Lai demonstrētu plašākai sabiedrībai vidusskolēnu idejas, kas ar programmēšanas palīdzību risina kādai sabiedrības grupai aktuālu problēmu  un veicinātu jauniešu interesi programmēšanas jomai, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī tehnoloģiju uzņēmumu LMT šajā pavasarī izsludināja programmēšanas konkursu vidusskolēniem par Programmēšanas priekšmetā izstrādāto darbu. No 20 Latvijas skolām tika saņemti 28 projektu pieteikumi. Visus iesniegtos projektus kopā pārstāv 52 jaunieši.

Saskaņā ar konkursa nolikumu līdz šī gada 26.aprīlim iesniegtos programmēšanas risinājumus izvērtēja žūrija – Riga Business School un izglītības nozares pārstāvji. Žūrija iesniegtos projektus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: problēmas definēšana, programmēšanas risinājuma demonstrēšana darbībā, projekta izstrādes gaitas izklāsts, galvenie izaicinājumi, panākumi un mācības. Skolēnu komandas sagatavoja videoklipus, kuros izklāstīja projekta gaitu un savus risinājumus kādai sabiedrībā aktuālai problēmai. Lai žūrija piekļūtu videoklipiem, skolēni savam pieteikumam pievienoja saiti uz vietni YouTube.

Izvērtējot visus iesniegtos pieteikumus, žūrija uz finālu ir izvirzījusi 10 komandas, kur puse komandu pārstāv dažādas Rīgas skolas, savukārt otra puse – skolas dažādās citās Latvijas pilsētās. Konkursa finālā 11.maijā Riga Business School telpās tiksies: RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda ar risinājumu ”ISS Explorer”, Siguldas pilsētas vidusskolas komanda ar risinājumu ”F.L.I.R.”, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja komanda ar risinājumu ”ENVX”, Rīgas Valsts tehnikuma komanda ar risinājumu ”SafetySphere”, Rīgas 80. vidusskolas komanda ar risinājumu ”Dziļās mācīšanas zīmju valodas atpazīšanas algoritma izveide ar Tensorflow bibliotēku”, RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda ar risinājumu ”AI DIARY”, Salaspils 1. vidusskolas komanda ar risinājumu ”Iemācies Python!”, Siguldas pilsētas vidusskolas komanda ar risinājumu ”Mērījumu sistēma”, Rīgas 25. vidusskolas komanda ar risinājumu ”Sistēma programmēšanas skolotāju laika ietaupīšanai”, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda ar risinājumu ”Didaktiskā matemātikas reizināšanas datorspēle „Aizraujoša matemātika””.

Klaudio Rivera, Riga Business School direktors: “Pateicamies visiem jauniešiem un viņu skolotājiem par izrādīto iniciatīvu iesniegt savus mācību laikā izstrādātos programmēšanas projektus. Ikvienas pārstāvētās vidusskolas mācībspēki var būt lepni par savu skolēnu sasniegumiem un inovatīvajim risinājumiem. Programmēšanas konkurss apliecina, ka mācību laikā apgūtajam ir jārod pielietojamība arī ārpus skolas un ir jāmotivē skolēnus iegūtās zināšanas un prasmes izmantot arī ikdienas jautājumu risināšanā.”

Finālā iesniegtos risinājumus vērtēs pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas,  LMT un Riga Business School. Finālā papildu iepriekšminētajiem kritērijiem tiks izvērtēta arī dokumentācija un tehniskais risinājums.

Katrs skolēns par uzvaru konkursā, neatkarīgi no tā, vai izstrādājis risinājumu individuāli vai komandā, saņems balvas tehnoloģiju iegādei LMT klientu centros – par 1. vietu – 300 eiro vērtībā, par 2. vietu – 150 eiro, bet par 3. vietu – 100 eiro. Balvas saņems arī pirmo trīs komandu skolotāji – katrs 100 eiro vērtībā.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieejamajiem datiem Latvijā šobrīd Programmēšanu I apgūst 139 skolās, bet Programmēšanu II – 115 skolās. Programmēšanas konkurss ir viena no iniciatīvām, kas sekmē lielāku jauniešu piesaisti programmēšanas jomai un spēcina tehnoloģiju apguvi ne tikai augstākajā izglītībā, bet arī skolās.

Riga Business School rīkotais programmēšanas konkurss notiek jau otro gadu. Pagājušā gada konkursā piedalījās 27 komandas, no kurām 10 tika uzaicinātas uz konkursa finālu.

Share This Story, Choose Your Platform!