Biznesa konference par ģeneratīvo mākslīgo intelektu un to pielietošanu digitālās transformācijas gadā.

Šis ir CEE reģiona MāksIīgā Intelekta pasākums-tikšanās “GEN AI Summit Riga” ar daudzpusīgu dienas programmu un tīklošanās iespējām, pulcējot vienuviet MI ekspertus, jaunuzņēmējus, mācībspēkus, vadītājus, un investorus no dažādām industrijām, kurus vieno viens mērķis – integrēt MI ikdienā un transformēt digitālo nākotni.

Latvijas, Lihtenšteinas un Šveices vadošo ekspertu pieredzes stāsti un praktiski padomi

Par konferences centrālajām tēmām ir izvirzītas digitālpratība, ilgtspējīgas inovācijas, darbinieku prasmju transformācija un pārkvalificēšana, izglītības jomas izmaiņas, MI risinājumu pieejamība produktivitātes un efektivitātes uzlabošanai. Dalīsimies zināšanas par aktuālākajām digitālajām tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā un kur attīstīt jaunas MI prasmes, kā arī CEE reģiona speciālistu loma globālās MI un inovācijas nozares attīstībā.

Iegūsti jaunus kontaktus nozarē, iedvesmojies no pieredzes stāstiem un veiksmīgiem IM projektiem, start up idejām, rīkiem un programmām, ka arī pavadi dienu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Plašākai sabiedrībai aktualizēs savus digitālos risinājumus: RBS un EDIC izveidots AI Studio, Hyperscan, Digital Innovation Park, Service Bridge un citi partneri, bet aktivitāšu kopumu noslēgs MI Mākslinieku izstāde “Hyperinspired”.

Vērtīga un pielietojama informācija no vadošajiem ekspertiem

Tevi gaida  prezentācijas un tematiskas paneļdiskusijas, tīklošanās sarunas un inovatīvu MI rīku sniegtās iespējas uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā, tostarp to loma digitālās revolūcijas veicināšanā, un izglītībā.

Pasākums būs īpaši aktuālas vadītajiem, analītiķiem, inovācijas tehnoloģiju ekspertiem, personāla vadības speciālistiem, pārdošanas vadītājiem, kā arī MI iesācējiem un profesionāļiem.

Saņem sev nepieciešamo informāciju, iedvesmojies, lai, pasākumam noslēdzoties, tev iezīmējas turpmākie soļi sava uzņēmuma un/vai savu prasmju transformācijas digitalizācijas tagadnei. Nosaki sava uzņēmuma un/vai savas profesionālās attīstības virzienu, iepazistoties ar MI potenciālu un inovatīvo tehnoloģiju rādītas priekšrocības.

Tiekamies! Būs vērtīgi!

Vieta: FANTADROMS, Gustava Zemgala Gatve 74, Rīga

Vairāk informācijas: https://genaicee.com          
Organizators: Service Bridge AI: https://servicebridge.ai/

Share This Story, Choose Your Platform!