Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas maģistra studiju programmu direktora/-es amata vieta

Rīgas Biznesa skola (RBS) kā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) struktūrvienība aicina pieteikties maģistra studiju programmu direktora/-es amatam. Šajā amatā Jums būs iespēja vadīt RBS maģistra studiju programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī nodrošināt to ikdienas darbību.

Kā RBS maģistra studiju programmu direktoram/-ei Jums būs būtiska loma sadarbībā ar RTU struktūrvienībām un Eiropas projekta partneriem inovēt un veidot nozarei atbilstošas programmas, tostarp jaunu maģistra programmu digitālās transformācijas jomā, kā arī stiprināt un attīstīt RBS Profesionālo maģistra programmu (PMBA) un Vadības maģistra programmu (EMBA).

Jūsu atbildībā būs ne tikai studiju programmu stratēģiska attīstība, bet arī to integrācijas nodrošināšana akadēmiskajā vidē. Tā būs unikāla iespēja veidot izglītības nozares nākotni, veicinot sadarbību starp akadēmiskajām struktūrvienībām un nozares partneriem, nodrošinot RBS maģistra studiju programmu panākumus un izaugsmi.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 1. Vadīt maģistra studiju programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī nodrošināt to pilnveidi un attīstību, tostarp pedagoģiskos un administratīvos procesus (programmu licencēšana un akreditācija).
 2. Regulāri uzraudzīt un sekot līdzi starptautisko un reģionālo studiju programmu izmaiņām tādās nozarēs, kā uzņēmējdarbības vadība, datorzinātne, tehnoloģiju vadība, tehnoloģiju ieviešanā, informāciju sistēmās u. c.
 3. Rosināt uzlabojumus esošajās un iniciēt izstrādāt jaunas studiju programmas Rīgas Biznesa skolā kā RTU struktūrvienībā.
 4. Sadarbībā ar citām RTU akadēmiskajām struktūrvienībām un Eiropas projekta partneriem uzņemties vadību jaunas maģistra studiju programmas digitālajā transformācijā (MERIT) ieviešanā.
 5. Uzraudzīt maģistra studiju programmu kvalitāti, tostarp pārskatīt piešķiramā grāda prasības un iniciēt maģistra studiju kursu papildināšanu vai noņemšanu.
 6. Pārraudzīt informācijas saturu par maģistra studiju programmām, kas tiek sniegta ieinteresētajām pusēm – pārvaldes institūcijām, studentiem, darba devējiem, vecākiem.
 7. Pārraudzīt informācijas sniegšanas aktivitātes studējošajiem, mācībspēkiem un citām ieinteresētajām pusēm par maģistra studiju procedūru un noteikumiem RBS.
 8. Nodrošināt akadēmisko vadību un studentu sekmības uzraudzību programmu īstenošanas laikā.
 9. Izveidot maģistra studiju programmu atpazīstamības stratēģiju un sadarbībā ar potenciālajiem studentiem rosināt interesi un demonstrēt programmu priekšrocības.
 10. Sadarboties ar RBS mārketinga komandu, izstrādājot un īstenojot efektīvas RBS maģistra studiju programmu studentu piesaistes komunikācijas nodrošināšanas iniciatīvas/kampaņas.
 11. Veidot un uzturēt regulāru sadarbību ar nozares profesionāļiem un citām ieinteresētajām pusēm RBS maģistra studiju programmu atpazīstamības veicināšanai.
 12. Nodrošināt akadēmiskā personāla (īpaši jauno darbinieku) informētību par RTU/RBS studiju programmu īstenošanas noteikumiem un procedūrām. Atbalstīt mācībspēkus un veicināt viņu darba snieguma paaugstināšanos.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā vai datorzinātnēs, vai ar tām saistītā jomā.
 • Studiju programmu vadības prasmes, vēlams akadēmiskā vidē.
 • Vismaz 4 gadu darba pieredze izglītības nozarē, tostarp studiju programmu izstrādē, akreditācijā un universitātes līmeņa programmu vadībā.
 • vismaz 2 gadu pieredze augstskolas mācībspēka amatā (maģistra līmeņa studiju kursiem).
 • valsts valodas prasmes ne zemākas par C1 līmeni un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni.

SAGAIDĀMĀS KOMPETENCES:

 • Izpratne par RTU un RBS misiju, mērķiem un globālo kontekstu, kā arī zināšanas par tās vietu Latvijā un plašākā
 • starptautiskajā vidē.
 • • RBS kā modernas biznesa skolas darbības virzienu pārzināšana.
 • Kompetences efektīvā cilvēkresursu vadībā, pārmaiņu vadībā, starptautisku stratēģisku partnerību veidošanā un dalībā starptautiskos sadarbības tīklos.
 • Spēja izklāstīt un formulēt redzējumu, kas pamatots ārējos un iekšējos normatīvajos aktos un regulējumos un RBS/RTU pieejamajos resursos.
 • Motivācija strādāt RBS/RTU un skaidra izpratne par maģistra programmu lomu RBS/RTU attīstības stratēģijas īstenošanā.
 • Prasme popularizēt maģistra studiju programmas potenciālajiem studentiem.
 • Spēja izprast un izpildīt studentu prasības, lai veicinātu studentu uzņemšanu un sekmīgu programmu īstenošanu.

PAPILDU PRASĪBAS:

 • Nevainojama reputācija.
 • Kompetence pārmaiņu vadībā, orientācijā uz attīstību, sadarbības un attiecību veidošanā un uzturēšanā, līderībā, komandas vadībā un attīstībā, stratēģiskajā redzējumā un lēmumu pieņemšanā.

KĀ PRIEKŠROCĪBA TIKS UZSKATĪTA:

Pieredze izglītības nozares projektu vadībā, ko finansē publiskais sektors un/vai starptautiskas organizācijas.

ATALGOJUMA PIEDĀVĀJUMS:

 • No EUR 3200.00 līdz EUR 4800.00 (bruto), piedāvājumā ietilpst akadēmiskie un administratīvie amata pienākumi.
 • • Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).
 • Ceļa izdevumu kompensācija.
 • Dinamisks darbs profesionālā un mērķtiecīgā komandā.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • elektroniski parakstītu un datētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību amatam, kā arī kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • elektroniski parakstītu dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija par profesionālo un akadēmisko karjeru, sasniegumiem un pieredzi norādītajās jomās, valodas prasmju pašvērtējumu un citas prasmes, kas, pēc kandidāta/-es domām, varētu būt noderīgas maģistra studiju programmu direktora darbā;
 • izglītības dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, kas vispusīgi raksturo kvalifikāciju. Ja doktora grāds ir piešķirts ārvalstīs, iesniedzama arī izziņa, ka šis grāds ir atzīts Latvijā un kādam grādam tas atbilst;
 • Rīgas Biznesa skolas kā RTU struktūrvienības maģistra studiju programmu stratēģiskās attīstības vīziju turpmākajiem pieciem gadiem (tēžu veidā, ne vairāk kā 2 lappuses).

Dokumentus ar norādi “Maģistra studiju programmu direktora/-es amatam” iesniegt latviski (valsts valodā), sūtot uz e-pasta adresi:vakance@rbs.lv līdz 2024.g. 25.februārim (ieskaitot). Dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, ir papildus jāiesniedz tulkojums latviešu valodā (var būt bez notariāla apliecinājuma).