Sākas pieteikšanās “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam

Uzņēmējdarbības veicināšanas programma “Inovāciju Akadēmija” pāriet programmas otrajā posmā, atklājot pieteikšanos “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam. Programmai var pieteikties tie interesenti, kuriem jau ir sava biznesa ideja un komanda tās realizēšanai. Programmas ietvaros pieteiktajām idejām un to komandām tiek sniegts atbalsts pētniecībai, ideju attīstībai, prototipēšanai, kā arī Latvijas zinātnes sasniegumu pārvēršanai konkurētspējīgos uzņēmējdarbības projektos. Pieteikumus dalībai pirmsakselerācijas programmā varēs iesniegt no šodienas, 19. decembra, līdz 2023. gada 8. janvārim. Programmas īstenotāji pirmsakselerācijas posmā plāno uzņemt līdz 40 komandām.

Pieteikšanās dalībai programmā šeit:   https://business.gov.lv/pakalpojumi/apmacibas-ino-proj-pirmsakceleracija-ino-akad-2cikls?tips=atbalsts

“Inovāciju Akadēmija” notiek jau otro gadu. To finansē LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs un īsteno Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. “Inovāciju Akadēmijas” otrā programma tika uzsākta ar 158 dalībnieku uzņemšanu programmas pirmajā posmā, kurā dalībnieki apgūst inovatīvas uzņēmējdarbības pamatus. Programmas laikā dalībnieki pielieto iegūtās zināšanas, praktiski strādājot ar ideju ģenerēšanu un to validēšanu. 

Programmas pirmajā posmā dalībnieki apguva vairākas tēmas, kas svarīgas risinājumu definēšanai un komandu veidošanai. Ievadā dalībniekiem tika organizētas praktiskas meistarklases par ideāciju, kā arī organizētas vairākas lekcijas, kurās nozaru profesionāļi stāstīja par inovāciju kultūru, komandas un kultūras veidošanu, līderību. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pilsētvides un urbānās mobilitātes, enerģētikas un ilgtspējas nozaru izaicinājumiem, kā arī uzzināja aktuālo informāciju par dažādām mašīnmācīšanās, mākslīga intelekta, robotikas tehnoloģiju un medicīnas tehnoloģiju tendencēm.

Kopumā pirmajā posmā aizvadītas 34 lekciju stundas, meistarklases 14 stundu garumā, novadītas 140 mentoringa sesijas, kurās piedalās 24 mentori.

Liels prieks, ka varam uzsākt “Inovāciju akadēmijas” pieteikšanos otrajam posmam. Pirmajā posmā jau tika izveidotas lieliskas komandas ar lieliskām idejām, un tagad ir laiks virzīties vēl tālāk uz šo ideju īstenošanu. Tas, ko mēs visi patiešām vēlamies, ir panākt, lai visi šie Latvijas izgudrojumi un inovatīvie biznesa modeļi nonāktu pasaules tirgū un tiktu izmantoti aktuālo problēmu – vides, enerģētikas, veselības, produktivitātes, pārvaldības un citu – risināšanai.

Andrejs Berdņikovs
LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs

“Inovācijas Akadēmijas” pirmajā gadā uz nākošo posmu – pirmsakselerācijas daļu – pieteicās 35 inovatīvas idejas un to komandas. Procesa gaitā komandas apguva agrīnas stadijas prototipēšanas rīkus un metodes, kā arī izveidoja savu ideju pirmos prototipus. Prototipi tika izmantoti, lai tālāk turpinātu attīstīt un testēt savu ideju dzīvotspēju.

Ir gandarījums ikdienā strādāt ar “Inovāciju Akadēmijas” dalībniekiem, jo tie ir cilvēki, kuriem ir idejas un vēlme tās realizēt, kā arī mērķis apgūt jaunāko uzņēmumu veidošanā un izaugsmes nodrošināšanā. Ja man ir jāvērtē programmas pirmā gada sniegums, tad vēlos norādīt, ka par tā veiksmīgumu liecina vairāku “Inovācijas Akadēmijas” dalībnieku sasniegumi, sākot no EIT Jumpstarter programmas uzvarētāja Bruntor līdz ESI inkubatoru absolvējušajiem Fluffy, Jollity un Fat Cat Leaves, un Mylome, kas jau savu produktu piedāvā tirgū. Visi šie uzņēmumi savu pagrieziena punktu ieguva “Inovāciju Akadēmijā”.

Viesturs Sosārs
“Inovāciju Akadēmijas” direktors un Riga Business School rezidējošais uzņēmējs

Mylome ir ilgtspējīgs, dabīgs un sievietei draudzīgs intīmais lubrikants. Esam izstrādājuši un saražojuši produkta gala versiju, un jau nākamās nedēļas laikā tos būs iespēja redzēt veikalos Latvijā, bet jau 2023. gada pirmajos mēnešos arī Lietuvā un Igaunijā. Pēc “Inovāciju Akadēmijas” programmas esam piedalījušies arī ESI inkubatorā, kurā piesaistījām finansējumu prototipēšanai un ražošanai, bet turpinājumā iestājāmies LIAA Ogres biznesa inkubatorā, kurā turpinām biznesa un produkta attīstību.

Dace Minikoviča
Mylome idejas autore

Programmas pirmajā gadā pirmsakcelerāciju uzsāka 107 dalībnieki, kuri apvienojās 35 komandās, noslēgumā 27 no tām veiksmīgi absolvēja “Inovāciju Akadēmiju”. Programmas dalībnieki izstrādāja jaunus produktus un risinājumus zaļo tehnoloģiju, audio tehnoloģiju, dzīvības zinātnes un veselības tehnoloģiju, izglītības, reklāmas, finanšu tehnoloģiju un robotikas jomās. Dalībnieki programmā aizvadīja intensīvu apmācību ciklu, iegūstot jaunas zināšanas un uzklausot mentorus.

 Vairāk informācijas par “Inovāciju Akadēmiju” un programmas sniegtajām iespējām pieejama mājaslapā: www.inovacijuakademija.lv. “Inovāciju akadēmija” tiek īstenota ar Latvijas LIAA Tehnoloģiju biznesa centra un EEA and Norway Grants Latvia atbalstu.