Aizvadītajā nedēļas nogalē, 1.jūnijā, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība atzīmēja savu 30. izlaiduma ceremoniju. Šogad Riga Business School absolvēja 88 biznesa vadības bakalaura un maģistrantūras studenti, kā arī datorzinātņu un organizāciju tehnoloģiju bakalaura studenti. Diplomus saņēma 5 augsta līmeņa vadītāji maģistra programmā “Biznesa vadība” (Executive MBA), 35 absolventi profesionālajā maģistra programmā “Biznesa vadība” (Professional MBA), 19 absolventi bakalaura programmā “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” (Computer Science and Organiztional Technologies) un 29 absolventi bakalaura programmā “Biznesa vadība” (Business Administration).

90% no Riga Business School 2024. gada absolventiem, kas studēja bakalaura programmās, šobrīd ir nodarbināti vai ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību. 87% no šiem absolventiem norāda, ka ikdienā izmanto Riga Business School iegūtās prasmes un zināšanas. Savukārt maģistra programmu absolventu vidū 20% strādā finanšu nozarē, 18% informāciju tehnoloģiju nozarē, bet 13% – vairumtirdzniecībā. 63% norāda, ka studijas palīdzējušas attīstīt kontaktu loku. 25% no maģistra programmas absolventiem norāda, ka saņēmuši darba paaugstinājumu studiju laikā. Viņu panākumi ir apliecinājums Riga Business School izglītības kvalitātei un atbalstošajai videi.

Izlaidums iezīmēja absolventu dzīvēs nozīmīgu brīdi, pulcējot viņu ģimenes, draugus un būtisku viesus, padarot to vēl īpašāku. Jubilejas izlaidumā absolventus ar video starpniecību sveica Ministru prezidente Evika Siliņa, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna, Riga Business School direktors Claudio Rivera, ilggadējais Riga Business School direktors Jānis Grēviņš un Riga Business School konsultatīvās padomes līdzpriekšsēdētājs Viesturs Kuļikovskis

Evika Siliņa, Latvijas Republikas Ministru prezidente: ”Šodien svinam 88 absolventu panākumus, kas ir apliecinājums viņu smagajam darbam un apņēmībai, kā arī Riga Business School akadēmiskajai izcilībai. Iegūtās prasmes, zināšanas un kontakti radīs nozīmīgumu ne tikai absolventu nākotnē, bet arī sniegs ieguldījumu sabiedrībā Latvijā un pasaules mērogā. Vēlu gaišu nākotni, mērķtiecību, neatlaidību un daudz panākumu.”

Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes rektors: Absolventi ir auguši kā personības un viņu sasniegumi ir būtisks pamats viņu tālākām profesionālajām gaitām. Studijās iegūtās prasmes būt spēcīgiem līderiem un izveidotās kopienas kontakti palīdzēs kopīgiem spēkiem Latvijā radīt jaunas inovācijas. Būt līderim nenozīmē tikai iemantot līdera prasmes, bet arī iedvesmot citus sekot sev un parādīt tiem, kā padarīt pasauli labāku. Riga Business School absolventiem ir visas nepieciešamās prasmes, lai mērķtiecīgi un ar misijas sajūtu ieviestu pārmaiņas Latvijā.”

Claudio Rivera, Riga Business School direktors: Spēcīga mērķtiecība un izcilība ir divas vērtības, kas caurvij Riga Business School tās 30 gadu pastāvēšanas laikā, kā arī tās absolventus. Sabiedrībai nevajag līderus, kas nekad nekļūdās, tai ir nepieciešami līderi, kas iedvesmo ar savu mērķtiecību, misiju un tiecas pēc izcilības.” [pilna izlaiduma runa]

Riga Business School konsultatīvās padomes līdzpriekšsēdētājs Viesturs Kuļikovskis izlaidumā godināja izcilāko Riga Business School absolventu Dāvi Indriksonu, kurš ir biznesa vadības bakalaura grāda absolvents. Pateicība Dāvim Indriksonam ir piešķirta par izcilu akadēmisko sniegumu, vadošo darbu Studentu Parlamenta prezidenta amatā un par ievērojamo centību RBS kopienas stiprināšanā. Kā īpašu apbalvojumu Dāvis Indriksons saņēma Latvijas Bankā emitēto eiro kolekcijas monētu Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas” 100 gadu jubilejas atcerei.

Tā kā Riga Business School ir ilgstoša sadarbība ar vairākām biznesa skolām Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā un Āzijā, vairāki studenti ieguva starptautisku studiju pieredzi, studējot semestri apmaiņā kādā no Riga Business School partneraugstskolām. Sadarbībā ar divām vadošajām biznesa skolām Eiropā un ASV – BI Norvēģijas Biznesa skolu (BI Norwegian Business School) un Bufalo Universitāti (State University of New York at Buffalo) – vairāki studenti pavadīja pēdējo studiju gadu ārzemēs, lai iegūstu dubultā grāda diplomu.

Riga Business School pastāvīgi stiprina savu starptautisko sadarbību, akadēmisko izcilību un inovatīvu līderību, tādējādi sekmējot saviem absolventiem gaišāku nākotni ceļā uz karjeras izaugsmi un nepārtrauktus panākumus. Šobrīd turpinās pieteikšanās studiju programmām gan bakalaura, gan maģistra studijās 2024./2025. studiju gadam.

https://rbs.lv/bachelor/

https://rbs.lv/professionalmba/

https://rbs.lv/executivemba/

🎥 Ceremonijas ieraksts ir pieejams Riga Business School YouTube kanālā.

Share This Story, Choose Your Platform!