Bufalo programma

Šī programma sagatavo galvenos Latvijas digitalizācijas mācībspēkus, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes. Studijas notiek Ņujorkas štata universitātē Bufalo.

Četru mēnešu digitālo prasmju apmācības programma Bufalo Universitātē, Ņujorkas štatā, ASV, kas pulcē Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju pārstāvjus digitālajos sektoros Latvijā, kā arī tos, kas vēlas integrēt digitālo saturu citās jomās, lai viņi apgūtu jaunākās metodes IT kursu saturu sagatavošanā un mācīšanā, prasmes studentu projektu vadīšanā un pārraudzīšanā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.
Līdz šim apmācību ir pabeiguši 58 augstskolu mācībspēki no vairāk nekā 10 dažādām universitātēm Latvijā. Pēc atgriešanās no studijām Bufalo Universitātē, Ņujorkas štatā, pedagogiem ir jāturpina pedagoģiskais darbs jebkurā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. Riga Business School koordinēs un īstenos programmas ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Bufalo programma

Šī programma sagatavo galvenos Latvijas digitalizācijas mācībspēkus, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes. Studijas notiek Ņujorkas štata universitātē Bufalo.

Četru mēnešu digitālo prasmju apmācības programma Bufalo Universitātē, Ņujorkas štatā, ASV, kas pulcē Latvijas augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju pārstāvjus digitālajos sektoros Latvijā, kā arī tos, kas vēlas integrēt digitālo saturu citās jomās, lai viņi apgūtu jaunākās metodes IT kursu saturu sagatavošanā un mācīšanā, prasmes studentu projektu vadīšanā un pārraudzīšanā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.
Līdz šim apmācību ir pabeiguši 58 augstskolu mācībspēki no vairāk nekā 10 dažādām universitātēm Latvijā. Pēc atgriešanās no studijām Bufalo Universitātē, Ņujorkas štatā, pedagogiem ir jāturpina pedagoģiskais darbs jebkurā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. Riga Business School koordinēs un īstenos programmas ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.