Reaģējot uz MIT Inteliģentās programmatūras un sistēmu pētniecības alianses (MIT RAISE) Mākslīgā intelekta dienu, kuras mērķis bija rosināt skolēnu zinātkāri un veicināt atbildīgu mākslīgā intelekta izmantošanu, Riga Business School (RBS) uzņēmās iniciatīvu un piektdien, 17. maijā, pirmo reizi Latvijā rīkoja Mākslīgā intelekta dienas svinības. Mēs vēlējāmies turpināt iesākto un aicinājām vidusskolēnus pievienoties.

Riga Business School iedvesmojās no MIT RAISE aizsāktās Mākslīgā intelekta dienas 13. maijā. Mākslīgā intelekta dienu ir iespējams atzīmēt jebkurā dienā, RBS izvēlējās 17. maiju, lai veltītu īpašu pasākumu vietējiem vidusskolēniem un to atzīmētu.

Pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta:

  • Sniegt interesi: Iepazīstināt skolēnus ar mākslīgā intelekta plašo potenciālu un tā ietekmi dažādās nozarēs.
  • Veicināt atbildīgu izmantošanu: Veicināt diskusijas par AI ētikas jautājumiem un sekmēt tā atbildīgu izmantošanu sabiedrības labā.
  • Sniegt praktiskas mācīšanās iespējas: Uzaicinot zinošus vieslektorus AI jomā, dalīties ar vērtīgām atziņām un praktiskiem norādījumiem mākslīgā intelekta lietošanā.
  • Nodrošināt studentiem praktisku mācīšanās pieredziveicot ar mākslīgo intelektu saistītas aktivitātes.

Riga Business School izsaka sirsnīgu pateicību visiem vieslektoriem, kuri sniedza padziļinātu ieskatu par mākslīgo intelektu:

  • Claudio Rivera, Riga Business School direktors: Iepazīstināja ar Riga Business School nākotnes vīziju, dalījās ar panākumiem AI Studio izveidē un to, cik svarīgi ir būt tehnoloģisko sasniegumu priekšplānā.
  • Kaspars Mežeriņš, AI Studio vadītājs:Iepazīstināja ar AI studijas darbību, izceļot tās pašreizējo piedāvājumu, nākotnes plānus un gaidāmās ar mākslīgo intelektu darbināmās tehnoloģijas, piemēram, 3D printerus un robotus.
  • Juris Baums, Hyperscan un AI Academy līdzdibinātājs: Iepazīstināja ar mākslīgā intelekta pamatiem, izskaidrojot tā struktūru, pielietojumu, ierobežojumus un potenciālo ietekmi uz dažādām nozarēm.
  • Ingmārs Jakovļevs, Datorium Coding skolas projektu vadītājs: Dalījās pieredzē par Datorium iniciatīvām, demonstrējot AI rīku, kas izstrādāts, lai palīdzētu skolotājiem veidot stundu plānus un uzdevumus. Mudināja jauniešus izmantot plašās iespējas, ko piedāvā tehnoloģiju nozare.

Īpašs paldies arī RBS studentiem Elīzai Gulbei un Tomam Rožkalnampar vērtīgo ieguldījumu pasākuma norisē. Elīza un Toms, balstoties uz savu pieredzi RBS un to, kā skola ir palīdzējusi viņiem sasniegt savus mērķus datorzinātņu jomā, sniedza vidusskolēniem vērtīgas atziņas un perspektīvas. Turklāt mēs izsakām atzinību Madarai Mūrmanei un Lindai Sinkai par to, ka viņas palīdzēja organizēt šo atklāšanas pasākumu.

Riga Business School mēs uzskatām, ka nākotnes paaudzēm ir ļoti svarīgi veidot spēcīgu pamatu mākslīgā intelekta zināšanām. Tādi pasākumi kā AI diena kalpo kā platforma, lai iedvesmotu jauniešus un nodrošinātu viņus ar rīkiem, kas ļautu orientēties pastāvīgi mainīgajā mākslīgā intelekta pasaulē un tās potenciālā nākotnes veidošanā. Nākotnē mēs plānojam paplašināt šo pasākumu, lai sasniegtu plašāku jauniešu auditoriju un turpinātu veicināt interesi par AI visā Latvijā.

Share This Story, Choose Your Platform!