Lai veicinātu pasaules labās prakses iedzīvināšanu un attīstību Latvijas augstākajā izglītībā, šī gada 9. novembrī Latvijā notiks starptautiska augstākās izglītības konference “Light Up Latvia”. Tās mērķis ir novērtēt inovācijās balstītu augstākās izglītības attīstību un veicināt to radīšanā ieinteresēto pušu mijiedarbību, īpaši uzsverot augstākās izglītības lomu. Konference notiks “Fantadromā” Jaunajā Teikā Rīgā, pulcējot izglītības līderus, uzņēmējus, valsts amatpersonas un izglītības entuziastus. Plašāks konferences dienas plāns un pieteikšanās pieejama konferences lapā: https://rbs.lv/event/light-up-latvia/.

Konference “Light up Latvia” paredzēta kā vieta gan esošo izglītības sasniegumu novērtēšanai, gan diskusijām par pasaules pieredzi un jaunākajām tendencēm. Sesijas un diskusijas vadīs starptautiski lektori un izglītības inovāciju jomas eksperti, piemēram, Bufalo Universitātes prezidents Satišs K. Tripati (Satish K. Tripathi), kā arī pārstāvji no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) un Hārvarda Universitātes. Konferences dienā norisināsies arī inovācijām izglītībā veltītas paneļdiskusijas, interaktīvas sesijas un praktiskas darbnīcas.

Vīdžejs Kumārs (Vijay Kumar), MIT Abdul Latif Jameel World Education Lab (MIT J-WEL) izpilddirektors piedalīsies paneļdiskusijā par MIT labās prakses ieviešanu Latvijā. Konferences laikā būs iespēja iedziļināties konkrētās pieredzēs, piemēram, ekosistēmas kartēšanā, mācībspēku apmaiņas programmās un padziļinātās programmēšanas mācību programmās vidusskolās.

Nozīmīgs šīs starptautiskās konferences notikums ir prezentāciju daļa, kurā klātesošie tiks iepazīstināti ar sešiem inovatīviem izglītības projektiem, kuru izstrāde un attīstība notikusi pēdējā gada laikā, pateicoties aizvadītajā gadā izveidotajai Education Innovation Laboratory (EIL), ko Latvijā finansē Izglītības un zinātnes ministrija un ikdienā vada Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Konferences dalībniekiem būs iespēja balsot par projektu, kuram, viņuprāt, ir vislielākais potenciāls ietekmēt Latvijas izglītības ekosistēmu.

Augstākā izglītība ir vieta, kurā rodas drosmīgas un pat pārgalvīgas idejas, kas ir pamats inovācijām, kas maina izglītības nozari, valsti un pasauli. Konkurence par augsta līmeņa speciālistiem augstākajā izglītībā pieaug visā pasaulē. Šie speciālisti spēj radīt zināšanās balstītus risinājumus un būt savu jomu līderi un pārmaiņu veicinātāji. Šī starptautiskā konkurence uzliek lielu atbildību arī augstākajai izglītībai Latvijā. Mums ir jābūt dinamiskiem un spējīgiem ātri pārņemt labāko pieredzi no labākajiem, arī pašiem jābūt spējīgiem ieviest pasaules līmeņa inovācijas augstākajā izglītībā, kam šī konference kalpo kā lieliska liecība.

Santa Šmīdlere
IZM valsts sekretāra vietniece

“Light Up Latvia” konference ir izcila vieta, kurā iedvesmoties vērtīgām pārmaiņām un celt ambīcijas par sasniedzamo progresu. Caur zināšanām, inovācijām un drosmīgiem soļiem, ko veicam izglītības jomā, mēs varam trasformēt Latvijas ekonomiku.

Klaudio Rivera
Riga Business School direktors

Konferences norisi nodrošina Education Innovation Laboratory (EIL), ko atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un īsteno Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ciešā sadarbībā ar Masačūtsetas Tehnoloģiju institūta laboratoriju “Abdul Latif Jameel World Education Lab”. EIL tika izveidota, lai veidotu inovāciju ekosistēmu pārmaiņu veidotājiem, ļaujot eksperimentēt ar drosmīgām idejām izglītības nozarē. Konference tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.1.5/18/1/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecības un inovāciju jomā” un Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzekļiem.

Share This Story, Choose Your Platform!