Sazinieties ar mums:

info@rbs.lv
+371 67089800
11 Skolas iela, Rīga,
LV – 1010, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000068977
PVN numurs: LV 90000068977
Juridiskā adrese: 6a Ķīpsalas iela, Rīga, LV-1048, Latvija
Konta numurs: LV60HABA0551043690065
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22

Vadības komanda

Klaudio
Rivera

Direktors

Inese
Muzikante

Akadēmiskā direktore

Raivis
Kalniņš

Administrācijas un saimnieciskās darbības direktors

Agnese
Strazda

Programmu, mārketinga, komunikācijas un studentu pieredzes direktore

Inese
Kurme

Direktora biroja vadītāja

Programmu komanda

Kārlis
Ātrens

Bakalaura programmu vadītājs

Sandija
Bērziņa

Executive Education studentu serviss

Ivanna
Cvetkova

Biroja administratore

Aldis
Greitāns

MBA programmas vadītājs

Marta
Vilkauša

MBA un EMBA studentu serviss

Daiga
Ērgle

Executive MBA programmas vadītāja

Enno
Ence

Executive Education programmas vadītājs

Linda
Sinka

PreUniversity programmas vadītāji

Luīze Krista
Irbena

Bakalaura studentu serviss

Administrācija

Juris
Tarvīds

Saimniecības vadītājs

Ilona
Juste

Reģistratore

Lija
Staškeviča

Finanšu vadītāja

Aiga
Junghāne

Cilvēkresursu un iepirkumu atbalsta speciāliste

Ilona Amanda
Pētersone

Bibliotekāre

Komunikācija un mārketings

Elīna
Norniece-Muthukrišnana

Mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja

Madara
Mūrmane

Studentu iesaistes un mārketinga projektu vadītāja

Sanda
Šutina

Sadarbību un mārketinga projektu vadītāja

IT komanda

Elmārs
Fedotovskis

Vecākais datorsistēmu administrators

Niks
Kozlovskis

Lietotāju atbalsta speciālists

Kaspars
Mezeriņš

Vecākais IT projektu vadītājs

Nauris
Valainis

Vecākais sistēmu analītiķis

Inovāciju un izglītības projekti

Jānis
Altgauzens

Projektu koordinators

Kristīne
Dambe

Projektu direktors

Shelby
Little

Vecākā komunikācijas eksperte, Iesaistes pušu vadītāja

shelby.little@rbs.lv

Paula
Elksne

Projektu direktors

Lelde
Kiopa

Projektu koordinators

Ineta
Kristovska

Projektu vadītājs/-a

Jānis
Paksis

Projektu koordinators

Linda
Sinka

Projektu direktors

Viesturs
Sosārs

Projektu direktors

Olafs
Tomsons

Projektu koordinators

RBS ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

alumni@rbs.lv

RBS STUDENTU PAŠPĀRVALDE

student.union@rbs.lv