Izglītības inovāciju laboratorija

RTU Riga Business School Izglītības inovāciju laboratorija sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) J-WEL laboratoriju uzsāk divu programmu realizāciju: Līderu programma, Izglītības inovāciju programma. Šīs programmas ļaus izglītības, valsts pārvaldes un uzņēmumu augsta līmeņa vadītājiem iegūt jaunas kompetences, iepazīstoties ar ārzemju labās prakses piemēriem. Trīs galvenās tēmas, kurām programmās tiks pievēsta vislielākā uzmanība, ir stratēģija, inovācijas un tehnoloģijas, īpaši akcentējot to īstenošanas iespējas Latvijā. Abās programmās būs daudz iespēju sadarbībai starp programmu dalībniekiem, viedokļu apmaiņai, kā arī mērķtiecīgai tīklošanai, lai visas radītās inovatīvās idejas īstenotu dzīvē. Programmu mērķis ir panākt, lai vadītāji būtu labi sagatavoti inovāciju radīšanai un ieviešanai, dažādu projektu un iniciatīvu realizēšanai augstākās izglītības un citu Latvijai svarīgu jomu attīstības kontekstā.

Līderu programma

Izglītības inovāciju programma

Izglītības nozares, valsts pārvaldes un uzņēmumu līderiem ir būtiska loma inovāciju virzībā un ne tikai savas institūcijas progresa veicināšanā, bet arī visas sabiedrības. Sniedzot pieeju pasaules praksei, līderu programma iepazīstina ar dažādu līmeņu inovācijas iniciatīvu strukturēšanu un pārvaldību, finansēšanu, iesaistīto pušu iesaisti un mijiedarbību, lai:

Startēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programma paredzēta tam, lai atbalstītu ambiciozu izglītības inovāciju projektu ieviešanu. Programmas mērķis ir iepazīstināt Latvijas zinātņu universitāšu komandas ar jaunākajām tendencēm augstākās izglītības stratēģiskajā attīstībā, sniegt atbalstu situācijas analīzes veikšanā, stratēģisko mērķu definēšanā, projekta ieviešanas plāna izstrādē un iesaistīto pušu lomu un mijiedarbības strukturēšanā.

 • veicinātu dalībnieku un viņu pārstāvēto institūciju iesaisti starpinstitūciju inovāciju ieviešanā;
 • pilnveidotu iekšējās pārvaldības procesus inovāciju ieviešanā;
 • sniegtu zināšanas par inovāciju atbalsta instrumentiem;
 • paaugstinātu Latvijas augstākās izglītības globālo konkurētspēju.

Līderu programma ir sadalīta divās atsevišķās grupās: ekosistēmas inovāciju projektu vadībaunstratēģiskā ekosistēmas vadība.. Pirmajā grupā tiek izcelti konkrēti projekti, kurus dalībnieks vēlas īstenot, bet otrajā vairāk uzmanības ir pievērsts kopējai ekosistēmai.

Programmas ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • Pieredzes vizīte MIT, Bostonā, ASV (pirms vizītes tiek uzstādīts darba mērķis, rīkotas sagatavošanās sesijas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu konsultācijas ar īpaši piemeklētiem MIT ekspertiem un iegūtu maksimumu no klātienes darbnīcām);
 • EdX tiešsaistes kursa apguve un sertifikāta saņemšana;
 • Dalība starptautiskos MIT J-WEL organizētajos tiešsaistes semināros un darbnīcās par inovāciju ekosistēmas veidošanu, izglītības vadību;
 • Dalība Programmas iekšējās diskusijās un forumos;
 • Pieredzes apmaiņa, lai informētu savu institūciju un plašāku sabiedrību par programmā gūtajām zināšanām, kā arī par kādu no augstākās izglītības inovācijām, apspriestu aktuālu inovatīvu risinājumu izaicinājumus un risinājumus augstākās izglītības jomā.

Programmas ietvaros projekta komanda saņem šādu konsultatīvo un cita veida atbalstu vienas inovāciju idejas attīstīšanai:

 • apmaksātu un individuāli pielāgotu divu projekta pārstāvju pieredzes apmaiņas un mācību vizīti MIT J-WEL (Bostona, ASV) no 2023. gada 31. jūlija līdz 4. augustam. Vizītei var pievienoties citi komandas dalībnieki, bet izmaksas jāsedz viņu organizācijai;
 • regulāras individuālas MIT ekspertu konsultācijas visas programmas laikā;
 • inovāciju un pārmaiņu ieviešanas mentora atbalstu;
 • programmas dalībnieku darbnīcas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus;
 • programmas organizatoru atbalstu projekta plānošanā, realizācijā un satura izstrādē atbilstoši sagatavotajam projekta plānam;
 • Piekļuvi MIT J-WEL pasākumiem un materiāliem: attālinātajiem un klātienes semināriem un konferencēm, EdX un MIT Horizon platformām un citiem mācību resursiem, kas attīsta inovāciju vadības un citas prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas veiksmīgai projekta attīstībai.

Programma atbalsta projektus šādās tematiskajās jomās:

 • studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi – studentu pieredze sevī ietver visas universitātes un studenta mijiedarbības, sākot no uzņemšanas procesa līdz absolvēšanai. Studentu pieredze var tikt uzlabota dažādās jomās, piemēram, akadēmiskajā, labbūtības un studentu atbalsta, emocionālās un sociālās attīstības jomās;
 • uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un organizācijām – sadarbība studentu pieredzes, infrastruktūras attīstības, pētniecības vai citās jomās.
 • iniciatīvas, kas veicina universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Izglītības inovāciju laboratorija

RTU Riga Business School Izglītības inovāciju laboratorija sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) J-WEL laboratoriju uzsāk divu programmu realizāciju: Līderu programma, Izglītības inovāciju programma.. Šīs programmas ļaus izglītības, valsts pārvaldes un uzņēmumu augsta līmeņa vadītājiem iegūt jaunas kompetences, iepazīstoties ar ārzemju labās prakses piemēriem. Trīs galvenās tēmas, kurām programmās tiks pievēsta vislielākā uzmanība, ir stratēģija, inovācijas un tehnoloģijas, īpaši akcentējot to īstenošanas iespējas Latvijā. Šīs programmas ļaus izglītības, valsts pārvaldes un uzņēmumu augsta līmeņa vadītājiem iegūt jaunas kompetences, iepazīstoties ar ārzemju labās prakses piemēriem. Trīs galvenās tēmas, kurām programmās tiks pievēsta vislielākā uzmanība, ir stratēģija, inovācijas un tehnoloģijas, īpaši akcentējot to īstenošanas iespējas Latvijā. Abās programmās būs daudz iespēju sadarbībai starp programmu dalībniekiem, viedokļu apmaiņai, kā arī mērķtiecīgai tīklošanai, lai visas radītās inovatīvās idejas īstenotu dzīvē. Programmu mērķis ir panākt, lai vadītāji būtu labi sagatavoti inovāciju radīšanai un ieviešanai, dažādu projektu un iniciatīvu realizēšanai augstākās izglītības un citu Latvijai svarīgu jomu attīstības kontekstā.

Līderu programma

Izglītības nozares, valsts pārvaldes un uzņēmumu līderiem ir būtiska loma inovāciju virzībā un ne tikai savas institūcijas progresa veicināšanā, bet arī visas sabiedrības. Sniedzot pieeju pasaules praksei, līderu programma iepazīstina ar dažādu līmeņu inovācijas iniciatīvu strukturēšanu un pārvaldību, finansēšanu, iesaistīto pušu iesaisti un mijiedarbību, lai:

 • veicinātu dalībnieku un viņu pārstāvēto institūciju iesaisti starpinstitūciju inovāciju ieviešanā;
 • pilnveidotu iekšējās pārvaldības procesus inovāciju ieviešanā;
 • sniegtu zināšanas par inovāciju atbalsta instrumentiem;
 • paaugstinātu Latvijas augstākās izglītības globālo konkurētspēju.

Līderu programma ir sadalīta divās atsevišķās grupās: ekosistēmas inovāciju projektu vadībaunstratēģiskā ekosistēmas vadība.. Pirmajā grupā tiek izcelti konkrēti projekti, kurus dalībnieks vēlas īstenot, bet otrajā vairāk uzmanības ir pievērsts kopējai ekosistēmai.

Programmas ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • Pieredzes vizīte MIT, Bostonā, ASV (pirms vizītes tiek uzstādīts darba mērķis, rīkotas sagatavošanās sesijas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu konsultācijas ar īpaši piemeklētiem MIT ekspertiem un iegūtu maksimumu no klātienes darbnīcām);
 • EdX tiešsaistes kursa apguve un sertifikāta saņemšana;
 • Dalība starptautiskos MIT J-WEL organizētajos tiešsaistes semināros un darbnīcās par inovāciju ekosistēmas veidošanu, izglītības vadību;
 • Dalība Programmas iekšējās diskusijās un forumos;
 • Pieredzes apmaiņa, lai informētu savu institūciju un plašāku sabiedrību par programmā gūtajām zināšanām, kā arī par kādu no augstākās izglītības inovācijām, apspriestu aktuālu inovatīvu risinājumu izaicinājumus un risinājumus augstākās izglītības jomā.

Izglītības inovāciju programma

Startēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programma paredzēta tam, lai atbalstītu ambiciozu izglītības inovāciju projektu ieviešanu. Programmas mērķis ir iepazīstināt Latvijas zinātņu universitāšu komandas ar jaunākajām tendencēm augstākās izglītības stratēģiskajā attīstībā, sniegt atbalstu situācijas analīzes veikšanā, stratēģisko mērķu definēšanā, projekta ieviešanas plāna izstrādē un iesaistīto pušu lomu un mijiedarbības strukturēšanā.

Programmas ietvaros projekta komanda saņem šādu konsultatīvo un cita veida atbalstu vienas inovāciju idejas attīstīšanai:

 • apmaksātu un individuāli pielāgotu divu projekta pārstāvju pieredzes apmaiņas un mācību vizīti MIT J-WEL (Bostona, ASV) no 2023. gada 31. jūlija līdz 4. augustam. Vizītei var pievienoties citi komandas dalībnieki, bet izmaksas jāsedz viņu organizācijai;
 • regulāras individuālas MIT ekspertu konsultācijas visas programmas laikā;
 • inovāciju un pārmaiņu ieviešanas mentora atbalstu;
 • programmas dalībnieku darbnīcas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus;
 • programmas organizatoru atbalstu projekta plānošanā, realizācijā un satura izstrādē atbilstoši sagatavotajam projekta plānam;
 • Piekļuvi MIT J-WEL pasākumiem un materiāliem: attālinātajiem un klātienes semināriem un konferencēm, EdX un MIT Horizon platformām un citiem mācību resursiem, kas attīsta inovāciju vadības un citas prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas veiksmīgai projekta attīstībai.

Programma atbalsta projektus šādās tematiskajās jomās:

 • studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi – studentu pieredze sevī ietver visas universitātes un studenta mijiedarbības, sākot no uzņemšanas procesa līdz absolvēšanai. Studentu pieredze var tikt uzlabota dažādās jomās, piemēram, akadēmiskajā, labbūtības un studentu atbalsta, emocionālās un sociālās attīstības jomās;
 • uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un organizācijām – sadarbība studentu pieredzes, infrastruktūras attīstības, pētniecības vai citās jomās.
 • iniciatīvas, kas veicina universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Programmas laikā mēs regulāri dalīsimies ar jaunumiem Riga Business School sociālajos tīklos Facebook, Instagram, LinkedIn. Ja vēlies uzzināt vairāk vai sazināties ar mūsu komandu, droši raksti programmas direktorei Paulai Elksnei uz paula.elksne@rbs.lv vai pieraksties jaunumu saņemšanai:

Vairāk par datu aizsardzību lasiet šeit.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu apmeklējiet: innovationeducation.lv

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. Riga Business School koordinēs un īstenos programmas ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.