Piektdien, 19. aprīlī, klātesot valsts pārvaldes pārstāvjiem, mākslīgā intelekta (MI) studijas virzītājiem un ekspertiem, pasniedzējiem, studentiem, valsts un nevalstisko organizāciju, kā arī industrijas pārstāvjiem, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība un Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris svinīgi atklāja mākslīgā intelekta centru – AI Studio, jaunu centru digitālās inovācijas sekmēšanai, tehnoloģiju izcilībai un izpratnes veicināšanai.

Jaunās studijas pamatā ir cieša sadarbība starp Riga Business School un Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri, apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi un industrijas inovācijām, radot īpašu vidi digitālajai izcilībai.

AI Studio misija ir kļūt par centru, kurā uzņēmēji, pētnieki, studenti un politikas veidotāji kopīgi strādā, lai izprastu un palielinātu mākslīgā intelekta vērtību uzņēmējdarbības un sabiedrības problēmu risināšanā, meklētu jaunus uzņēmējdarbības modeļus un uzlabotu mūsu cilvēkkapitāla produktivitāti. Tai ir jābūt arī iedvesmas un sadarbības tīklu veidošanas vietai, kur mūsu cilvēki mācīsies, kā runāt ar MI uz Tu.

Klaudio Rivera
Riga Business School direktors

Esmu priecīga par šo iniciatīvu, jo tā palīdzēs uzņēmējiem atrast jaudīgākos rīkus, kā arī labāk izprast digitālo pasauli un MI piedāvātās iespējas. Svarīgs ir mākslīgā intelekta praktiskais pielietojums, nebaidoties izmantot MI sniegtās iespējas. Mēs vēlamies audzēt mūsu uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, padarot Latviju vēl pamanāmāku pasaules digitālajā kartē.

Aiga Irmeja
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore un Eiropas Digitālās inovācijas centra valdes priekšsēdētāja

Pasākumā piedalījās sadarbības partneri, kuri prezentēja savu pieredzi un sasniegumus mākslīgā intelekta jomā, stāstot par tehnoloģijām, principiem un metodēm, kā tie tiek ieviesti praksē, uzlabojot produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Apply demonstrēja savas spējas risināt industrijas specifiskas problēmas, izmantojot pielāgotus MI risinājumus. Uzņēmums Tilde atklāja savu jaunāko progresu valodas tehnoloģiju attīstībā, uzsverot MI spēju uzlabot teksta un runas apstrādi. Squalio dalījās savā pieredzē par MI integrāciju IT infrastruktūras un kiberdrošības uzlabošanā. Savukārt Asya izklāstīja, kā viņu runas un zvanu analīzes tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot klientu apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti. Tomega izrādīja jaunākās biroja, izglītības un audio/vizuālās tehnoloģijas, piedāvājot ieskatu inovatīvu risinājumu klāstā, kas var ievērojami uzlabot darba un mācību procesu efektivitāti. 

AI Studio atklāšanas pasākumā notikušās īslekcijas sniedza ieskatu mākslīgā intelekta izmantošanas iespējās un izvirzīja būtiskus jautājumus par MI ētiku un pārredzamību. Profesors Rafaels Veuts (Raphaël Weuts) savā lekcijā “Unlocking our AI potential” analizēja MI spējas veicināt dažādu jomu attīstību un norādīja uz datu interpretācijas un aizspriedumu riskiem, mudinot apmeklētājus pārdomāt, kā šīs tehnoloģijas var tikt izmantotas atbildīgi un efektīvi. Profesore Čiaki Bems (Chiaki Bems) apsprieda MI ētikas integrāciju izglītībā, uzsverot nepieciešamību apzināties tehnoloģiju ētiskas izmantošanas svarīgumu un izaicināja klātesošos domāt par MI radītajām morālajām dilemmām. Abas prezentācijas rosināja dziļākas pārdomas par MI lomu nākotnē un tā ietekmi uz sabiedrību. 

AI Studio ir vairāk nekā tikai zināšanu centrs; tā ir vieta, kur katru reizi, sarunājoties ar sadarbības partneriem un entuziastiem, stāstot par to, kas šeit atrodams un kādi ir mūsu mērķi, rodas jaunas idejas. Viena no pirmajām idejām bija izveidot zināšanu bāzi, kas aptver visus iespējamos mākslīgā intelekta ieviešanas piemērus – problēmas, risinājumus, rezultātus – un to, kā vislabāk nodot šo informāciju interesentiem. Tādējādi esam izveidojuši interaktīvu MI katalogu, kas ir pieejams ikvienam AI Studio apmeklētājam, un domājam par veidiem, kā padarīt šo katalogu lietotājiem vēl draudzīgāku.

Kaspars Mezeriņš
Riga Business School AI Studio un IT vadītājs

AI Studio sniedz iespēju iegūt zināšanas par mākslīgo intelektu, digitālajiem risinājumiem un atklāt praktiskus lietošanas piemērus dažādās jomās. Plānota apmācību programmu sērija, lai nodrošinātu sniegto zināšanu praktisku pielietojumu ikdienas darbā, kas ietvers dažādas tēmas, tai skaitā automatizāciju, veicinot digitālo prasmju attīstību sabiedrība. AI Studio veicinās arī kopienas veidošanu ap MI lietojumprogrammām, eksperimentēšanu, kooperatīvos projektus, MI lietojumu izpēti un nodrošinās zināšanu un kompetenču centra funkciju.

Paula Elksne
Riga Business School Izglītības inovāciju laboratorijas direktore

AI Studio atklāšanas pasākumā tika parakstīts sadarbības memorands, simbolizējot apņemšanos un sadarbību digitālās izcilības un inovāciju veicināšanā Latvijā. AI Studio atklāšana ir iezīmējusi jaunas ēras sākumu MI izmantošanā izglītībā, pētniecībā un praktiskā pielietojumā Latvijas uzņēmējdarbībā, sniedzot jaunas iespējas digitālajai attīstībai un inovācijām. 

Sīkāka informācija par AI Studio pieejama mājaslapā: https://rbs.lv/aistudio/

Piesaki savu lietojumu gadījumu jau šodien un iedvesmo citus! Papildu informācija pieejama: https://forms.gle/8W4CMHk5f4ebpda3A

Projektu finansē Eiropas Savienība un Eiropas Savienība – NextGenerationEU.

Papildu informācijai:

Kaspars Mezeriņš, Riga Business School AI Studio un IT vadītājs, aistudio@rbs.lv, kaspars.mezerins@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!