Aizvadītajā nedēļā 36 izglītības, nozares politikas un uzņēmumu līderi piedalījās Izglītības inovāciju laboratorijas vadītajā programmā Bostonā, Amerikas Savienotajās Valstīs, lai pasaulē labāko universitāšu vadībā veicinātu Latvijas augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem inovāciju attīstīšanā, kā arī izzinātu un pārrunātu sadarbības piemērus zinātnē balstītu risinājumu integrēšanā uzņēmējdarbībā.

Programmas laikā tās dalībnieki guva praktiskus padomus un sadarbības piemērus no pasaules labākajām universitātēm – Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT) un tā paspārnē esošā J-WEL (Abdul Latif Jameel World Education Lab) centra, kā arī Hārvarda Universitātes. Augstskolas dalījās ar praktisku pieredzi, kā veidot savstarpējo sadarbību ar uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un privātiem finansētājiem inovāciju attīstīšanā un komercializēšanā.

Izglītības inovāciju laboratorijas izveidē un ikdienas darbības nodrošināšanā līdzdarbojas trīs partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība un iniciatīvas galvenais stratēģiskais partneris Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta izglītības laboratorija MIT J-WEL.

Mūsu mērķis, atbalstot šo programmu valsts līmenī, ir veidot stipru un uz izcilību orientētu augstākās izglītības līderu komandu. Šobrīd atziņa par izglītības nozīmi izskan jo īpaši. Dzīvildze, tehnoloģijas, globāli izaicinājumi liek ikvienam apzināties nepārtrauktas mācīšanās nepieciešamību, līdz ar to augstākās izglītības reformas tālāka iedzīvināšana un efektivitātes celšana un līderības attīstību būs ministrijas dienas kārtībā.

Santa Šmīdlere

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Esmu gandarīts, ka šī programma Bostonā pulcēja izglītības līderus un rīcībpolitikas veidotājus, lai mēs kopīgi meklētu Latvijas izaugsmes scenārijus. Mēs esam partneri elitārā augstākās izglītības kopienā un gūstam zināšanas un pieredzi no pasaules izcilākajiem mācībspēkiem un zinātniekiem. Iegūtās zināšanas izmantosim, stiprinot Latvijas augstāko izglītību un zinātni, lai globālā līmenī varētu konkurēt un sasniegt augstus rezultātus.

Tālis Juhna

Rīgas Tehniskās universitātes rektors

Esmu pateicīgs, ka 2019. gadā uzsāktā draudzība ar MIT J-WEL un vēlāk parakstītais sadarbības līgums šobrīd ļauj Latvijas izglītības līderiem un ekspertiem gūt praktisku pieredzi dažādās pasaulē izcilāko universitāšu darbības jomās – gan sadarbībai ar industriju, gan zinātniskajā darbībā, gan finansējuma piesaistē. Esam vienīgais MIT J-WEL partneris Baltijas valstīs, bet pēc pašu gūtās pieredzes vēlamies, lai izglītības nozarei kopumā ir iespēja smelties iedvesmu no labākajiem.

Klaudio Rivera

Riga Business School direktors

Pēc tam, kad 2021. gada 16. septembrī Rīgas Tehniskā Universitāte un Riga Business School parakstīja trīs gadu sadarbības memorandu ar MIT struktūrvienību J-WEL, tika uzsākta Latvijas izglītības līderu programmas izveide Latvijā. Savukārt, 2022. gada 3. jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Tehniskā universitātes un MIT J-WEL pārstāvji parakstīja nodomu vēstuli par Izglītības inovāciju laboratorijas izveidi Latvijā ar mērķi veicināt atbalstu ekonomikas attīstībai caur augstāko izglītību un zinātni.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta, vienas no pasaulē labākajām universitātēm (1. vieta reitingā “QS World University Ranking 2023”), paspārnē esoša izglītības laboratorija ar mērķi stiprināt sadarbību ar citām pasaules augstskolām un veicināt izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros.

Share This Story, Choose Your Platform!