Oktobrī Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības pārstāvji devās uz Namībiju un Zambiju, lai vadītu “Viņa pārveido pasauli” (She Rebuilds the World) jauno uzņēmēju treniņnometnes, kurās piedalījās vairāk nekā 90 uzņēmīgas sievietes no Āfrikas. Jaunās sezonas ietvaros notiek arī vietējo treneru apmācības, lai nodrošinātu arī turpmāku zināšanu nodošanu Āfrikā. Projekts “Viņa pārveido pasauli” ir devis platformu Latvijas uzņēmējdarbības prasmju pārnesei, kuras caur dažādām iniciatīvām tiek nodotas Āfrikas jaunajām un topošajām uzņēmējām. Savukārt, nākošā gada janvārī jaunās uzņēmējas no Āfrikas pievienosies uzņēmējdarbības kursam Riga Business School, kur viņu inovatīvās idejas attīstīsies un savīsies ar Latvijas studentu idejām. “Viņa pārveido pasauli” izveidoja un attīsta latviešu diasporas eksperti no kustības #esiLV.

Kustība #esiLV, piesaistot Riga Business School pasniedzējus, kopā ar Āfrikas partneriem, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas paspārnē, pagājušajā gada augustā uzsāka Latvijas pirmo sadarbības projektu Subsahāras Āfrikā. Tas ir vērsts uz Zambijas, Namībijas un, sākot ar šo gadu, arī Zimbabves uzņēmēju iespēju veicināšanu.

Otrās sezonas pirmais posms tika atklāts oktobrī ar klātienes treniņnometni Namībijā, uz kuru devās Riga Business School direktors Klaudio Rivera un Riga Business School paspārnē esošā Education Innovation Laboratory direktore Paula Elksne. Pirmajā treniņnometnē piedalījās ap 44 dalībniecēm, taču otrajā treniņnometnē Zambijā, uz kuru devās Paula Elksne un Riga Business School projektu vadītāja Linda Sinka, piedalījās ap 46 dalībniecēm. Jaunās un topošās uzņēmējas mācījās izmantot problēmu risināšanā balstītu pieeju, kas attīsta domāšanas veidu, lai risinātu problēmas ne tikai savos uzņēmumos, bet arī sabiedrībā. Sadaloties komandās, projekta dalībnieces izveidoja vairākas biznesa idejas. Tas ļāva dalībniecēm izprast uzņēmējdarbības būtību – izzināt tirgu, izprast mērķauditoriju, finansēšanu, kā arī sagatavot savu biznesa piedāvājumu. Aizvadītajā nedēļā attālinātā formātā treniņnometnēs piedalījās ap 60 sievietēm no Zimbabves un no reģioniem Namībijā un Zambijā.

Šogad “Viņa pārveido pasauli” projektu papildina treneru apmācību posms (Train the Trainer) ar nolūku stiprināt arī turpmāku zināšanu nodošanu sievietēm Āfrikā. Šajā apmācību posmā piedalījās pērnā gada absolventes – desmit sievietes no Zambijas un desmit sievietes no Namībijas, apgūstot saturu un prasmes mentorēt kopā ar Riga Business School pārstāvjiem, lai to varētu pasniegt tālāk savās kopienās un pilsētās. Jaunās treneres šobrīd palīdz otrās sezonas dalībniecēm mērķtiecīgi virzīties un priekšu un iegūt labākus rezultātus.

Sonia Mubiaelelwa, viena no treniņnometnes dalībniecēm: “Mums tika nodrošināta droša un uzticama telpa biznesu ideju pilnveidošanā, kā arī tika sniegtas zināšanas un tehniskās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīga biznesa vadīšanai.”

Ieva Jākobsone Bellomi, #esiLV valdes locekle un “Viņa pārveido pasauli” dibinātāja: “Ar pieredzi un uzkrātajām zināšanām par Āfrikas valstu sociālpolitiskajiem un ekonomiskās attīstības faktoriem, ar savu #esiLV komandu – es veidoju holistisku un mūsdienīgu, atšķirīgu un ar augstu pievienoto vērtību sieviešu ekonomiskās iespējošanas projektu, piesaistot arvien jaunus, spēcīgus sadarbības partnerus no Latvijas. Mūsu eksperti digitalizācijas, inovāciju un sieviešu līderības jomās ir Latvijas vēstneši Āfrikas kontinentā, kuri ļoti spēcīgi iezīmēja Latvijas vārdu un kompetences šī gada projekta ietvarā. Cerams, ka šis pavērs lielākas iespējas sadarbībai gan Latvijas NVO, gan arī Latvijas uzņēmumiem vienā no daudzsološākajiem ekonomiskās attīstības epicentriem – Āfrikas kontinentā.”

Paula Elksne, Education Innovation Laboratory direktore: “Mums ir patiess gandarījums strādāt kopā ar šīm motivētajām sievietēm, kuras mērķtiecīgi strādā ar sevi un vienmēr ir gatavas iegūt atgriezenisko saiti. Esam pateicīgi projekta dibinātājiem par aicinājumu sadarboties šajā iniciatīvā, kuras laikā esam varējuši veicināt Latvijas uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju pārnesi, mācīties no Zambijas un Namībijas partneriem un arī dibināt vērtīgas sadarbības šajās valstīs.”

Maiks Velss, Riga Business School profesors: “Pateicoties projekta dotajām iespējām, es vadīšu četru mēnešu sertifikācijas apmācību programmu uzņēmējdarbībā tiešsaistes formātā, kurai jau nākamā gada janvārī pievienosies treniņnometnes dalībnieces. Projekta pirmais gads izcēla līdz šim neatklāto Zambijas un Namībijas sieviešu patieso potenciālu. Es ar nepacietību gaidu viņu pievienošanos kursā, kur viņu inovatīvās idejas attīstīsies un savīsies ar Latvijas studentu idejām. Šis projekts nav tikai mācību programma; tā ir kultūru, ideju un centienu mijiedarbība, kas mazina plaisu starp dažādām pasaules daļām un rada unikālu iespēju globālai sadarbībai un abpusējai zināšanu apguvei.”

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu, ar ministrijas administrēto attīstības sadarbības projektu ietvaros piešķirto finansējumu.

Share This Story, Choose Your Platform!