži.
Slide thumbnailRBS BBA programmas absolvents, vecākais stratēģiskais konsultants
Danske Bank Oslo, Norvēģijā
Rolands EnglandsUnikālākā RBS iezīme ir tāda, ka jūs iegūstiet teoriju un praksi ļoti
līdzsvarotā kombinācijā, kas, manuprāt, ir vislabākais veids, kādā
skolot nākamos biznesa vadītājus. RBS manā karjerā ir spēlējusi ļoti
svarīgu lomu. Manu bakalaura studiju sākumā RBS atvēra daudzas
jaunas durvis, palīdzot man atrast pirmās prakses vietas un sniedzot
iespēju pievienoties Studentu pašpārvaldes organizācijai. Pēc
tam RBS ļāva man patiesi izaicināt pašam sevi un iegūt otro grādu
BI Norvēģijas biznesa skolā (BI Norwegian Business School)
Oslo, Norvēģijā, kas man deva iespēju pāršķirt pavisam jaunu lapu
savā dzīvē un iedvesmoja uzsākt starptautisku karjeru.
Slide thumbnailRBS BBA programmas absolvente, Forward 2022 koordinatoreLauma SīleStudijas RBS apvieno trīs svarīgus komponentus – lektorus
ar praktisko pieredzi nozarē, spēcīgu augsti kvalificētu
speciālistu tīklu un kopienu, kas atbalsta tevi katrā solī.
Programma nodrošina labu teorētisko bāzi, un tīkls palīdz
sasniegt un izpētīt savas profesionālās iespējas.
Slide thumbnailRBS BBA programmas absolvents, darbnīcu moderatorsKārlis JonāssTīklošana un iespējas ir vārdi, kas man nāk prātā kā
galvenie, raksturojot studijas RBS. Studiju pieredze
ir bijusi ļoti svarīga manai izaugsmei. Tomēr cilvēki
un mūsu saskarsmē gūtās iespējas ir
daudzsvarīgākas. Gan biznesa projektos, gan draudzībā.
Slide thumbnailPrintify komandas līdere Valērija SealikaUzskatu, ka RBS ir viena no labākajām augstskolām Latvijā, kas nodrošina
augstas kvalitātes studijas, kuras patiesi ļauj gūt panākumus. RBS ievēro
modernu pieeju, kas koncentrējas uz biznesa vadības teorētiskajām un
praktiskajām daļām. RBS studenti veic daudz situācijas analīzes, klausās
dažādos vieslektoros, kuri ir veiksmīgi uzņēmēji Latvijā, un viņiem pat ir
jāizveido savs uzņēmums kursa ietvaros (Jaunuzņēmumu laboratorija).
Lūk, tādai ir jābūt modernai, augstas kvalitātes universitātei! RBS ir noteikti
man palīdzējusi izveidot stabilu pamatu manai karjerai. Studiju laikā RBS man
izdevās izveidot labas komunikāciju prasmes, gūt dziļāku izpratni par
mārketinga principiem un pakāpeniski izkopt savas vadības prasmes.
Protams, ka RBS diploms arī manam CV liek izskatīties spoži.

Biznesa vadības bakalaurs
2022. gada absolventi

Mūsu kopiena mums ir svarīga. Un mēs priecājamies, ka mūsu kopiena turpina augt ik gadu. Šogad bakalaura grādu biznesa vadībā saņems 34 augstskolas beidzēji. Jauni, motivēti, centīgi, mērķtiecīgi ar nepārejošu vēlmi sasniegt jaunas virsotnes!

Biznesa vadības bakalaurs
2022. gada absolventi

Mūsu kopiena mums ir svarīga. Un mēs priecājamies, ka mūsu kopiena turpina augt ik gadu. Šogad bakalaura grādu biznesa vadībā saņems 34 augstskolas beidzēji. Jauni, motivēti, centīgi, mērķtiecīgi ar nepārejošu vēlmi sasniegt jaunas virsotnes!

Profesionālā pieredze dažādās nozarēs

Profesionālā pieredze dažādās nozarēs