RBS Absolventu stipendija

RBS Absolventi uzskata, ka ikviens ir pelnījis iespēju pilnībā izmantot savu potenciālu. Mūsu stipendija dod priekšroku tiem, kas citādi nevarētu apmeklēt RBS. Mēs ticam, ka, uzdāvinot izglītību, varam mainīt (Tavu) pasauli.

Mērķis ir piesaistīt finansējumu un piešķirt stipendiju studentam, kas to ir pelnījis un citādi nevarētu apmeklēt RBS CSOT programmu. Stipendijā ietilpst četru gadu mācību maksa un mācību stipendija pirmo deviņu mēnešu studijām, lai nodrošinātu atbalstu dzīvošanai un studiju uzsākšanai RBS. Mēs piesaistām finansējumu RBS stipendiju fondam un jūsu ieguldījumam, neatkarīgi no tā, vai tas ir 10 vai 500 eiro apmērā, ir nozīme. Arī mazas lietas ir svarīgas.

Vai vēlaties dot savu ieguldījumu?

Izvēlieties ziedojuma summu
un pārskaitiet ziedojumu šeit:

Absolventu asociācijas bankas konts
Rīgas Biznesa skolas Absolventu asociācija
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Reģ.nr. 40008061874
A/s “Swedbank”
S.W.I.F.T. kods: HABA LV 22
Konta Nr. LV51HABA0551007259646

RBS Absolventu asociācija pateicas par jūsu ieguldījumu!

Mēs informēsim jūs par norisēm stipendiju jomā.

RBS Absolventu stipendija

RBS Absolventi uzskata, ka ikviens ir pelnījis iespēju pilnībā izmantot savu potenciālu. Mūsu stipendija dod priekšroku tiem, kas citādi nevarētu apmeklēt RBS. Mēs ticam, ka, uzdāvinot izglītību, varam mainīt (Tavu) pasauli.

Mērķis ir piesaistīt finansējumu un piešķirt stipendiju studentam, kas to ir pelnījis un citādi nevarētu apmeklēt RBS BITL programmu. Stipendijā ietilpst četru gadu mācību maksa un mācību stipendija pirmo deviņu mēnešu studijām, lai nodrošinātu atbalstu dzīvošanai un studiju uzsākšanai RBS. Mēs piesaistām finansējumu RBS stipendiju fondam un jūsu ieguldījumam, neatkarīgi no tā, vai tas ir 10 vai 500 eiro apmērā, ir nozīme. Arī mazas lietas ir svarīgas.

Vai vēlaties dot savu ieguldījumu?

Izvēlieties ziedojuma summu
un pārskaitiet ziedojumu šeit:

Absolventu asociācijas bankas konts
Rīgas Biznesa skolas Absolventu asociācija
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Reģ.nr. 40008061874
A/s “Swedbank”
S.W.I.F.T. kods: HABA LV 22
Konta Nr. LV51HABA0551007259646

RBS Absolventu asociācija pateicas par jūsu ieguldījumu!

Mēs informēsim jūs par norisēm stipendiju jomā.