Sazinieties ar mums:

info@rbs.lv
+371 67089800
11 Skolas iela, Rīga,
LV – 1010, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000068977
PVN numurs: LV 90000068977
Juridiskā adrese: 6a Ķīpsalas iela, Rīga, LV-1048, Latvija
Konta numurs: LV60HABA0551043690065
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22

STUDENTU INFORMĀCIJAS CENTRS

Elza Priede

Ilona Juste

Inese Kurme

Sandija Bērziņa

MBA programmu direktora vietniece

elza.priede@rbs.lv
+371 67089800

Reģistratore

ilona.juste@rbs.lv
+371 67089800

Bakalaura programmu projektu vadītāja

inese.kurme@rbs.lv
+371 67089800

Ārpusdiploma programmu koordinatore
(Angļu valodas centrs, ACAMS,
CFA, CISI)

sandija.berzina@rbs.lv
+371 67089800

Ivanna Cvetkova

Biroja administratore

info@rbs.lv / ivanna.cvetkova@rbs.lv
+371 67089800

STUDENTU INFORMĀCIJAS CENTRS

Elza
Priede

Ilona
Juste

MBA programmu direktora vietniece

elza.priede@rbs.lv
+371 67089800

Reģistratore

ilona.juste@rbs.lv
+371 67089800

Inese
Kurme

Sandija
Bērziņa

Bakalaura programmu projektu vadītāja

inese.kurme@rbs.lv
+371 67089800

Ārpusdiploma programmu koordinatore
(Angļu valodas centrs, ACAMS,
CFA, CISI)

sandija.berzina@rbs.lv
+371 67089800

Ivanna
Cvetkova

Biroja administratore

info@rbs.lv / ivanna.cvetkova@rbs.lv
+371 67089800

AKADĒMISKĀ VADĪBA

Klaudio Rivera

Aldis Greitāns

TATJANA GINZBURGA

Bakalaura programmu direktors

claudio.rivera@rbs.lv
+371 67089800

MBA programmu direktors

aldis.greitans@rbs.lv
+371 67089800

Angļu valodas centra direktore

tatiana.ginzburg@rbs.lv
+371 67089800

AKADĒMISKĀ VADĪBA

Klaudio
Rivera

Aldis
Greitāns

Bakalaura programmu direktors

claudio.rivera@rbs.lv
+371 67089800

MBA programmu direktors

aldis.greitans@rbs.lv
+371 67089800

Tatjana
Ginzburga

Angļu valodas centra direktore

tatiana.ginzburg@rbs.lv
+371 67089800

ADMINISTRĀCIJA

Jānis Grēviņš

Raivis Kalniņš

Lija Staškeviča

Juris Tarvīds

Direktors

jgrevins@rbs.lv
+371 67089800

Darbību un pakalpojumu direktors

raivis.kalnins@rbs.lv
+371 67089800

Finanšu direktore

lija.staskevica@rbs.lv
+371 67089800

Saimniecības vadītājs

juris.tarvids@rbs.lv
+371 67089800

ADMINISTRĀCIJA

Jānis
Grēviņš

Raivis
Kalniņš

Direktors

jgrevins@rbs.lv
+371 67089800

Darbību un pakalpojumu direktors

raivis.kalnins@rbs.lv
+371 67089800

Lija
Staškeviča

Juris
Tarvīds

Finanšu direktore

lija.staskevica@rbs.lv
+371 67089800

Saimniecības vadītājs

juris.tarvids@rbs.lv
+371 67089800

INOVĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTI

Ineta Kristovska

Kristīne Dambe

Jānis Altgauzens

Linda Sinka

Projektu koordinatore

ineta.kristovska@rbs.lv
+371 67089800

Projektu koordinatore

kristine.dambe@rbs.lv
+371 67089800

Projektu koordinatore

janis.altgauzens@rbs.lv
+371 67089800

Projektu koordinatore

linda.sinka@rbs.lv
+371 67089800

Liene Logina

Projektu koordinatore

liene.logina@rbs.lv
+371 67089800

INOVĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTI

Ineta
Kristovska

Kristīne
Dambe

Projektu koordinatore

ineta.kristovska@rbs.lv
+371 67089800

Projektu koordinatore

kristine.dambe@rbs.lv
+371 67089800

Jānis
Altgauzens

Linda
Sinka

Projektu koordinatore

janis.altgauzens@rbs.lv
+371 67089800

Projektu koordinatore

linda.sinka@rbs.lv
+371 67089800

Liene Logina

Projektu koordinatore

liene.logina@rbs.lv
+371 67089800

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJAS

Agnese Strazda

Alīna Anete Birnika

Sanda Šutina

Elizabete Lībiete

Komunikāciju un mārketinga
Mārketings

agnese.strazda@rbs.lv
+371 67089800

Studentu iesaistes vadītāja

alina.birnika@rbs.lv
+371 67089800

Korporatīvo attiecību vadītāja

sanda.sutina@rbs.lv
+371 67089800

Mārketinga un komunikāciju vadītāja

elizabete.libiete@rbs.lv
+371 67089800

MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJAS

Agnese
Strazda

Alīna Anete
Birnika

Komunikāciju un mārketinga
Mārketings

agnese.strazda@rbs.lv
+371 67089800

Studentu iesaistes vadītāja

alina.birnika@rbs.lv
+371 67089800

Sanda
Šutina

Elizabete
Lībiete

Korporatīvo attiecību vadītāja

sanda.sutina@rbs.lv
+371 67089800

Mārketinga un komunikāciju vadītāja

elizabete.libiete@rbs.lv
+371 67089800

IT NODAĻA

Iļja Afanasjevs

Kaspars Mezeriņš

Informācijas tehnoloģiju vadītājs

ilja.afanasjevs@rbs.lv / it@rbs.lv
+371 67089800

Informācijas tehnoloģiju projektu
vadītājs

kaspars.mezerins@rbs.lv / it@rbs.lv
+371 67089800

IT NODAĻA

Iļja
Afanasjevs

Kaspars
Mezeriņš

Informācijas tehnoloģiju vadītājs

ilja.afanasjevs@rbs.lv / it@rbs.lv
+371 67089800

Informācijas tehnoloģiju projektu
vadītājs

kaspars.mezerins@rbs.lv / it@rbs.lv
+371 67089800

Bibliotēka

Lelde Kiopa

library@rbs.lv / lelde.kiopa@rbs.lv
+371 67089808

Bibliotēka

Lelde
Kiopa

library@rbs.lv / lelde.kiopa@rbs.lv
+371 67089808

RBS ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

alumni@rbs.lv
+371 67089800

RBS STUDENTU PAŠPĀRVALDE

student.union@rbs.lv
+371 67089800