2. novembrī pirmo reizi Latvijā un arī Baltijā notiks loģikas spēle “Riga Puzzle Day”, kuras laikā gandrīz 300 Rīgas pašvaldības padotībā esošo skolu 11. klašu skolēniem būs jāatrisina desmit no prestižās Hārvarda Universitātes aizgūti loģikas uzdevumi.

Aktualizējot arvien izplatīto stigmu par to, ka programmēšanas nozare ir garlaicīga un komplicēta, kā arī tai sekojošo darbaspēka trūkumu tehnoloģiju nozarēs, spēles mērķis ir aicināt vairāk jauniešu attīstīt problēmu risināšanu un radošo domāšanu, iesaistot skolēnus loģikas uzdevumu risināšanā, kas ir pamats tālākai programmēšanas apguvei. Loģikas spēle ir formāts, kas veicina skolēnu sadarbības prasmes problēmu risināšanai. Lai uzsvērtu, ka datorzinātnes nenozīmē tikai programmēšanu, bet gan problēmu risināšanu, uzdevumiem nav nepieciešama programmēšanas pieredze.

Spēles ideja un uzdevumu struktūra ir aizgūta no Hārvarda Universitātes, kur tā jau ir kļuvusi par tradīciju dažāda vecuma jauniešiem. Loģikas spēle “Riga Puzzle Day” ir pirmā spēles adaptācija Latvijā, taču vairākas skolas jau izteikušas interesi to rīkot arī pie sevis.

Risinot kvalitatīvu mācību materiālu trūkumu tādās strauji mainīgās nozarēs kā IT, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība pagājušajā gadā uzsāka Hārvarda Universitātē radītā un pasaulē atzītā datorzinātņu kursa CS50 satura ieviešanu Latvijas vidusskolās, tulkojot mācību materiālus un apmācot līdz šim 16 programmēšanas skolotāju. “Puzzle Day” tradicionāli tiek rīkots CS50 ietvaros, aicinot piedalīties ne tikai kursa dalībniekus, bet arī viņu draugus.

“Klātienes aktivitātes, kas apvieno uzdrīkstēšanos, zināšanu un prasmju pielietošanu, lai risinātu problēmas ir ļoti būtiska kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības sastāvdaļa. Pateicoties loģikas spēles “Riga Puzzle Day” atbalstītājiem, varam pilnveidot izglītību STEAM jomā Rīgā ar pasaules līmeņa saturu. Patiesi ceru, ka loģikas spēle “Riga Puzzle Day” kļūs par ikgadēju pasākumu Rīgas izglītības aktivitāšu kalendārā,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

“Veicināt skolēnu interesi un izpratni par eksaktajām zināšanām mūsdienās ir ļoti svarīgi. Tāpēc priecājamies atbalstīt “Riga Puzzle Day”, jo tā ir lieliska iespēja vidusskolēniem ne tikai attīstīt savas spējas risināt sarežģītākas problēmas un loģikas uzdevumus, bet arī tīkloties vienam ar otru, paplašinot kopienas sajūtu, turklāt adaptējot prestižās Hārvarda Universitātes metodes,” saka Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

“Iesaistoties šajā iniciatīvā, mēs vēlamies veicināt jauno studentu un skolotāju intelektuālo zinātkāri un drosmi. Mēs esam par trakām idejām un lieliem sapņiem. Esam priecīgi būt par sava veida drošības spilvenu jaunajiem censoņiem, jo vairāk mēs atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, jo drošāk viņi jutīsies izmēģināt ar vien jaunas lietas. Kopā mēs veidojam pamatu nebeidzamu iespēju pasaulei,“ komentē Renārs Duntavs, Balcia risku parakstīšanas un produktu vadītājs.

Pasākuma dienā skolotājiem būs iespēja apmeklēt informatīvas sesijas savu personīgo un profesionālo kompetenču celšanai. Lekcijas tiks translētas arī tiešraidē Rīgas pašvaldības un Riga Business School Facebook kontos.

Ņemot vērā loģikas spēles kā mācību un izklaides formāta izmantošanu tik lielam jauniešu skaitam vienlaicīgi, šajā reizē piedalīties tiek aicināti Rīgas 11. klašu skolēni. Informācija par pieteikšanos loģikas spēlei ir izsūtīta visām 63 Rīgas pašvaldības padotībā esošajām vispārizglītojošām vidējās izglītības iestādēm. Kopā šo skolu 11.klasēs mācās gandrīz 4000 jauniešu. Skolēniem, kuri vēlas piedalīties, jāpiesakās pie sava klases audzinātāja vai skolas vadības.

“Riga Puzzle Day” organizē Rīgas pašvaldība un Riga Business School sadarbībā ar Luminor banku un Balcia apdrošināšanu.

More information about Riga Puzzle Day: https://rbs.lv/lv/event/riga-puzzle-day/. Pasākums notiks RTU auditorijā “Domus Auditorialis”, Zunda krastmalā 8, Rīgā.

Share This Story, Choose Your Platform!