Vai esat gatavs kļūt par IT vadītāju?

Vai esat gatavs kļūt par IT vadītāju?

Baltijas IT līderu
izcilības bakalaurs

IT Līderu bakalaura programma (Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas) apvieno IT un biznesa vadības jomas, radot IT speciālistus ar plašāku prasmju kopumu un attīstītākām praktiskajām iemaņām nekā citu tehnoloģiju programmu absolventiem. Pēc absolvēšanas tu ne tikai varēsi izstrādāt jaunus IT risinājumus un produktus, bet arī kļūsi par lielisku komandas līderi, varēsi vadīt nodaļas vai uzņēmumu, uzņemties atbildību un pieņemt ar tehnoloģijām saistītus lēmumus. Programma ir izstrādāta kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti. RBS izveidoja šo programmu 2019. gadā, apzinoties pašreizējā darba tirgus tendences un kvalitatīvu IT projektu vadītāju trūkumu.

Programmas ilgums:

4 gadi

pilna laika studijas

Programmas valoda:

Angļu

Tev ir iespēja izvēlēties no

3 specializācijām:

Mākslīgais intelekts un
datu attēlošana,
vispārējā vadība un
datu analītika (Norvēģijā).

Program

YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

Ievads datorzinībās
Ievads Diskrētajās struktūrās
Sistēmu programmēšana
Algoritmu analīze un konstruēšana
Datoru organizācija
Datu struktūras
Ievads Mikroprocesoros
Programmatūras inženierija
Kursa projekts
Programmēšanas valodas
Ievads Māksligajā intelektā
Datordrošība
Starpkultūru komunikācija
Ievads Lineārajā algebra
Ievads vizualizācijā
Projektu vadība
Matemātika
Dabas zinātņu kurss
Biznesa pētījumu metodes
STEM komunikācija
Prakses periods: maijs – augusts
Financial Reporting and Analysis
Ievads varbūtības teorijā
Bakalaura darbs
Civilā aizsardzība
Vadības grāmatvedība
Starptautiskais bizness

Izlaidums: jūnijs

Cilvēki & Mašīnas
Ideju laboratorija
Prakses periods: maijs – augusts
Stratēģija
Prakses periods: maijs – augusts

Grafiks ir provizorisks. Riga Business School patur tiesības mainīt programmas struktūru, mācībspēku resursus un kursu aprakstus.
Studenti var pieteikties arī dažādos izvēles kursos.

Program

YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

Intro to Computer Science I
Intro to Discrete Structures
Systems Programming
Algorithm Analysis and Design
Computer Organization
Data Structures
Intro to Microprocessors
Software Engineering
First Year Seminar
Programming Languages
Intro to Artificial Intelligence
Computer Security
Writing for Interc. Communication
Intro to Linear Algebra
Introduction to Visualisation
Project Management
College Calculus
Natural Sciences
Business Research Methods
STEM Communication

Prakses periods: maijs – augusts

Financial Reporting and Analysis
Intro to Probability
Bachelor Thesis
Civil Defence
Managerial Accounting
International Business

Izlaidums: jūnijs

Prakses periods: maijs – augusts

Business Development Lab
Strategy

Prakses periods: maijs – augusts

The schedule is tentative. Riga Business School reserves the right to change the program structure, faculty resources and the course descriptions.
Students also can enroll in  various elective courses.

Divu augstskolu grāds

RBS has a long lasting cooperation with two leading business schools in Europe and the US: BI Norwegian Business School and University at Buffalo School of Management. Our students can pursue double degree studies, obtaining two diplomas. Read more about double degree opportunities here: 

BI Norwegian Business School is one of Europe’s largest business schools with around 20,000 students and 340 permanent faculty.

BI ir iekļauta divos no pazīstamākajiem biznesa izglītības reitingiem – Financial Times Ranking un Eduniversals Top Business Schools Worldwide.
Studentiem, kuri izvēlas iegūt divu augstskolu grādu BI Norvēģijas Biznesa skolā, ir jāpabeidz ceturtais studiju gads Norvēģijā. Pirmie trīs studiju gadi norisinās RBS Rīgā un kursi ir tieši tādi paši kā visiem BITL studentiem. Ceturtajā studiju gadā divu augstskolu grāda studentiem ir jāizvēlas specializācija un jāpabeidz tā BI Norvēģijā. Studentiem ir attālināti jāraksta diplomdarbs RBS, un viņu izlaidums notiek jūnijā Latvijā.

University at Buffalo School of Management is the largest and most comprehensive campus in the 64-campus SUNY system.

Tā ir Amerikas universitāšu asociācijas (Association of American Universities) biedre. Skolas programmu ir akreditējusi AACSB International – Asociācija, lai attīstītu koledžas biznesa skolas (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Studentiem, kuri izvēlas iegūt divu augstskolu grādu Bufalo universitātē, ir jāpabeidz trīs gadu biznesa vadības programma Riga Business School Rīgā. Pēc tās pabeigšanas, viņi vēl vienu gadu studē ASV. Izlaidums studentiem ir jūnijā Latvijā pēc 4 gadiem – kad viņi ir pabeiguši gan RBS biznesa vadības bakalaura trīs gadu programmu un viena gada studijas Bufalo universitātē. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka studentiem, kas iegūst divu augstskolu grādu, ir jāapgūst stratēģijas kurss RBS otrajā studiju gadā (parasti kurss norit trešajā gadā). Studentiem ir attālināti jāraksta diplomdarbs RBS, un viņu izlaidums notiek jūnijā Latvijā.

Studiju maksa

Izcila izglītība ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē, tāpēc jums ir jādomā, kā finansēt studijas. Studenti no ES var sadalīt savus maksājumus gada, semestra vai mēneša maksājumos. Turklāt mēs nodrošinām stipendijas, un studiju kredītus piešķir arī daudzas bankas.

Application fee (non-refundable)

EU citizens and for those who have previous education                       35 EUR
in Latvia

Non – EU citizens and for those who have previous                            150 EUR
education outside of Latvia

ES rezidentiem

YEAR 1

EUR 5100

YEAR 2

EUR 5500

YEAR 3

EUR 5800

YEAR 4

EUR 6100

Nerezedentiem

YEAR 1

7150 EUR

YEAR 2

7170 EUR

YEAR 3

7210 EUR

YEAR 4

7240 EUR

Šīs maksas ir norādītas studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs, studiju maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School.

Studiju maksa

Izcila izglītība ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē, tāpēc jums ir jādomā, kā finansēt studijas. Studenti no ES var sadalīt savus maksājumus gada, semestra vai mēneša maksājumos. Turklāt mēs nodrošinām stipendijas, un studiju kredītus piešķir arī daudzas bankas.

Application fee (non-refundable)

EU citizens and for those who have previous education in Latvia
35 EUR

Non – EU citizens and for those who have previous education outside of Latvia
150 EUR

ES rezidentiem

YEAR 1

EUR 5100

YEAR 2

EUR 5500

YEAR 3

EUR 5800

YEAR 4

EUR 6100

Nerezedentiem

YEAR 1

7150 EUR

YEAR 2

7170 EUR

YEAR 3

7210 EUR

YEAR 4

7240 EUR

Šīs maksas ir norādītas studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs, studiju maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School.