Sazinieties ar mums:

info@rbs.lv
+371 67089800
11 Skolas iela, Rīga,
LV – 1010, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000068977
PVN numurs: LV 90000068977
Juridiskā adrese: 6a Ķīpsalas iela, Rīga, LV-1048, Latvija
Konta numurs: LV60HABA0551043690065
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22

STUDENTU INFORMĀCIJAS CENTRS

Elza
Priede

MBA programmu direktora vietniece

elza.priede@rbs.lv

Ilona
Juste

Reģistratore

ilona.juste@rbs.lv

Inese
Kurme

Bakalaura programmu projektu vadītāja

inese.kurme@rbs.lv

Sandija
Bērziņa

Ārpusdiploma programmu koordinatore
(Angļu valodas centrs, ACAMS,
CFA, CISI)

sandija.berzina@rbs.lv

Ivanna
Cvetkova

Biroja administratore

info@rbs.lv / ivanna.cvetkova@rbs.lv

AKADĒMISKĀ VADĪBA

Klaudio
Rivera

Bakalaura programmu direktors

claudio.rivera@rbs.lv

Aldis
Greitāns

MBA programmu direktors

aldis.greitans@rbs.lv

Tatjana
Ginzburga

Angļu valodas centra direktore

tatiana.ginzburg@rbs.lv

ADMINISTRĀCIJA

Jānis
Grēviņš

Direktors

jgrevins@rbs.lv

Raivis
Kalniņš

Darbību un pakalpojumu direktors

raivis.kalnins@rbs.lv

Lija
Staškeviča

Finanšu vadītāja

lija.staskevica@rbs.lv

Juris
Tarvīds

Saimniecības vadītājs

juris.tarvids@rbs.lv

INOVĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTI

Ineta
Kristovska

Projektu koordinatore

ineta.kristovska@rbs.lv

Kristīne
Dambe

Projektu koordinatore

kristine.dambe@rbs.lv

Jānis
Altgauzens

Projektu koordinators

janis.altgauzens@rbs.lv

Linda
Sinka

Projektu koordinatore

linda.sinka@rbs.lv

Paula
Elksne

Projektu koordinatore

paula.elksne@rbs.lv

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJAS

Agnese
Strazda

Komunikāciju un mārketinga
direktore

agnese.strazda@rbs.lv

Melisa
Matvejeva

Studentu iesaistes vadītāja

melisa.matvejeva@rbs.lv

Sanda
Šutina

Korporatīvo attiecību vadītāja

sanda.sutina@rbs.lv

Elizabete
Lībiete

Mārketinga un komunikāciju vadītāja

elizabete.libiete@rbs.lv

IT NODAĻA

Kaspars
Mezeriņš

Vecākais IT projektu vadītājs

kaspars.mezerins@rbs.lv / it@rbs.lv

Elmārs
Fedotovskis

Vecākais datorsistēmu administrators

elmars.fedotovskis@rbs.lv / it@rbs.lv

Bibliotēka

Lelde
Kiopa

library@rbs.lv / lelde.kiopa@rbs.lv
+371 67089808

RBS ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

alumni@rbs.lv

RBS STUDENTU PAŠPĀRVALDE

student.union@rbs.lv