EMBA absolvente,
Partnere, zvērināta auditore uzņēmumā „Sandra un
partneris"
Sandra DzereleEMBA studiju laikā jūs apgūsiet, kā novērtēt savas
un sava uzņēmuma stiprās un vājās puses,
izaugsmes iespējas. Jūs iemācīsieties uzņemties
līdera lomu un uzzināsiet, kur novirzīt resursus
savai, savu darbinieku un uzņēmuma izaugsmei
nākamajā līmenī.
EMBA absolvente
Nasdaq Riga vadītāja
Daiga Auziņa-MelalksneIzmantojot gadījuma metodi, atbildi uz jautājumu “kā zināt, vai
izdaru pareizo izvēli”? Nav nekādas pareizās vai nepareizās
izvēles. Viss kļūst skaidrs tikai retrospektīvi. Ko tu vari darīt?
Analizēt pieejamo informāciju un pieņemt labāko lēmumu,
pamatojoties uz informāciju, kas ir tavā rīcībā.
Slide thumbnailEMBA absolvente
Partnere, zvērināta auditore uzņēmumā “Sandra un partneris”
Sandra DzereleEMBA studiju laikā tu apgūsi, kā novērtēt savas un
sava uzņēmuma stiprās un vājās puses, izaugsmes
iespējas. Tu iemācīsies uzņemties līdera lomu un
uzzināsi, kur novirzīt resursus savai, savu darbinieku
un uzņēmuma izaugsmei nākamajā līmenī.
Slide thumbnailEMBA absolvente
Nasdaq Riga vadītāja
Daiga Auziņa-MelalksneIzmantojot gadījuma metodi, atbildi uz jautājumu
“kā zināt, vai izdaru pareizo izvēli”? Nav nekādas
pareizās vai nepareizās izvēles. Viss kļūst skaidrs
tikai retrospektīvi. Ko tu vari darīt? Analizēt
pieejamo informāciju un pieņemt labāko lēmumu,
pamatojoties uz informāciju, kas ir tavā rīcībā.

Executive MBA kursa profils

EMBA studenti tiek rūpīgi atlasīti no privātā sektora, valsts un nevalstiskajām iestādēm. Viņi ieņem vadošus amatus savās iestādēs vai ir uzņēmēji. Studentu nelielais skaits nodrošina personīgāku un uz studentu orientētu pieeju, ciešākas kontaktu veidošanas iespējas un efektīvāku mācīšanos no pasniedzēju un citu studentu perspektīvas.

Jau no pirmās dienas augstākās vadības MBA studenti visas nodarbības apgūst kopā kā viens veselums, viņi veido ciešu tīklu, nozīmīgus kontaktus un draudzību, kas saglabājas arī pēc izlaiduma dienas.