Sazinieties ar mums:

info@rbs.lv
+371 67089800
11 Skolas iela, Rīga,
LV – 1010, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000068977
PVN numurs: LV 90000068977
Juridiskā adrese: 6a Ķīpsalas iela, Rīga, LV-1048, Latvija
Konta numurs: LV60HABA0551043690065
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22

Vadības komanda

Klaudio
Rivera

Direktors

Inese
Muzikante

Akadēmiskā direktore

Agnese
Strazda

Programmu, mārketinga, komunikācijas un studentu pieredzes direktore

Inese
Kurme

Direktora biroja vadītāja

Lija
Staškeviča

Administrācijas, procesu un finanšu vadītāja.

Programmu komanda

Alise
Goldmane

Executive Education & PreUniverity Studentu Serviss

Marta
Vilkauša

MBA un EMBA studentu serviss

Daiga
Ērgle

Executive MBA programmas vadītāja

Linda
Sinka

PreUniversity programmas vadītāji

Luīze Krista
Irbena

Bakalaura studentu serviss

Nellija
Titova

Maģistru programmas direktore

Administrācija

Juris
Tarvīds

Saimniecības vadītājs

Ilona
Juste

Reģistratore

Vita
Jansone

Biroja administratore

Aiga
Junghāne

Cilvēkresursu un iepirkumu atbalsta speciāliste

Ilona Amanda
Pētersone

Bibliotekāre

Komunikācija un mārketings

Elīna
Norniece-Muthukrišnana

Mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja

Madara
Mūrmane

Studentu iesaistes un mārketinga projektu vadītāja

Sanda
Šutina

Sadarbību un mārketinga projektu vadītāja

IT komanda

Kaspars
Mezeriņš

IT nodaļas vadītājs

Niks
Kozlovskis

Lietotāju atbalsta speciālists

Emīls
Ozoliņš

Lietotāju atbalsta speciālists

Nauris
Valainis

Vecākais sistēmu analītiķis

Inovāciju un izglītības projekti

Kristīne
Dambe

Projektu direktors

Shelby
Little

Vecākā komunikācijas eksperte, Iesaistes pušu vadītāja

shelby.little@rbs.lv

Paula
Elksne

Projektu direktors

Lelde
Kiopa

Projektu koordinators

Ineta
Kristovska

Projektu vadītājs/-a

Linda
Sinka

Projektu direktors

Olafs
Tomsons

Projektu koordinators

Ģirts
Eldmanis

Vecākais projektu vadītājs

girts.eldmanis@rbs.lv

RBS ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

alumni@rbs.lv

RBS STUDENTU PAŠPĀRVALDE

student.union@rbs.lv