Lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, celtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti, kā arī apgūtu jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, pēdējo četru gadu laikā 74 mācībspēki no 11 augstskolām vienu semestri pavadījuši ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē. Šī tālākizglītības iespēja tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Riga Business School kā RTU struktūrvienība īsteno un koordinē programmu ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Projekts kopumā noslēdzās šogad ar pēdējo astoņu mācībspēku atgriešanos no ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātes šī gada maijā. Pēdējā grupā dalībnieki pārstāvēja tādas augstākās izglītības iestādes kā Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Banku Augstskola, Riga Business School, RISEBA, Biznesa vadības koledža, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Ventspils augstskola.

Aizvadītā mācību gada rudens semestrī programmu absolvēja vēl astoņi dalībnieki.  Aktīvākais projekta īstenošanas periods bija 2021./2022. mācību gads, kad gan rudens, gan pavasara semestrī uz Bufalo Universitāti devās pa 22 pasniedzējiem. Projekta pirmajā gadā programmā piedalījās 14 dalībnieki.

Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē, mācībspēkam vismaz divus gadus jāstrādā Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes.

Šī ir viena no jau ieraugāmajām un vērtīgākajām investīcijām augstākās izglītības kvalitātē. Motivēti mācībspēki pēc pieredzes semestra ASV ir atgriezušies ar augstām digitālajām prasmēm un arī ar vērtīgiem akadēmiskajiem kontaktiem, mūsdienīgu darba kultūru un inovatīvām mācīšanas un pedagoģijas metodēm, kuras liek lietā, strādājot Latvijas augstskolās.

Santa Šmīdlere
IZM valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Pamatmērķis šim studiju piedzīvojumam bija iemācīties programmēšanas pamatus, lai turpmāk savos kursos integrētu digitalizācijas iespējas attiecīgajās jomās un pārņemtu labāko praksi pasniedzēja lomas izpildīšanā. Esmu definējusi vairākas prakses, ko turpmāk darīt un nedarīt kā pasniedzējai. Guvu vairākas idejas, kā inovēt izglītības iegūšanas procesu Latvijā un pasaulē.

Anita Gaile
Riga Business School lektore

Šīs programmas izstrādē piedalījās vairākas augstākās izglītības iestādes – Bufalo Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība.

Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskajiem sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” izdalītajiem līdzekļiem. Riga Business School īsteno un koordinē programmu kā RTU struktūrvienība ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Papildu informācijai:

Elizabete Lībiete, Riga Business School mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja, elizabete.libiete@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!