Sadarbības projekti

Rīgas Biznesa skola vienmēr meklē iespējas sniegt zināšanas mūsu esošajiem studentiem un dalīties pieredzē dažādās uzņēmējdarbības jomās ar plašāku auditoriju. Lai to paveiktu, esam iesaistījušies vairākos projektos, lai palīdzētu izglītot biznesa pasaules praktiķus, atbalstīt jaunuzņēmumus un apmācīt vairāku vadošo Latvijas universitāšu mācībspēkus.

Mini MBA

Māca studentiem, kā sākt inovatīvu uzņēmējdarbību un iepazīstina ar visiem inovāciju procesa posmiem.

Inovāciju akadēmija

24 nedēļu ilga, praktiska pirmsakcelerācijas programma, lai veicinātu globāli konkurētspējīgu jaunuzņēmumu izveidi.

Bufalo programma

Šī programma sagatavo galvenos Latvijas digitalizācijas mācībspēkus, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes.

MIT J-WEL programma

MIT J-WEL starptautiskajā programmā var piedalīties administratīvais un akadēmiskais personāls, kā arī citi profesionāļi, kas iesaistīti izglītības vadībā un politikas veidošanā.

CS50x Latvia programma

Nodrošina CS50x, Hārvarda universitātes profesora Deivida Dž. Malana izstrādāto datorzinātņu kursu, Latvijas vidusskolās.

EducationUSA Latvia

EducationUSA Informācijas centrs ir vienīgais oficiālais informācijas avots Latvijā par izglītības iestādēm Amerikas Savienotajās Valstīs.

Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems

In order to increase the number of highly educated specialists in the ICT field essential for the further development of national economy, we will collaborate with foreign partners to design a joint Master program.