Vadības kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

20.11., 22.11., 27.11., 29.11.

13:00-16:00

Tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Inga Mukāne

Stratēģiskā atbilstība regulējumiem

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu uzņēmumiem stratēģisku izpratni par atbilstību starptautiskajiem regulējumiem, ļaujot tiem sekmīgi navigēt sarežģītajā normatīvajā vidē, tostarp arī finanšu iestāžu stingro prasību ievērošanā. Dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par regulatīvajiem režīmiem, regulatoru gaidām un to, kā viņu uzņēmumi var efektīvi pielāgoties šiem noteikumiem. Kursa beigās dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes, lai izveidotu un pārraudzītu atbilstības funkciju un efektīvi komunicētu ar regulatoriem, partneriem, bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot pastāvīgu atbilstību. Kurss ir pielāgots vidējā un augstākā līmeņa vadības profesionāļiem uzņēmumos, kas darbojas regulētajās nozarēs, vai tiem, kas saskaras ar izaicinājumiem mijiedarbībā ar finanšu iestādēm.

1. nodarbība:
20. novembris
Regulējuma koncepcijas. Starptautisko noteikumu noteicēju loma. Valstu modeļi. Uzraudzība un izpilde. Finanšu pakalpojumu regulējums. Gadījuma izpēte.
2. nodarbība:
22. novembris
Korporatīvā pārvaldība. Atbilstības kultūra. Atbilstības vērtība. Kāpēc tā ir svarīga jūsu uzņēmumam?
3. nodarbība
27. novembris
Atbilstības funkcija un amatpersona – kā tās iekļaujas organizācijā. Interešu konflikti. Atbilstības riski, tostarp risks saistībā ar attiecībām ar finanšu iestādēm. Kā izveidot iekšējo atbilstības sistēmu. Gadījuma izpēte.
4. nodarbība
29. novembris
Finanšu noziegumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju prasības. Atbildīgās personas uzņēmumā. Riski un rezultāti. Gadījuma izpēte.
  • Kursa maksa EUR 750 + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas, grupu un individuālo darbu.

Stratēģiskā atbilstība regulējumiem

Inga Mukāne

20.11., 22.11., 27.11., 29.11.

13:00-16:00

Tiešsaistē

EUR 750 + PVN

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu uzņēmumiem stratēģisku izpratni par atbilstību starptautiskajiem regulējumiem, ļaujot tiem sekmīgi navigēt sarežģītajā normatīvajā vidē, tostarp arī finanšu iestāžu stingro prasību ievērošanā. Dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par regulatīvajiem režīmiem, regulatoru gaidām un to, kā viņu uzņēmumi var efektīvi pielāgoties šiem noteikumiem. Kursa beigās dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes, lai izveidotu un pārraudzītu atbilstības funkciju un efektīvi komunicētu ar regulatoriem, partneriem, bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot pastāvīgu atbilstību. Kurss ir pielāgots vidējā un augstākā līmeņa vadības profesionāļiem uzņēmumos, kas darbojas regulētajās nozarēs, vai tiem, kas saskaras ar izaicinājumiem mijiedarbībā ar finanšu iestādēm.

1. nodarbība:
20. novembris
Regulējuma koncepcijas. Starptautisko noteikumu noteicēju loma. Valstu modeļi. Uzraudzība un izpilde. Finanšu pakalpojumu regulējums. Gadījuma izpēte.
2. nodarbība:
22. novembris
Korporatīvā pārvaldība. Atbilstības kultūra. Atbilstības vērtība. Kāpēc tā ir svarīga jūsu uzņēmumam?
3. nodarbība
27. novembris
Atbilstības funkcija un amatpersona – kā tās iekļaujas organizācijā. Interešu konflikti. Atbilstības riski, tostarp risks saistībā ar attiecībām ar finanšu iestādēm. Kā izveidot iekšējo atbilstības sistēmu. Gadījuma izpēte.
4. nodarbība
29. novembris
Finanšu noziegumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju prasības. Atbildīgās personas uzņēmumā. Riski un rezultāti. Gadījuma izpēte.
  • Kursa maksa EUR 750 + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas, grupu un individuālo darbu.