Vadības kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Vadības kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

25., 28. marts un 10., 12. aprīlis

9:00 – 17:00

Klātienē

📌RBS,
Skolas 11, Rīga

EUR 2800 + PVN (pilns kurss)

EUR 1500 + PVN (divas sesijas)**

Profesionālā pārmaiņu vadība

led by Greg Mathers

Šis kurss ir paredzēts augstākā līmeņa vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem.. Kurss iepazīstina ar Adizes metodoloģijas rīkiem un metodēm, lai izveidotu augsti efektīvas, elastīgas organizācijas, kas var darboties neatkarīgi no dibinātāja/īpašnieka. Četru dienu laikā jūs iepazīsieties ar reproducējamu, vienkāršu pieeju uzņēmumu vadībai, kas sagatavo vadības komandu, lai tā varētu pārņemt organizācijas vadību no tās dibinātāja. Šī metodoloģija dabiski atraisa uzņēmuma vitalitāti, kas iepriekš bija koncentrēta dibinātāja rokās. Jūs uzzināsiet, kā jūsu uzņēmums, izmantojot pareizos procesus un struktūru, var izmantot tam raksturīgo iekšējo konfliktu, lai gūtu lielākus sasniegumus, vienlaikus sniedzot darbiniekiem vairāk iespēju.

Šis ir ļoti interaktīvs seminārs, kura laikā jūs praktiski pielietosiet Adizesa rīkus savā uzņēmumā. Tādēļ būtu lietderīgi, ja seminārā piedalītos vismaz 2 pārstāvji no jūsu uzņēmuma vadības.

Profesionālā pārmaiņu vadība

led by Greg Mathers

25. un 28. martā un 10., 12. aprīlī

9:00 – 17:00

Klātienē

📌RBS,
Skolas 11, Rīga

EUR 2800 + PVN (pilns kurss)

EUR 1500 + PVN (divas sesijas)**

Šis kurss ir paredzēts augstākā līmeņa vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem.. Kurss iepazīstina ar Adizes metodoloģijas rīkiem un metodēm, lai izveidotu augsti efektīvas, elastīgas organizācijas, kas var darboties neatkarīgi no dibinātāja/īpašnieka. Četru dienu laikā jūs iepazīsieties ar reproducējamu, vienkāršu pieeju uzņēmumu vadībai, kas sagatavo vadības komandu, lai tā varētu pārņemt organizācijas vadību no tās dibinātāja. Šī metodoloģija dabiski atraisa uzņēmuma vitalitāti, kas iepriekš bija koncentrēta dibinātāja rokās. Jūs uzzināsiet, kā jūsu uzņēmums, izmantojot pareizos procesus un struktūru, var izmantot tam raksturīgo iekšējo konfliktu, lai gūtu lielākus sasniegumus, vienlaikus sniedzot darbiniekiem vairāk iespēju.

Šis ir ļoti interaktīvs seminārs, kura laikā jūs praktiski pielietosiet Adizesa rīkus savā uzņēmumā. Tādēļ būtu lietderīgi, ja seminārā piedalītos vismaz 2 pārstāvji no jūsu uzņēmuma vadības.

26. marts – 4. aprīlis

13:00-17:00

Tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Stratēģiskā atbilstība regulējumiem

Kursu vada Inga Mukāne

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu uzņēmumiem stratēģisku izpratni par atbilstību starptautiskajiem regulējumiem, ļaujot tiem sekmīgi navigēt sarežģītajā normatīvajā vidē, tostarp arī finanšu iestāžu stingro prasību ievērošanā. Kurss ir pielāgots vidējā un augstākā līmeņa vadības profesionāļiem uzņēmumos, kas darbojas regulētajās nozarēs, vai tiem, kas saskaras ar izaicinājumiem mijiedarbībā ar finanšu iestādēm.

Stratēģiskā atbilstība regulējumiem

Kursu vada Inga Mukāne

26. marts – 4. aprīlis

13:00-17:00

Tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu uzņēmumiem stratēģisku izpratni par atbilstību starptautiskajiem regulējumiem, ļaujot tiem sekmīgi navigēt sarežģītajā normatīvajā vidē, tostarp arī finanšu iestāžu stingro prasību ievērošanā. Kurss ir pielāgots vidējā un augstākā līmeņa vadības profesionāļiem uzņēmumos, kas darbojas regulētajās nozarēs, vai tiem, kas saskaras ar izaicinājumiem mijiedarbībā ar finanšu iestādēm.

4. aprīlis – 2. maijs

Ceturtdienās,

9:00 – 13:00

Klātienē

📌SEB Inovāciju Centrs,
Krišjāņa Barona iela 20, Rīga

EUR 1050 + PVN

IT vadība un tehnoloģiju inovācijas

led by Jānis Paksis

IT vadības un tehnoloģiju inovāciju kurss ir visaptverošs piecu nedēļu kurss, kas piemērots vadošajiem darbiniekiem un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri vēlas prasmīgi vadīt savu organizāciju strauji mainīgajā tehnoloģiju un inovāciju pasaulē.

IT vadība un tehnoloģiju inovācijas

Jānis Paksis

4. aprīlis – 2. maijs

Ceturtdienās,

9:00 – 13:00

Klātienē

📌SEB Inovāciju Centrs,
Krišjāņa Barona iela 20, Rīga

EUR 1050 + PVN

IT vadības un tehnoloģiju inovāciju kurss ir visaptverošs piecu nedēļu kurss, kas piemērots vadošajiem darbiniekiem un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri vēlas prasmīgi vadīt savu organizāciju strauji mainīgajā tehnoloģiju un inovāciju pasaulē.

10.maijs – 12. augusts

Pirmdienās

(NB! 1. lekcija piektdien, 10.05.)

Klātienē

EUR 750 + PVN

Ieguldījumu pārvaldība

led by Raimonds Lieksnis

Šis kurss sniedz studentiem vispārēju izpratni par kapitāla tirgu darbību un ieguldījumu pārvaldības analītiskajiem pamatinstrumentiem. Konkrētāk, kurss aptver tādas tēmas kā vērtēšanas principi, riska analīze, mūsdienu portfeļa teorija, diskontētās naudas plūsmas (DCF) vērtēšanas modeļi, tirgus mikrostruktūra, indeksu modeļi, uzņēmumu fundamentālā analīze, izmantojot mākslīgo intelektu, obligāciju un parasto akciju vērtēšana, atvasinātie instrumenti un to vērtēšana, efektīvā tirgus hipotēzes un ieguldījumu portfeļa pārvaldība. Studenti gūst pieredzi reālu ieguldījumu un tirdzniecības lēmumu pieņemšanā, izmantojot Interactive Brokers StudentTradingLab®.

Ieguldījumu pārvaldība

Raimonds Lieksnis

10.maijs – 12. augusts

Pirmdienās

(NB! 1. lekcija piektdien, 10.05.)

Klātienē

EUR 750 + PVN

Šis kurss sniedz studentiem vispārēju izpratni par kapitāla tirgu darbību un ieguldījumu pārvaldības analītiskajiem pamatinstrumentiem. Konkrētāk, kurss aptver tādas tēmas kā vērtēšanas principi, riska analīze, mūsdienu portfeļa teorija, diskontētās naudas plūsmas (DCF) vērtēšanas modeļi, tirgus mikrostruktūra, indeksu modeļi, uzņēmumu fundamentālā analīze, izmantojot mākslīgo intelektu, obligāciju un parasto akciju vērtēšana, atvasinātie instrumenti un to vērtēšana, efektīvā tirgus hipotēzes un ieguldījumu portfeļa pārvaldība. Studenti gūst pieredzi reālu ieguldījumu un tirdzniecības lēmumu pieņemšanā, izmantojot Interactive Brokers StudentTradingLab®.

8.maijs – 14.augusts

Trešdienās,

Tiešsaistē

(izņemot 1. lekciju, kad tā notiek RBS telpās)

EUR 750 + PVN

Mārketinga izpēte

kursu vada Zanda Vipule

Mūsdienu pasaulē, kuras pamatā ir dati, prasmes vākt, analizēt un interpretēt sarežģītus datus ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. Šajā mārketinga pētījumu kursā apvienoti pētījumu teorētiskie pamati ar praktisku pielietojumu, lai pieņemtu uz informāciju un datiem balstītus lēmumus. Apvienojot pārdomas par reālās pasaules scenārijiem ar attiecīgajām teorijām, tiks iegūtas vērtīgas atziņas. Tā vietā, lai paļautos uz mācību grāmatu piemēriem, tiks aplūkotas dažādas reālas situācijas un kļūdas, kas pieļautas šajā procesā, lai no tām mācītos. Teorētiskās zināšanas tiks pielietotas praksē, izstrādājot praktisku grupas projektu, kurā tiks prezentēts veiktais mārketinga pētījums, ietverot visus posmus, t.sk. plānošanu, ierosināšanu, izpildi un interpretāciju. Tādējādi piedzīvosiet aizraujošu ceļojumu informācijas un datu izpētē, organizēšanā un analīzē, kas turpmāk palīdzēs pieņemt lēmumus, pamatojoties uz datiem.

Gatavojieties iedziļināties mārketinga pētījumu pasaulē un apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai orientētos uz datiem balstītās vides sarežģītībā!

Mārketinga izpēte

Zanda Vipule

8.maijs – 14.augusts

Trešdienās,

Tiešsaistē

(izņemot 1. lekciju, kad tā notiek RBS telpās)

EUR 750 + PVN

Mūsdienu pasaulē, kuras pamatā ir dati, prasmes vākt, analizēt un interpretēt sarežģītus datus ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. Šajā mārketinga pētījumu kursā apvienoti pētījumu teorētiskie pamati ar praktisku pielietojumu, lai pieņemtu uz informāciju un datiem balstītus lēmumus. Apvienojot pārdomas par reālās pasaules scenārijiem ar attiecīgajām teorijām, tiks iegūtas vērtīgas atziņas. Tā vietā, lai paļautos uz mācību grāmatu piemēriem, tiks aplūkotas dažādas reālas situācijas un kļūdas, kas pieļautas šajā procesā, lai no tām mācītos. Teorētiskās zināšanas tiks pielietotas praksē, izstrādājot praktisku grupas projektu, kurā tiks prezentēts veiktais mārketinga pētījums, ietverot visus posmus, t.sk. plānošanu, ierosināšanu, izpildi un interpretāciju. Tādējādi piedzīvosiet aizraujošu ceļojumu informācijas un datu izpētē, organizēšanā un analīzē, kas turpmāk palīdzēs pieņemt lēmumus, pamatojoties uz datiem.

Gatavojieties iedziļināties mārketinga pētījumu pasaulē un apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai orientētos uz datiem balstītās vides sarežģītībā!

7. maijs – 13. augusts

Otrdienās,

Klātienē

EUR 750 + PVN

Korporatīvā vara un ietekme

kursu vada Inese Eglīte

Šī kursa mērķis ir pētīt varas un ietekmes izcelsmi un dinamiku. Organizācijas būtībā ir politiskas struktūras, un vara un ietekme ir galvenie elementi, kas ietekmē to, kā tiek darīts. Kursa galvenais mērķis ir nodrošināt “politisko inteliģenci”, kad gudrs vadītājs zina, kā paredzēt citu veiktos gājienus, kā tos bloķēt vai izvairīties no tiem, ja tie rada nevēlamas sekas, un kā palīdzēt gūt panākumus, ja to sekas ir izdevīgas gan no pragmatiskā, gan ētiskā viedokļa.

Korporatīvā vara un ietekme

Inese Eglīte

7. maijs – 13. augusts

Otrdienās,

Klātienē

EUR 750 + PVN

Šī kursa mērķis ir pētīt varas un ietekmes izcelsmi un dinamiku. Organizācijas būtībā ir politiskas struktūras, un vara un ietekme ir galvenie elementi, kas ietekmē to, kā tiek darīts. Kursa galvenais mērķis ir nodrošināt “politisko inteliģenci”, kad gudrs vadītājs zina, kā paredzēt citu veiktos gājienus, kā tos bloķēt vai izvairīties no tiem, ja tie rada nevēlamas sekas, un kā palīdzēt gūt panākumus, ja to sekas ir izdevīgas gan no pragmatiskā, gan ētiskā viedokļa.

8.maijs – 14.augusts

Trešdienās,

Klātienē un tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Viedā jaunuzņēmuma izveidošana (Uzņēmējdarbība)

Kursu vada Michael Wells

Šis kurss ir paredzēts, lai palīdzētu studentiem izdomāt un attīstīt biznesa idejas, veikt tirgus izpēti, sašaurināt izvēles iespējas, radīt biznesa plānu un izstrādāt prezentāciju, izmantojot mākslīgā intelekta atbalstu. Tiks izklāstīti uzņēmējdarbības principi, un jūs uzzināsiet, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai vadītu lēmumu pieņemšanu un racionalizētu uzņēmējdarbības attīstības procesu.

Viedā jaunuzņēmuma izveidošana (Uzņēmējdarbība)

Kursu vada Michael Wells

8.maijs – 14.augusts

Trešdienās,

Klātienē un tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Šis kurss ir paredzēts, lai palīdzētu studentiem izdomāt un attīstīt biznesa idejas, veikt tirgus izpēti, sašaurināt izvēles iespējas, radīt biznesa plānu un izstrādāt prezentāciju, izmantojot mākslīgā intelekta atbalstu. Tiks izklāstīti uzņēmējdarbības principi, un jūs uzzināsiet, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai vadītu lēmumu pieņemšanu un racionalizētu uzņēmējdarbības attīstības procesu.

9.maijs – 15.augusts

Ceturtdienās,

Klātienē un tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Mūsdienīgi BI rīki un metodes uzņēmumu analīzei

kursu vada Aldis Ērglis

Pašreizējā uzņēmējdarbības vide pieprasa, lai vadītāji izprastu daudzus aspektus un pielietotu datus uzņēmējdarbībā un datu virzītas uzņēmējdarbības kultūras radīšanā. Tas vairs neaprobežojas tikai ar datu vai analītisko izpratņu pielietošanu, tas ietver arī datu virzītu procesu, piemēram, datu stratēģijas, datu pārraudzības un citu, pārvaldību.

Modernās komercizpētes kurss datu virzītai lēmumu pieņemšanai ir 14 nedēļu programma, kas īpaši izstrādāta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, kuru galvenais kapitāls ir zināšanas. Kursa galvenais mērķis ir sniegt izpratni par modernām BI pieejām un tehnikām un iegūt praktiskas prasmes, strādājot ar vadošo BI platformu – Microsoft Power BI.

Mūsdienīgi BI rīki un metodes uzņēmumu analīzei

Aldis Ērglis

9.maijs – 15.augusts

Ceturtdienās,

Klātienē un tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Pašreizējā uzņēmējdarbības vide pieprasa, lai vadītāji izprastu daudzus aspektus un pielietotu datus uzņēmējdarbībā un datu virzītas uzņēmējdarbības kultūras radīšanā. Tas vairs neaprobežojas tikai ar datu vai analītisko izpratņu pielietošanu, tas ietver arī datu virzītu procesu, piemēram, datu stratēģijas, datu pārraudzības un citu, pārvaldību.

Modernās komercizpētes kurss datu virzītai lēmumu pieņemšanai ir 14 nedēļu programma, kas īpaši izstrādāta visu līmeņu vadītājiem un darbiniekiem, kuru galvenais kapitāls ir zināšanas. Kursa galvenais mērķis ir sniegt izpratni par modernām BI pieejām un tehnikām un iegūt praktiskas prasmes, strādājot ar vadošo BI platformu – Microsoft Power BI.

2024. gada rudens datumi tiek precizēti

18:00 – 20:10

Klātienē

📌RBS,
Skolas 11, Rīga

EUR 660 + PVN

Vispārējā angļu valoda

Kursu vada Kumar Agarwal

Šis visaptverošais angļu valodas kurss piedāvā plašu un dinamisku mācību pieredzi, kas ir rūpīgi izstrādāta, lai uzlabotu jūsu gramatikas zināšanas, lasīšanas izpratni, runas prasmes, klausīšanās un rakstīšanas prasmes. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs, kas vēlas iegūt pamatus, vai arī esat pieredzējis valodas lietotājs, kura mērķis ir pilnveidot savas valodas prasmes, šis kurss ir izstrādāts atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām.

Vispārējā angļu valoda

Kursu vada Kumar Agarwal

2024. gada rudens datumi tiek precizēti

18:00 – 20:10

Klātienē

📌RBS,
Skolas 11, Rīga

EUR 660 + PVN

Šis visaptverošais angļu valodas kurss piedāvā plašu un dinamisku mācību pieredzi, kas ir rūpīgi izstrādāta, lai uzlabotu jūsu gramatikas zināšanas, lasīšanas izpratni, runas prasmes, klausīšanās un rakstīšanas prasmes. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs, kas vēlas iegūt pamatus, vai arī esat pieredzējis valodas lietotājs, kura mērķis ir pilnveidot savas valodas prasmes, šis kurss ir izstrādāts atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām.

RBS Alumni, American Chamber of Commerce in Latvia, British Chamber of Commerce in Latvia, Norwegian Chamber of Commerce in Latvia, Startin.LV, Social Entrepreneurship
asociācijas biedri saņem 10% atlaidi!

Lai uzzinātu sīkāku informāciju un saņemtu konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar:
sandija.berzina@rbs.lv / +371 67089800