Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas Vecākā projektu vadītāja/-as amata vieta digitālo prasmu iniciativām uz noteiktu projekta izpildes laiku (līdz 2026.gada jūnijam).

Rīgas Biznesa skola (RBS) kā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) struktūrvienība aicina pieteikties Vecākā projektu vadītāja/-as amata vietai digitālo prasmju iniciatīvu jomā. Šajā amatā Jums būs iespēja sadarbībā ar komandu izstrādāt konceptu un vadīt vairākus ar digitālo prasmju attīstību un IKT jomu saistītus projektus, kā arī piedalīties RTU RBS digitālo prasmju attīstības programmu stratēģijas izveidē. Additionally, in this position, you will be able to participate in the implementation of RTU RBS digital skills development program strategies.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 1. Vadīt RBS kā sadarbības projekta Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (projekta Nr. 101083983) partnerības līguma noteikto uzdevumu izpildi, nodrošinot Mākslīgā Intelekta laboratorijas ikdienas uzturēšanas darbību un EDIC uzņēmumu digitālo prasmju attīstības ieviešanu un īstenošanu kā vienam no galvenajiem projekta partneriem. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus komersantus ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām, prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.
 2. Kopā ar projekta komandu izstrādāt konceptu RTU RBS Digitālo prasmju iniciatīvu projektiem un to īstenošanai.
 3. Plānot, koordinēt un uzraudzīt pakļautībā esošo darbinieku darbu, nodrošinot komandas stratēģiskās un ikdienas darba vadību.
 4. Plānot, koordinēt un uzraudzīt ārējo partneru darbu.
 5. Nodrošināt projekta un tā budžeta plānošanu, aktivitāšu plāna sastādīšanu un resursu plānošanu.
 6. Pārraudzīt projektu norisi un nodrošināt īstenošanas atbilstību projekta partnerības līgumu nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.
 7. Pārraudzīt Mākslīgā intelekta laboratorijas uzturēšanas procesu, kontrolēt mērķu sasniegšanu.
 8. Iesaistīties Mākslīgā intelekta laboratorijas aktivitāšu satura izstrādē un nodrošināt aktivitāšu satura atbilstību mērķiem
 9. Koordinēt projekta apmācību un satura plānu un nodrošināt tā ieviešanu, atbilstoši projekta mērķiem, termiņiem un definētajiem uzdevumiem.
 10. Nodrošināt iepirkumu, to tehnisko specifikāciju sagatavošanu pēc nepieciešamības.
 11. Uzturēt sadarbību projektā iesaistītajām trešajām pusēm
 12. Sagatavot un prezentēt vadībai un partneriem atskaites un pārskatus par projekta progresu.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Bakalaura grāds biznesa vadībā, ekonomikā, IT vai projektu vadībā.
 • Vismaz 3 gadu pieredze projektu vadīšanā un administrēšanā.
 • Teicamas zināšanas IKT jomā.
 • Teicamas valsts valodas prasmes (C1 līmenis) un labas angļu valodas prasmes (ne zemākas par B1 līmeni).
 • Izcilas līderības, prezentēšanas un uzstāšanās prasmes.
 • Attīstīta analītiskā domāšana.
 • Teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.

KĀ PRIEKŠROCĪBA TIKS UZSKATĪTA:

 • Pieredze ES fondu finansētu projektu pārvaldībā.
 • Maģistra grāds biznesa vadībā, ekonomikā, IT vai projektu vadībā.

ATALGOJUMA PIEDĀVĀJUMS:

 • Darba samaksa no EUR 2500.00 līdz EUR 2976.00 (bruto).
 • Dinamisks darbs profesionālā un mērķtiecīgā komandā.
 • Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).
 • Hibrīda modeļa darba iespējas ar ofisu Rīgas centrā.
 • Darbs starptautiskā vidē, sadarbība ar tādām augstskolām kā Hārvarda Universitāte un Masačustetsas Tehnoloģiju Institūts.
 • Iespēja bez maksas izmantot RTU trenažieru zāli, Ķīpsalas peldbaseinu un saunu.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Vecākais projektu vadītājs” nosūtīt līdz 2024.g. 25.februārim. Rīgas Biznesa skola, Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, www.rbs.lv.