Vai esi gatavs kļūt par IT vadītāju?

Vai esi gatavs kļūt par IT vadītāju?

Datorzinātne un
organizāciju tehnoloģijas

Datorzinātnes un organizāciju tehnoloģijas apvieno IT un biznesa vadības jomas, radot IT speciālistus ar plašāku prasmju kopumu un attīstītākām praktiskajām iemaņām nekā citu tehnoloģiju programmu absolventiem. Pēc absolvēšanas tu ne tikai varēsi izstrādāt jaunus IT risinājumus un produktus, bet arī kļūsi par lielisku komandas līderi, varēsi vadīt nodaļas vai uzņēmumu, uzņemties atbildību un pieņemt ar tehnoloģijām saistītus lēmumus. Programma ir izstrādāta kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti. RBS izveidoja šo programmu 2019. gadā, apzinoties pašreizējā darba tirgus tendences un kvalitatīvu IT projektu vadītāju trūkumu.

Programmas ilgums:

4 gadi

pilna laika studijas

Programmas valoda:

Angļu

Tev ir iespēja izvēlēties no

2 fokusa jomām:

Mākslīgais intelekts un
Datu attēlošana,
Vispārējā vadība.

Programma

Pirmais gads

Otrais gads

Trešais gads

Ceturtais gads

Ievads datorzinībās
Ievads Diskrētajās struktūrās
Sistēmu programmēšana
Algoritmu analīze un konstruēšana
Datoru organizācija
Datu struktūras
Ievads Mikroprocesoros
Programmatūras inženierija
Kursa projekts
Programmēšanas valodas
Ievads Māksligajā intelektā
Datordrošība
Starpkultūru komunikācija
Ievads Lineārajā algebra
Ievads vizualizācijā
Projektu vadība
Matemātika
Dabas zinātņu kurss
Biznesa pētījumu metodes
STEM komunikācija
Prakses periods: maijs – augusts
Financial Reporting and Analysis
Ievads varbūtības teorijā
Bakalaura darbs
Civilā aizsardzība
Vadības grāmatvedība
Starptautiskais bizness

Izlaidums: jūnijs

Cilvēki & Mašīnas
Ideju laboratorija
Prakses periods: maijs – augusts
Stratēģija
Prakses periods: maijs – augusts

Grafiks ir provizorisks. Riga Business School patur tiesības mainīt programmas struktūru, mācībspēku resursus un kursu aprakstus.
Studenti var pieteikties arī dažādos izvēles kursos.

Programma

Pirmais gads

Otrais gads

Trešais gads

Ceturtais gads

Intro to Computer Science I
Intro to Discrete Structures
Systems Programming
Algorithm Analysis and Design
Computer Organization
Data Structures
Intro to Microprocessors
Software Engineering
First Year Seminar
Programming Languages
Intro to Artificial Intelligence
Computer Security
Writing for Interc. Communication
Intro to Linear Algebra
Introduction to Visualisation
Project Management
College Calculus
Natural Sciences
Business Research Methods
STEM Communication

Prakses periods: maijs – augusts

Financial Reporting and Analysis
Intro to Probability
Bachelor Thesis
Civil Defence
Managerial Accounting
International Business

Izlaidums: jūnijs

Prakses periods: maijs – augusts

Business Development Lab
Strategy

Prakses periods: maijs – augusts

The schedule is tentative. Riga Business School reserves the right to change the program structure, faculty resources and the course descriptions.
Students also can enroll in  various elective courses.

Divu augstskolu grāds

RBS ir ilgstoša sadarbība ar divām vadošajām biznesa skolām Eiropā un ASV:  BI Norvēģijas Biznesa skolau (BI Norwegian Business School) un Bufalo universitāti (State University of New York at Buffalo). Mūsu studenti var turpināt dubultā diploma studijas, pavadot pēdējo gadu ārzemēs un iegūstot divus diplomus. Vairāk par dubultā diploma iegūšanas iespējām lasiet šeit: 

BI Norvēģijas Biznesa skola ir viena no Eiropas lielākajām biznesa skolām ar aptuveni 20 000 studentu un 340 pastāvīgiem mācībspēkiem.

Studentiem, kuri izvēlas iegūt divu augstskolu grādu BI Norvēģijas Biznesa skolā, ir jāpabeidz trešais studiju gads Norvēģijā. Pirmie divi studiju gadi norisinās RBS Rīgā un kursi ir tieši tādi paši kā visiem BBA studentiem. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka studentiem, kas iegūst divu augstskolu grādu, ir jāapgūst stratēģijas kurss RBS otrajā studiju gadā (parasti kurss norit trešajā gadā). Trešajā studiju gadā divu augstskolu grāda studentiem ir jāizvēlas specializācija un jāpabeidz tā BI Norvēģijā. Studentiem ir attālināti jāraksta diplomdarbs RBS, un viņu izlaidums notiek jūnijā Latvijā.

Bufalo universitātei ir lielākā un plašākā universitātes pilsētiņa 64 universitātes pilsētiņu SUNY sistēmā.

Tā ir Amerikas universitāšu asociācijas (Association of American Universities) biedre. Skolas programmu ir akreditējusi AACSB International – Asociācija, lai attīstītu koledžas biznesa skolas (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Studentiem, kuri izvēlas iegūt divu augstskolu grādu Bufalo universitātē, ir jāpabeidz trīs gadu biznesa vadības programma Rīgas Biznesa skolā Rīgā. Pēc tās pabeigšanas, viņi vēl vienu gadu studē ASV. Izlaidums studentiem ir jūnijā Latvijā pēc 4 gadiem – kad viņi ir pabeiguši gan RBS biznesa vadības bakalaura trīs gadu programmu un viena gada studijas Bufalo universitātē. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka studentiem, kas iegūst divu augstskolu grādu, ir jāapgūst stratēģijas kurss RBS otrajā studiju gadā (parasti kurss norit trešajā gadā). Studentiem ir attālināti jāraksta diplomdarbs RBS, un viņu izlaidums notiek jūnijā Latvijā.

Studiju maksa

Izcila izglītība ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē, tāpēc jums ir jādomā, kā finansēt studijas. Studenti no ES var sadalīt savus maksājumus gada, semestra vai mēneša maksājumos. Turklāt mēs nodrošinām stipendijas, un studiju kredītus piešķir arī daudzas bankas.

Reģistrācijas maksa (nav atgriežama)

ES pilsoņiem un tiem, kas ieguvuši izglītību Latvijā
40 EUR

Pilsoņi ārpus ES un tiem, kas nav ieguvuši izglītību Latvijā
150 EUR

ES rezidentiem

Pirmais gads

EUR 5500

Otrais gads

EUR 5800

Trešais gads

EUR 6100

Ceturtais gads

EUR 6100

Nerezedentiem

Pirmais gads

7450 EUR

Otrais gads

7550 EUR

Trešais gads

7650 EUR

Ceturtais gads

7650 EUR

Šīs maksas ir norādītas studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs, studiju maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School.

Studiju maksa

Izcila izglītība ir lielisks ieguldījums jūsu nākotnē, tāpēc jums ir jādomā, kā finansēt studijas. Studenti no ES var sadalīt savus maksājumus gada, semestra vai mēneša maksājumos. Turklāt mēs nodrošinām stipendijas, un studiju kredītus piešķir arī daudzas bankas.

Application fee (non-refundable)

EU citizens and for those who have previous education in Latvia
35 EUR

Non – EU citizens and for those who have previous education outside of Latvia
150 EUR

ES rezidentiem

YEAR 1

EUR 5500

YEAR 2

EUR 5800

YEAR 3

EUR 6100

YEAR 4

EUR 6100

Nerezedentiem

YEAR 1

7450 EUR

YEAR 2

7550 EUR

YEAR 3

7650 EUR

YEAR 4

7650 EUR

Šīs maksas ir norādītas studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs, studiju maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School.