Mēs piedāvājam iespēju sagatavoties eksāmeniem, lai kļūtu par ACAMS sertificētiem
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un globālo sankciju speciālistiem
(Certified Anti-Money Laundering Specialist and Certified Global Sanctions Specialist).

Mēs piedāvājam iespēju sagatavoties eksāmeniem, lai kļūtu par ACAMS sertificētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un globālo sankciju speciālistiem (Certified Anti-Money Laundering Specialist and Certified Global Sanctions Specialist).

Sertificētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistiem

Kurss paredzēts finanšu pakalpojumu un citu nozaru profesionāļiem, kuri plāno iegūt CAMS sertifikātu.

Sertificētiem globālo sankciju speciālistiem

Kurss paredzēts profesionāļiem, kuri vēlas iegūt dziļu izpratni par starptautisko sankciju regulējumu un iegūt CCGS sertifikātu.

Sertificētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistiem

Kurss paredzēts finanšu pakalpojumu un citu nozaru profesionāļiem, kuri plāno iegūt CAMS sertifikātu.

Sertificēts starptautisko sankciju speciālists

Kurss paredzēts profesionāļiem, kuri vēlas iegūt dziļu izpratni par starptautisko sankciju regulējumu un iegūt CCGS sertifikātu.