Latvijas augstskolu mācībspēki turpina apgūt digitālās prasmes Bufalo Universitātē

Vēl astoņi Latvijas augstskolu mācībspēki – pasniedzēji un akadēmiskais personāls – šobrīd kārto pēdējos eksāmenus Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV, lai jau pirms gada nogales atgrieztos Latvijā. Vienlaikus ar nākošā gada janvāri Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros* semestra garumā vēl astoņi pasniedzēji pilna laika studijās Bufalo Universitātē apgūs zināšanas, kā celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti. Šo mācību mērķis ir nodrošināt iegūto zināšanu pārnesi Latvijas augstskolās. Šī astoņu mācībspēku komanda, kas nākamā gada sākumā dosies uz ASV un būs pēc skaita piektā mācībspēku grupa, būs pēdējā vairāk nekā trīs gadu ilgušajā programmā.

Ceturtajā apmācību programmas kārtā piedalījās astoņi mācībspēki no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Liepājas universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas un Banku Augstskolas, taču kopumā kopš 2019. gada projektā piedalījušies jau 66 pasniedzēji no vairāk kā 10 Latvijas augstskolām.

Savukārt 2023. gada janvārī uz Bufalo Universitāti dosies vēl astoņi dalībnieki, pārstāvot tādas augstākās izglītības iestādes kā Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Banku Augstskola, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība, RISEBA, Biznesa vadības koledža, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Ventspils augstskola.

Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas ietvaros mācībspēki apgūst jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Studijas Bufalo Universitātē veicina prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī paplašina pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēkiem ir iespēja izvēlēties digitālos priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

Jau studiju laikā ķēros pie savu docēto kursu pārskatīšanas un papildināšanas ar Bufalo Universitātē gūtajām idejām. Pasniedzēji, ar kuriem man nācās sastapties Bufalo Universitātē, lielākoties bija atvērti un pretimnākoši. Pārrunāju savas idejas arī ar atsevišķiem pasniedzējiem, un viņi bija gandarīti, ka viņu darba metodes mani ir iedvesmojušas un ir “copy-paste” vērtas.

Kopumā esmu pateicīga programmas īstenotājiem par man sniegto iespēju četru mēnešu garumā nepastarpināti veltīt laiku savai profesionālajai izaugsmei. Pat, ja tas skan banāli, pēc šī Bufalo pavadītā semestra kā pasniedzējai man ir sajūta, ka esmu nokļuvusi “nākamajā līmenī”. Latvijā man nekad nebūtu iespēja veltīt četrus mēnešus mērķtiecīgām studijām. Vērtīgi bija arī iejusties “studenta ādā”, tas ļauj uz lietām paskatīties no citas perspektīvas, kas nav mazsvarīgi, jo tieši studentu apmierinātība ir nozīmīga augstskolas konkurētspējas dimensija.

Inga Zeide
Ph.D., lektore un zinātniskā asistente Liepājas universitātē

Šādas fokusētas pārmaiņu līderu programmas ir efektīvākais veids, kā varam iepludināt jaunu metodiku, zināšanas un spēcīgas partnerības augstskolās. Svarīgi, lai programmas absolventiem ir iespēja, laiks un ietekme, iesaistot citus kolēģus, arvien plašāk virzīt mācību un pārvaldības procesa pārmaiņas augstskolās, jo tām būs aizvien aktīvāka loma kopīgajos transformācijas procesos.

Anda Čakša
LR izglītības un zinātnes ministre

Šis projekts ir viens no nopietnākajiem Latvijas valsts projektiem mācībspēka izaugsmē pēdējo gadu laikā un ļoti nozīmīgs Latvijas mācībspēku pilnveidei, jo tehnoloģiju laikmets un tā dotās iespējas pieprasa aktīvāku tehnoloģiju iekļaušanu gan mācību procesa organizēšanā, gan integrēšanā ikdienas procesu veidošanā biznesa vidē un valsts pārvaldē. Esam dzirdējuši no šī brīža un iepriekšējo grupu mācībspēkiem daudz atziņu par izglītības procesa uzlabošanas nepieciešamību, jo gūtā pieredze parāda, kā var labāk un iesaistošāk. Ir patiess gandarījums par pasniedzēju motivāciju uzlabot un jaunveidot mācību programmas, integrējot Bufalo Universitātē jauniegūtās zināšanas gan mācību procesa uzlabošanā, gan kursu satura pilnveidē.

Jānis Grēviņš
Riga Business School direktors

Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē, mācībspēkam vismaz 2 gadus jāstrādā Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes.

Projekta nosaukums un finansējošais fonds: Projekts īstenots LR Izglītības un zinātnes ministrijas administrētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”