Pievienojieties mums vai atjaunojiet savu dalību!

Pievienojieties mums vai atjaunojiet savu dalību!

RBS absolventi

Absolventu kopienas misija ir stiprināt un uzlabot tās absolventu profesionālos tīklus un stāvokli sabiedrībā un nodrošināt mūsu biedru tālākizglītību. Kā RBS absolventi, mēs visi vēlamies, lai mūsu alma mater turpinātu gūt panākumus. Mēs cieši ticam, ka izglītības dāvana var mainīt pasauli!

Mūsu profesionālie un sabiedriskie pasākumi sniedz zināšanas, izpratni, idejas un veido saikni starp absolventiem, studentiem un citiem Latvijas biznesa vides pārstāvjiem, kā arī vairo RBS zīmola atpazīstamību un vērtību.

RBS absolventi

Absolventu kopienas misija ir stiprināt un uzlabot tās absolventu profesionālos tīklus un stāvokli sabiedrībā un nodrošināt mūsu biedru tālākizglītību. Kā RBS absolventi, mēs visi vēlamies, lai mūsu alma mater turpinātu gūt panākumus. Mēs cieši ticam, ka izglītības dāvana var mainīt pasauli!

Mūsu profesionālie un sabiedriskie pasākumi sniedz zināšanas, izpratni, idejas un veido saikni starp absolventiem, studentiem un citiem Latvijas biznesa vides pārstāvjiem, kā arī vairo RBS zīmola atpazīstamību un vērtību.

Ko absolventu kopiena piedāvā?