Maija beigās Riga Business School pasniedzēji devās uz Zambiju, lai noslēgtu “She Rebuilds the World” (“Viņa pārveido pasauli”) jauno uzņēmēju programmas pirmo gadu. Projektu absolvēja 67 uzņēmīgas sievietes no Zambijas un Namībijas. Kā Latvijas pirmais izglītības un ekonomiskās sadarbības projekts ar Āfriku, tas kopīgiem spēkiem veidots ar Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienību, latviešu diasporas ekspertiem no kustības #esiLV un Āfrikas partneriem. Projektu finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (projekta ietvaros).

Programma tika uzsākta pērnā gada septembrī, kur sievietes no Namībijas un Zambijas piedalījās uzņēmējdarbības treniņnometnēs ar mērķi stiprināt sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Šī gada sākumā nometņu dalībnieces uzsāka četru mēnešu sertifikācijas apmācību programmu uzņēmējdarbībā tiešsaistē Riga Business School, ko vadīja profesors Maiks Velss. Apmācības norisinājās kopā ar citiem skolas studentiem, veidojot īpaši daudzveidīgu vidi starptautisku biznesa ideju radīšanai un unikālu kontaktu veidošanai. Apmācību laikā programmas dalībnieki un studenti izgatavoja tādus jaunuzņēmumu konceptus kā alternatīvu mēslošanas līdzekli, izmantojot jūras aļģes, tādejādi veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi, programmatūru, kas ļautu pacientiem Zambijas slimnīcās un klīnikās ērti pasūtīt pirmās nepieciešamības preces, tostarp medikamentus un pārtiku, izmantojot mobilos tālruņus, kā arī Āfrikā vēl nebijuša projekta attīstīšana – hidroponiskās lauksaimniecības metožu ieviešana.

“She Rebuilds the World” programmas noslēgumā dalībnieces saņēma sertifikātus par veiksmīgi pabeigtajām mācībām. Zambijā noslēguma ceremonijā notika arī sieviešu līderības diskusija, kopā ar #esiLV valdes locekli Ievu Jākobsoni Bellomi un trim sieviešu līderēm no Zambijas. Šis projekts deva iespēju Eiropas un Āfrikas jauniešiem iegūt padziļinātu izpratni par starptautisko biznesa darba tirgu. Tāpat tas deva iespēju dalīties labajās praksēs un apgūt tās. Projekts ļāva jaunajām uzņēmējām paskatīties uz biznesu savādāk, un tām, kuras jau bija uzsākušas uzņēmēju gaitas, palīdzēja ātrāk attīstīties un iegūt atpazīstamību.

Marta Mače (Martha Mache), viena no spilgtākajām programmas dalībniecēm, kura palīdzēs koordinēt sadarbības projekta paplašināšanos uz Zimbabvi, kā arī savas digitālā mārketinga kompānijas izpilddirektore: “Pirms pievienojos programmai 2022. gada oktobrī, biju saskārusies ar vairākiem izaicinājumiem, piemēram, ar mārketingu, zīmola attīstību un uzņēmuma pozicionēšanu tirgū. Tiešsaistes kursa laikā es uzzināju, kā savā labā izmantot mākslīgo intelektu, piemēram, ChatGPT. Es arī izveidoju kontaktu ar uzņēmēju, kura palīdzēja man attīstīt savu kontaktu tīklu. Ieguvu arī apziņu, ka uzņēmējdarbības attīstība ir ilgtermiņa process, kura laikā ir nepieciešams mācīties un pilnveidoties. Tas palīdzēja man kļūt kritiski domājošai. Mans uzņēmējdarbības ceļojums turpinās ar skaistiem un pārsteidzošiem pavērsieniem!”

Klaudio Rivera, topošais Riga Business School direktors un šī sadarbības projekta vadītājs no Riga Business School: “Āfrika ar tās bagātīgajiem resursiem, neizmantotajiem tirgiem un augošo vidusslāni piedāvā plašas iespējas. Eiropa ar tās tehnoloģiskajiem sasniegumiem un izveidotajiem tirgiem sniedz zināšanas un pieredzi. Tieši šo divu kontinentu sasaistē mēs atrodam potenciālu revolucionārai sadarbībai, unikāliem risinājumiem un kopīgai labklājībai. Zambija ir zeme ar neparastu potenciālu. Tā ir tauta, kas apveltīta ar talantu, radošumu un nepārspējamas vēlmes gūt panākumus. Ikviena no projekta dalībniecēm, iemieso šīs lieliskās valsts garu. Viņu sasniegumi liecina par šo apņēmību un uzņēmējdarbības gara spēku!”

Ieva Jākobsone Bellomi, #esiLV valdes locekle: “#esiLV komanda ir gandarīta par paveikto pirmajā “Viņa Pārveido Pasauli” Latvijas pilotprojektā Āfrikas kontinentā. Gandarījums ir par to, ka projekta ietvaros Latvijas tautsaimniecības, biznesa un ilgtspējas eksperti ir dalījušies ar Latvijas attīstības pieredzi un perspektīvām ar 147 Zambijas un Namībijas kolēģiem, tādejādi veicinot un atbalstot šo valstu veiksmīgu attīstību. Gandarījums ir arī par to, ka astoņu mēnešu laikā Riga Business School vadībā uzņēmējdarbības garā ir apmācītas 76 jaunās un topošās Āfrikas uzņēmējas un 67 sievietes uzņēmējas ir sekmīgi beigušas sertificētu apmācības kursu. Šī projekta ietvaros jau ir redzami praktiski rezultāti – jaunu uzņēmumu reģistrācija, jaunu produktu veidošana un jaunu starpkontinentu sadarbības ideju stiprināšana. Tas #esiLV komandai šķiet visnozīmīgākais projekta sasniegums – tieši sadarbība, starpkultūru sapratne, personīgu kontaktu veidošana Ziemeļu-Dienvidu ģeogrāfiskajā dimensijā ir tas veids, kā mēs varam veidot pasauli saprotošāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku. #esiLV gandarījums ir arī par to, ka kopā ar kolēģiem no Riga Business School esam uzsākuši kopā brīnišķīgu ceļojumu, lai veidotu Latvijas kā inovatīvas, radošas, zināšanās balstītas valsts tēlu nākotnes kontinentā – Āfrikā!”

Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes mērķis ir veidot starptautiski saistītu cilvēku kopienu, kuriem ir ambiciozi mērķi un kuri vēlas attīstīt savus reģionus. Partneri no Āfrikas ir nākamais solis ceļā uz liela mēroga ietekmes radīšanu. Projekts turpināsies arī otro gadu, un ir plānoti arī tā paplašinājumi uz Zimbabvi. Tāpat plānots veikt izmaiņas programmas saturā, kurā tiks iekļautas darbnīcas par lauksaimniecības uzņēmējdarbības nozari un uzņēmēju līderību, kā arī tiks sākta treneru apmācība (“train the trainer”). Jau tagad notiek sarunas par ilgtermiņa sadarbību ar šīm valstīm, un ir panākts mobilitātes līgums studentu un skolotāju apmaiņai.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu, ar ministrijas administrēto attīstības sadarbības projektu ietvaros piešķirto finansējumu.

Share This Story, Choose Your Platform!