Persona A: “Vai vari atnākt pie mums uz “mītiņu”?”

Persona B: “Kāpēc? Tas it kā nav mans lauciņš.”

Persona A: “Mēs nesaprotam, ko viņi runā. Varbūt varēsi palīdzēt saprast…”

Šāda saruna starp kolēģiem varētu būt diezgan tipiska daudzos uzņēmumos, ja ņem vērā, ka “viņi” ir IT pakalpojumu piegādātāji. Šajā gadījumā es uzņēmos “tulka” pienākumus. Pēc “mītiņa” klāt pienāca pakalpojumu sniedzēju pārstāvis, ar kuru bijām pazīstami no iepriekšējām darba vietām, un teica: “Klausies, baigi labi, ka Tu atnāci. Mēs nekādi nevarējām saprast, ko no mums grib.”

Jāatzīst, ka man diezgan bieži sanāk vienā vai citā sarunā dzirdēt ne IT jomā strādājošu cilvēku atziņu, ka viņi nesaprot, ko tie “datoriķi” stāsta. Pavisam nesen Latvijas mērogam liela uzņēmuma valdes loceklis sarunā atzina, ka valde jutusies nedaudz samulsusi pēc tam, kad mātes uzņēmuma IT vadītājs stāstījis par koncerna plāniem tehnoloģiju jomā. Lieki minēt, ka neviens arī nav uzdevis nekādus jautājumus, jo tiek taču uzskatīts, ka valdes loceklim jāzina un jāsaprot viss.

Minētie gadījumi liecina par to, ka uzņēmējdarbības vidē ir notikusi paradigmas maiņa. Informācijas tehnoloģijas vairs nav tikai atbalsta funkcija uzņēmumos. Informācijas tehnoloģijas šobrīd ir kļuvušas par biznesa stratēģijas un inovāciju pamatelementu. Tāpēc uzņēmumu vadītājiem, ja viņi grib plānot stratēģiju, saglabāt uzņēmuma konkurētspēju un palielināt to efektivitāti, ir jāmācās ne tikai orientēties tehnoloģijās, bet arī jāapgūst, kā tās organizēt un vadīt uzņēmumā. Citiem vārdiem sakot – jāapgūst “datoriķu” valoda.. Tiesa, te ir jāpiebilst, ka IT speciālistiem, ja viņi vēlas pacelt savu tirgus vērtību, arī der apgūt biznesa valodu. Uzņēmumu attīstībai tikai nāks par labu, ja tajā visi runās vienā valodā.

Kas traucē ne-IT vadītājiem apgūt ar informāciju tehnoloģijām saistītās lietas? Iemesli ir daudz, varu uzskaitīt dažus. Pirmkārt, protams laika trūkums.

Otrkārt, ar ko sākt? Informācijas tehnoloģijas iekļauj tik daudz dažādu tēmu, ka grūti saprast, ar ko sākt, un ko un cik pamatīgi apgūt. Kā tajā visā noorientēties?

Treškārt, psiholoģiskais faktors. Vadītājiem bieži ir grūti atzīties, ka viņi kaut ko nezina vai nesaprot. Īpaši, ja runa ir par to, ko par to teiks padotie.

Paraudzīsim, kas ir otrā svaru kausā. Kāpēc uzņēmumu vadītājiem vajadzētu pārzināt IT un tehnoloģijas:

  1. 1. Konkurētspējas saglabāšana: mūsdienu digitālajā laikmetā uzņēmumi, kas neizmanto tehnoloģijas, riskē zaudēt konkurences cīņā. Izprotot tehnoloģijas, vadītāji var palīdzēt savām organizācijām apsteigt konkurentus un noteikt jaunas izaugsmes iespējas.
  2. 2. Efektivitātes palielināšana: tehnoloģija var racionalizēt darbības, automatizēt uzdevumus un samazināt izmaksas. Mācoties par IT un tehnoloģijām, vadītāji var noteikt iespējas uzlabot savu organizāciju efektivitāti.
  3. 3. Labāka komunikācija: IT ir tehniska joma, un vadītājiem var būt grūti efektīvi sazināties ar IT speciālistiem. Apgūstot IT un tehnoloģijas, vadītāji var labāk izprast IT profesionāļu lietoto valodu, kas var veicināt labāku saziņu un sadarbību starp dažādām komandām.
  4. 4. Risku vadība: pieaugot tehnoloģiju izmantošanai, organizācijas saskaras arī ar jauniem riskiem, piemēram, kiberdraudiem, datu pārkāpumiem (data breaches) un sistēmas kļūmēm. Izprotot tehnoloģiju, vadītāji var identificēt iespējamos riskus un īstenot pasākumus to mazināšanai. Understanding technology, managers can identify possible risks and implement activities to reduce them.
  5. 5. Inovāciju veicināšana: Tehnoloģija var būt inovāciju katalizators, un vadītāji, kuri saprot tehnoloģijas, var noteikt jaunus veidus, kā tās izmantot, lai veicinātu uzņēmējdarbības izaugsmi.

Rezumējot, vadītāji, kuri mācās par IT un tehnoloģijām, var palīdzēt savām organizācijām saglabāt konkurētspēju, uzlabot efektivitāti, labāk komunicēt, pārvaldīt riskus un veicināt inovācijas. Lai šos jautājumu apgūtu, Riga Business School Executive education programmas ietvaros izveidojusi īpašu vadītājiem paredzētu kursu IT vadība un tehnoloģiju inovācijas: Executive education – Riga Business School (rbs.lv).

Aldis Greitāns, Riga Business School MBA programmu direktors

Share This Story, Choose Your Platform!