RTU Riga Business School Izglītības inovāciju laboratorija nesen organizēja nozīmīgu tikšanos Valsts kancelejā, kuras galvenais mērķis bija veicināt sadarbību starp Latvijas un ASV augstākās izglītības iestādēm.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, ASV vēstniecības Rīgā, Izglītības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Veselības ministrijas.

Lai izpētītu stratēģiskās partnerības iespējas, diskusijās piedalījās nozīmīgas ieinteresētās puses, tostarp pārstāvji no Bufalo Universitātes, Hārvarda Universitātes un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta. Tikšanās laikā tika uzsvērta starptautiskās sadarbības nozīme Latvijas izglītības un veselības aprūpes nākotnes veidošanā.

“Fokuss uz sadarbību starp Latviju un Ameriku apliecina mūsu apņemšanos veicināt globālo partnerību. Šī tikšanās bija būtisks solis, lai saskaņotu mērķus un veicinātu to sasniegšanu kopā ar Latvijas valsts vadību, kā arī apspriestu iespējamos turpmākos soļus,” komentēja Izglītības inovāciju laboratorijas direktore Paula Elksne.

Šajā tikšanās reizē apspriestie sadarbības virzieni ir vērsti uz atbalstu izglītības iniciatīvām Latvijā, īpaši, lai stiprinātu saites ar atzītām Amerikas augstskolām. Sanāksmes noslēgumā visas iesaistītās puses pauda ieinteresētību turpināt šīs programmas, lai atbalstītu Latvijas līderu kapacitātes attīstību digitalizācijas, sadarbības un inovāciju jomā.

Share This Story, Choose Your Platform!