Nākošajā studiju gadā vairāki ziedotāji – IT uzņēmums UNISO, digitālā mārketinga uzņēmums Httpool un Sanda Liepiņa kā privātais ziedotājs – ir apstiprinājuši savu gatavību atkārtoti atbalstīt Riga Business School IT vadības bakalaura studentus ceļā uz globālu izglītību un studijām angļu valodā, ko vada pasniedzēji no dažādām pasaules valstīm. Kopējais šo ziedotāju stipendiju apmērs 2023./2024. mācību gadā būs vienāds ar viena studiju gada maksu pieciem studentiem jeb aptuveni 25 000 eiro, un stipendija tiks piešķirta Riga Business School pirmā kursa studentiem bakalaura programmā “IT vadība” (Bachelor of IT leadership).

Trīs Sandas Liepiņas kā privātās ziedotājas stipendijas administrēs RTU Attīstības fonds, savukārt Httpool un UNISO stipendijas administrēs Vītolu fonds. Papildu ziedotāju nodrošinātajām stipendijām, Riga Business School vairākiem izciliem studentiem turpinās nodrošināt Izcilības stipendijas.

Riga Business School vārdā izsaku pateicību ziedotājiem, zinot, cik finansiāls atbalsts mēdz būt būtisks talantīgu jauniešu izaugsmei. Ņemot vērā, ka pirmajos kursos ļoti uzstājam uz to, ka studijām sevi jāvelta pilnībā, studiju finansēšana var būt ļoti izšķirošs jautājums. Riga Business School izmanto inovatīvas mācību metodes, lai veicinātu studentu iesaisti un paātrinātu mācību apguvi. Studenti strādā pie reāliem projektiem, iesaistās starpdisciplinārās studijās, lai attīstītu kritisko domāšanu, un strādā komandās, lai pilnveidotu komunikācijas un sadarbības prasmes. Tam studiju sākumā sevi jāvelta pilnībā.

Klaudio Rivera
Riga Business School direktora vietnieks, bakalaura programmu vadītājs

“Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības īstenotā IT vadības studiju programma ir Latvijā jauns izglītības piedāvājums – augsta līmeņa programma, kas apvieno tehnisko un vadības jomu un iedibina starpdisciplināru programmu tradīciju. Esmu gandarīta, ka varu finansiāli atbalstīt jauniešus, kuru zināšanas, ambīcijas un darba spējas paver iespēju studēt šajā pasaules līmeņa programmā. Ar pārliecību, ka mēs paši veidojam savu vidi un valsti, ceru, ka arī citi profesionāļi un Riga Business School Alumni iedibinās stipendijas, lai atbalstītu talantīgus jauniešus un turpinātu Riga Business School izglītības inovācijas un izcilības tradīciju.

Sanda Liepiņa
starptautisko programmu vadītāja International Finance Corporation

Kā Riga Business School absolvents es zinu, cik liela vērtība ir jaunu un praksē izmantojamu zināšanu ieguvei. Atbalstot studentus, man ir svarīgi atbalstīt Latvijas cilvēkkapitāla veidošanu, lai tādā veidā mēs stiprinātu Latvijas ekonomiku un būtu jaudīgi ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā. In this way, we strengthen the Latvian economy and become powerful not only on the national but also on the global scale. Turklāt, strādājot biznesa vidē, ne vienu reizi vien esmu pārliecinājies, ka tieši kvalitatīvas izglītības pamats palīdz domāt inovatīvi un drosmīgi, nebaidoties no pārmaiņām un tehnoloģiskā progresa. Tas ir pamats kuram jāpalīdz augt.

Arnis Ozols
Httpool reģionālais direktors Baltijā, Polijā un Somijā

UNISO ir uzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi informāciju tehnoloģiju nozarē, kur kvalificētiem speciālistiem ir izšķiroša nozīme. Esam priecīgi par iespēju atbalstīt apņēmīgus un motivētus jauniešus viņu profesionālo dzīves mērķu sasniegšanā. Ceram, ka SIA UNISO atbalsts sniegs ieguldījumu gan studenta personīgajā, gan Latvijas informāciju tehnoloģiju sabiedrības izaugsmē kopumā.

Jānis Rumkovskis
UNISO valdes loceklis

Riga Business School bakalaura studiju programmas piedāvā unikālu iespēju studentiem iegūt dubulto diplomu vienā no divām vadošajām biznesa un IT augstskolām Eiropā un ASV – BI Norwegian Business School vai University at Buffalo School of Management. Tāpat Riga Business School iesaistās ERASMUS+ programmā un sadarbojas ar augstskolām Japānā, Dienvidkorejā un Francijā, lai nodrošinātu papildu iespējas studēt ārzemēs.

Bakalaura programma “IT vadība” (Bachelor of IT leadership) tika izveidota 2019. gadā ar mērķi veidot jauna līmeņa starpdisciplināru programmu reģionā, kurā biznesa vadības zināšanas tiek kombinētas ar tehnoloģiju pārvaldīšanu, radot spēcīgu profesionālo priekšrocību darba tirgū. Ņemot vērā Riga Business School kā RTU struktūrvienības ilggadējo veiksmīgo sadarbību ar Bufalo Universitāti (University at Buffalo State University of New York) ASV gan programmu izstrādē, gan pasniedzēju tālākizglītībā, Bufalo Universitāte tika izraudzīta kā sadarbības pamatpartneris šai programmai.

Sadarbībā ar RTU attīstības fondu un Vītolu fondu 21 Riga Business School studentiem šobrīd stipendijas nodrošina SEB banka, Swedbank, Luminor, BluOr Bank, Citadele banka, TietoEvry, WeAreDots, Squalio, Uniso, Httpool and Sanda Liepiņa.

Kopējais līdz šim nodrošinātais studiju maksas apjoms stipendiju veidā no finanšu un IT nozarēm sasniedz vairāk kā 250 000 eiro. Stipendijas studijām tiek nodrošinātas tiem studentiem, kuru sekmes un akadēmiskie sasniegumi ir augstā līmenī. Līdz šim lielākais Riga Business School studiju stipendiju nodrošinātājs – SEB banka – 2019.

Vairāk informācijas par bakalaura programmām : https://rbs.lv/bachelor/

Papildu informācijai:

Agnese Strazda, Riga Business School komunikācijas un mārketinga direktore, agnese.strazda@rbs.lv

Sanda Šutina, Riga Business School sadarbības un mārketinga projektu vadītājasanda.sutina@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!