Riga Business School pievienojas Teksasas Starptautiskajam izglītības konsorcijam (Texas International Education Consortium – TIEC), un mēs priecājamies par daudzajām iespējām, ko šī sadarbība sniegs ne tikai RBS, bet arī Teksasas iestādēm! Septembrī Riga Business School komandai, kuru pārstāvēja Claudio Rivera, Paula Elksne un Shelby Little, bija iespēja tikties klātienē ne tikai ar TIEC organizāciju, bet arī ar dažādām universitātēm un profesionāļiem, lai apspriestu turpmāko sadarbību.

Kopš 1985. gada TIEC ir veidojis globālas partnerības ar vairāk nekā četrdesmit iestādēm, veicinot starptautiskās sadarbības attīstību un studentu mobilitāti. Riga Business School ir izvēlējusies pievienoties TIEC uz diviem gadiem, paredzot tādus ieguvumus kā piekļuvi Teksasas tirgum, sadarbību ar Teksasas Medicīnas centru un studentu apmaiņas iespējas. Ar TIEC starpniecību RBS plāno izveidot vismaz vienu studentu apmaiņas programmu, veikt tiešsaistes kopmācību, gūt ieskatu par attīstību, kas šobrīd notiek Amerikas augstskolās, un sniegt ieguldījumu inovāciju ekosistēmas veidošanā plašākā mērogā.

Esam gandarīti sveikt Riga Business School kā Teksasas Starptautiskā izglītības konsorcija (TIEC) pirmo partneri Eiropā. Šis papildinājums ne tikai bagātina mūsu tīklu, bet arī uzlabo mūsu spēju sniegt mūsu dalībiestādēm vērtīgu globālu informāciju. Riga Business School ievērojamā virzība uz izcilību un inovācijām lieliski saskan ar mūsu kopīgo misiju izmantot augstākās izglītības internacionalizāciju, lai uzlabotu sociālo, ekonomisko un vides ilgtspēju visā pasaulē. Kopā mēs redzam nākotni, kurā starptautiskā sadarbība sniedzas pāri robežām, veicinot pozitīvas pārmaiņas. Mēs ar nepacietību gaidām unikālo perspektīvu un zināšanas, ko Riga Business School sniegs TIEC, un mēs ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību.

Doktors Viliams Smits

Globālās izglītības un ietekmes direktors Teksasas Starptautiskajā izglītības konsorcijā

Mēs noteikti dalīsimies ar plašāku informāciju, bet esam priecīgi par visām gaidāmajām iespējām!

Share This Story, Choose Your Platform!