Inovāciju Akadēmijā, ko jau trešo gadu organizē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās Universitātes struktūrvienība, ir apmācīti 443 dalībnieki. Šajā laikā izveidotas 110 komandas dažādu biznesa ideju attīstīšanai. Šīs pirmsakselerācijas programmas mērķis bija sniegt zināšanas par inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī atbalstīt ambiciozas idejas un agrīnas stadijas projektus, lai pārvarētu tirgus un investīciju gatavības plaisu. Inovāciju Akadēmija šo trīs gadu laikā norisinājusies sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Norvēģijas finanšu instrumentu EEA Norway Grants.

Inovāciju Akadēmija ir balstīta uz labākajām agrīnās stadijas ideju atbalsta programmām pasaulē, tostarp ņemot par piemēru Stenforda Universitātes LEAN LaunchPad programmu. Programmas dalībnieki izmantoja uz pierādījumiem balstītas pieejas, lai pārbaudītu savus risinājumus agrīnā stadijā, ļoti praktiskā un komandas darbu veicinošā veidā.

Trīs gadu laikā tika radīti 110 risinājumi, kas ietver 46 fizisku produktu risinājumus, 33 aplikācijas un 31 platformu, aptverot 23 industrijas, tostarp medicīnas un veselības tehnoloģijas, izglītības tehnoloģijas un zaļās tehnoloģijas. Šie risinājumi balstījās uz 10 dažādām tehnoloģijām, galvenokārt mākslīgo intelektu, IoT (lietu internets) un jauniem materiāliem, un tika attīstīti vairāk nekā 4400 mentoringa sesijās ar vairāk nekā 90 mentoriem.

Visu trīs Inovācijas Akadēmijas programmas gadu laikā, daudzas komandas ir pierādījušas savu spēku un konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Tagad tās aktīvi piesaista investorus un veiksmīgi attīsta savu biznesu. Dažas no šīm komandām:

Fluffy Unlimited – zaļo tehnoloģiju uzņēmums, kas pārvērš lauksaimniecības atkritumus vērtīgos produktos. Uzņēmuma izstrādātās tehnoloģijas un biznesa modelis lauj efektīvi izmantot visu ienākošo un izejošo no ražošanas procesa līdz pat notekūdeņiem. Pēc programmas absolvēšanas idejas turpmākai attīstībai piesaistījuši 100 000 euro finansējumu no ESA (European Space Agency).

BRUNTOR – jaunās paaudzes mikromobilitātes risinājums, kas izstrādā elektrisko kravas skrejriteni. Komanda uzvarējusi vairākus lokālus un starptautiskus konkursus: Ideju Kauss 2021 1. vieta, EIT Jumpstarter 1. vieta “Urban Mobility” kategorijā, Latvian Startup Awards īpašā balva “Future of Mobility” kategorijā, World Smart City Awards 2023. TOP3 “Mobility” kategorijā.

Fungo – digitālais risinājums, kas augmentētās realitātes spēles veidā motivē onkoloģiskos pediatrijas pacientus kustēties. Komanda turpina attīstīt ideju un ir uzvarējusi vairākos jaunuzņēmumu konkuros: JAL: HealthTech pirmsakcelerācijas programmu 1. vieta, Ideju Kauss 2023 1. vieta, “Gen–E” inovāciju kategorijā izcīnīta 3. vieta.

PeakSave – virtuālā elektroenerģijas stacija (platforma), kas piedāvā elektrības fleksibilitāti, kapacitāti, kā pakalpojumu Elektrotīkla operatoriem un elektroenerģijas patērētājiem. Industriāliem klientiem ir iespēja nopelnīt gudri, izmantojot savu elektroenerģiju un tādā veidā piedaloties elektrotīkla balansēšanā. Pēc programmas absolvēšanas turpinot attīstīt ideju, piesaistījuši 50 000 euro finansējumu no riska kapitāla fonda.

HONICS – tehnoloģija, kas izmanto UV (Ultra violeto) avotu lētākai un efektīvākai ūdeņraža ražošanai. Jaunuzņēmuma ilgtspējīgajai tehnoloģijai ir potenciāls padarīt ūdeņradi 5 reizes lētāku nekā šobrīd tas ir pieejams tirgū.

Reocto – portatīvs bioreaktors, kas palīdzēs biotehnologiem ātrāk un lētāk pētīt mikroorganismu fermentācijas. Tas atvieglos jaunu bioloģisku produktu attīstību un ieviešanu tirgū.

“Inovāciju Akadēmija ir apliecinājusi savu vērtību, palīdzot pārvarēt investējamības plaisu Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā un veicinot veselīgas agrīnu projektu darījumu plūsmas izveidi. Programmas absolventu komandas jau ir nodrošinājušas finansējumu vairāk nekā 750 000 eiro apmērā, un šis skaitlis nepārtraukti pieaug.”

Viesturs Sosārs
Inovāciju Akadēmijas programmas direktors

Šogad programmu absolvēja 50 komandas, kuras varēs satikt tehnoloģiju konferences TechChill 2024 ietvaros notiekošā Inovāciju Akadēmijas pasākumā 17. aprīlī. Šajā pasākumā tiks prezentēti komandu izstrādātie prototipi, sadalot tās četrās vertikālēs: fiziski produkti, ar aparatūras risinājumiem (Hardware) saistītie produkti, digitāli B2C risinājumi un digitāli B2B risinājumi.

“Inovāciju Akadēmijas trijos ciklos izdevies izveidot lielisku mehānismu agrīnās stadijas biznesa ideju atbalstam. Ar katru gadu tas pilnveidojās un šo pieredzi izmantosim turpmāk citās LIAA atbalsta programmās. Vairāki Inovāciju Akadēmijas absolventi jau dibinājuši perspektīvus uzņēmumus, citiem jau izdevies piesaistīt investīcijas un uzvarēt prestižos jaunuzņēmumu konkursos.”

Andrejs Berdņikovs
LIAA Tehnoloģiju Biznesa centra vadītājs

Vairāk informācijas par Inovāciju Akadēmiju pieejama mājaslapā: https://inovacijuakademija.lv/. Inovāciju Akadēmija tiek īstenota ar Latvijas LIAA Tehnoloģiju biznesa centra un EEA and Norway Grants Latvia atbalstu.

Vairāk informācijas:

Viesturs Sosārs, Inovāciju Akadēmijas programmas direktors, viesturs.sosars@rbs.lv

Jānis Altgauzens, Inovāciju Akadēmijas programmas vadītājs, janis.altgauzens@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!