MBA absolvents
Tet galvenais izpilddirektors
Uldis TatarčuksNeapšaubāmi studijas RBS ir vairojušas manas zināšanas par
jaunākajām idejām un teorijām biznesa vadībā, kas jau pats
par sevi ir noderīgi, bet komunikācija un kopīgas diskusijas ar
kolēģiem no visdažādākajām nozarēm ir bijušas vienlīdz noderīgas.
Šādas diskusijas paplašina redzesloku, un sniedz noderīgu zināšanu
bāzi par to, kā līdzīgas teorijas tiek praktiski pielietotas dažādu
nozaru izaugsmē.
MBA absolvents
SEB Latvija kreditēšanas pārvaldes vadītājs
Kārlis DanēvičsRBS ir palīdzējusi man augt kā vadītājam un līderim. Pirms RBS
lielu uzmanību veltīju objektīvajām prasmēm un kļūšanai par labu
speciālistu. RBS palīdzēja man ieraudzīt, cik svarīgas ir personiskās
prasmes un biznesa stratēģijas, tā palīdzēja man izkopt šīs prasmes,
kā arī sniedza praktiskus ieteikumus, kā tās pārbaudīt ikdienas
darbā. Neapšaubāmi tas ir atstājis ievērojamu pozitīvu ietekmi uz
manu attīstību.
MBA absolvente,
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle
Jeļena GavrilovaIzvēlējos studēt RBS, jo bija svarīgi saņemt globāla
līmeņa izglītību, nedodoties tālu prom no mājām.
Lielu prieku sagādāja starptautiskie mācībspēki un
tīklošanas pieredzes.
Slide thumbnailMBA absolvents
Tet galvenais izpilddirektors
Uldis TatarčuksNeapšaubāmi studijas RBS ir vairojušas manas
zināšanas par jaunākajām idejām un teorijām
biznesa vadībā, kas jau pats par sevi ir noderīgi,
bet komunikācija un kopīgas diskusijas ar
kolēģiem no visdažādākajām nozarēm ir bijušas
vienlīdz noderīgas. Šādas diskusijas paplašina
redzesloku, un sniedz noderīgu zināšanu bāzi par
to, kā līdzīgas teorijas tiek praktiski pielietotas
dažādu nozaru izaugsmē.
Slide thumbnailMBA absolvents
SEB Latvija kreditēšanas pārvaldes vadītājs
Kārlis DanēvičsRBS ir palīdzējusi man augt kā vadītājam un
līderim. Pirms RBS lielu uzmanību veltīju
objektīvajām prasmēm un kļūšanai par labu
speciālistu. RBS palīdzēja man ieraudzīt, cik
svarīgas ir personiskās prasmes un biznesa
stratēģijas, tā palīdzēja man izkopt šīs prasmes,
kā arī sniedza praktiskus ieteikumus, kā tās
pārbaudīt ikdienas darbā. Neapšaubāmi tas ir
atstājis ievērojamu pozitīvu ietekmi uz manu
attīstību.
Slide thumbnailMBA absolvente,
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle
Jeļena GavrilovaIzvēlējos studēt RBS, jo bija svarīgi saņemt globāla
līmeņa izglītību savās mājās.
Ļoti novērtēju starptautiskos mācībspēkus un tīklošanas iespējas.

MBA absolventi 2022

Profesionālā pieredze dažādās nozarēs

Iepriekšējā izglītība