Kurss “Cilvēki un mašīnas” nesen noslēdzās ar vērienīgu pārdomas rosinošu dokumentālās filmas “”Coded Bias” (2020), ko režisēja Shalini Kantayya.

Šī kursa studentu pamatā bija sarunas. Nedēļu pēc nedēļas, viņi iesaistījās pašvadītās diskusijās un debatēs par dažādām tēmām, sākot no 19. gadsimta literatūras līdz mākslīgā intelekta ētikai un beidzot ar dizaina taisnīgumu. Viņi kopīgi veidoja šo kursu! Bija tikai likumsakarīgi, ka seanss sākās ar īsu ievadu un noslēdzās ar rosinošu diskusiju, ko vadīja kursa studenti, pētot filmas tematiku un tās ietekmi.

Šī kursa pasniedzēja Chiaki Bems cer, ka šie aizrautīgie mirkļi, paliks ar studentiem arī pēc lekcijām. Chiaki tie noteikti paliks! “Es ļoti lepojos ar mūsu atklāšanas klases spilgtajiem studentiem – bez viņiem šis eksperimentālais, bet fantastiskais ceļojums nebūtu iespējams!”, skaidro Chiaki.

Eduards Lapiņš, mūsu biznesa un IT bakalaura programmas 3. kursa students, saka: “Aktuāli, svarīgi un motivējoši. Mudina mani būt priekšplānā mākslīgā intelekta attīstības jomā.”

Melānija Odrija, mūsu biznesa vadības bakalaura programmas pēdējā kursa studente, stāsta: “Viens no būtiskākajiem kursa notikumiem bija iespēja redzēt, cik lielā mērā mēs, studenti, varējām aktīvi piedalīties kursa veidošanā. Mēs tikām iedrošināti piedāvāt savas idejas un tēmas, kas ļāva gūt dinamiskāku un saistošāku mācību pieredzi.”

Pateicamies mūsu bakalaura programmu direktoram Claudio Rivera, komunikācijas un mārketinga direktorei Agnesei Strazdai un projektu speciālistei Leldei Kiopai par palīdzību, šī notikuma īstenošanā. Tāpat izsakām pateicību uzņēmumam “Women Make Movies” par licences piešķiršanu filmas demonstrēšanai Riga Business School studentiem.

Share This Story, Choose Your Platform!