Šī gada 16. martā 7.-12. klašu programmēšanas, datorikas, inženierzinības, kā arī dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas ir aicināti piedalīsies ideju dienā, kurā izglītības un tehnoloģiju eksperti dalīsies gan ar pieredzes stāstiem, gan iepazīstinās ar konkrētiem rīkiem un metodēm jēgpilnai tehnoloģiju priekšmetu mācīšanai. Ideju dienu organizē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT un Tet atbalstu. Pieteikties ideju dienai iespējams līdz šī gada 6. martam šeit: https://idejudiena.rbs.lv/

Ideju dienas pirmajā daļā ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem dalīsies izglītības nozares eksperti – Douglass Kiangs (Douglas Kiang) no ASV, kuram ir vairāk nekā 28 gadu pieredze, mācot STEM tēmas cilvēkiem dažādos vecumos un līmeņos, tajā skaitā Hārvarda universitātē; Mārts Aro (Märt Aro), izglītības aktīvists, DreamApply.com studentu pieteikumu pārvaldības platformas līdzdibinātājs un EdTech Estonia valdes priekšsēdētājs; un Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors, robotikas entuziasts un skolotājs. Dienas turpinājumā skolotāji varēs apmeklēt vairākus seminārus un darbnīcas par dažādām ar tehnoloģiju izglītību saistītām tēmām. Noslēgumā paredzēta diskusija “Tehnoloģiju mācību jomas skolotāja loma, izaicinājumi un iespējas”.

Šīs ideju dienas mērķis ir stiprināt tehnoloģiju apguvi skolās. Lai to īstenotu, Riga Business School strādā ciešā sadarbībās ar valsts pārvaldes iestādēm un tehnoloģiju nozares partneriem – LMT un Tet.

Ideju diena ir lieliska platforma, kur programmēšanas, tehnoloģiju un dizaina skolotāji var smelties idejas un attīstīt sadarbības garu. Izglītībā, tāpat kā jebkurā citā nozarē, sadarbība ļauj sasniegt labākos rezultātus, un Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība to uzskatāmi demonstrē. Novērtēju darbu, ko Riga Business School veic, pielāgojot Hārvarda Universitātes veidotos programmēšanas kursus CS50x Latvijas mācību standartam, kas ļauj šo saturu izmantot skolās. Lai šo iespēju varētu pilnvērtīgi izmantot padziļinātajā priekšmetā Programmēšana, sadarbība jāattīsta arī pašu skolotāju vidū, jo katra skolotāja pieredze ir unikāla, un ir vērts vienam no otra mācīties. Tāpēc aicinu visus skolotājus, kuru ikdiena saistīta ar tehnoloģiju priekšmetu pasniegšanu, būt daļai no Ideju dienas – iedvesmoties un paņemt labākās idejas, ko ieviest savās skolās.

Anda Čakša
izglītības un zinātnes ministre

Nenoliedzami, mūsu kā augstskolas interesēs ir uzņemt pēc iespējas labāk sagatavotus jauniešus, tāpēc uzskatām par pienākumu veltīt resursus tam, lai viņi jau skolas laikā saņemtu izcilu mācību saturu, pasniegtu ar izcilām metodēm. Esam jau organizējuši apmācības programmēšanas, kā arī dizains un tehnoloģijas padziļinātā priekšmeta pasniegšanai skolotājiem, kā rezultātā atklājās vajadzība veidot ideju dienu skolotāju kopienas stiprināšanai, lai atbalsts viņiem turpinātos. Šajā konferencē ceram satikt vismaz 200 tehnoloģiju priekšmetu jomas skolotājus, kā arī skolu metodiķus un citus ar tehnoloģiju priekšmetiem atbildīgos.

Jānis Grēviņš
Riga Business School direktors

Ideju diena “Risinājumi jēgpilnai tehnoloģiju mācīšanai” notiks Rīgas Tehniskās universitātes telpās, Zunda krastmalā 8. Pasākums paredzēts klātienē, taču daļu programmas satura varēs skatīt arī tiešraidē. Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://idejudiena.rbs.lv/

Papildu informācijai:

Elīzabete Lībiete, Riga Business School komunikācijas un mārketinga projektu vadītāja, Ideju dienas komunikācijas koordinatore, elizabete.libiete@rbs.lv

Linda Sinka, Riga Business School projektu vadītāja, Ideju dienas satura koordinatore, linda.sinka@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!