Riga Business School kā RTU struktūrvienība nodrošina iespēju saņemt līdz 50% studiju maksas samazinājumu augstākā līmeņa vadītāju apmācībām Executive MBA jeb Executive Master of Business Administration programmai. Studiju maksas samazinājums tiek nodrošināts valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju augstākā līmeņa vadītāju apmācībām ar mērķi veicināt šo vadītāju pilnveidošanos un pārmaiņu vadības prasmju nemitīgu stiprināšanu.

Apmācības ilgst aptuveni divus gadus, un to sākums plānots 2024. gada janvārī, mācībām notiekot reizi mēnesī vienu nedēļas nogali no ceturtdienas līdz sestdienai ieskaitot. Bez 15 pamata un specializētajiem priekšmetiem vai tēmām visu studiju laiku Riga Business School nodrošina arī līderības attīstības praktiskās sesijas un pieredzes apmaiņu šajā jomā. Studijas notiek angļu valodā.

“Vēlme stiprināt savu uzņēmējdarbības izpratni un vadības prasmes ir būtiska arī bezpeļņas un valsts iestāžu vadītājiem. Tieši tāpēc iespēja mācīties Executive MBA un saņemt atlaidi līdz pat 50% ir ļoti atbildīgs un uz nākotni orientēts solis no Riga Business School puses. Riga Business School Executive MBA programma valstī un ārpus tās ir zināma ar savu kvalitāti, un man personīgi kā nesenam absolventam tā ir bijusi būtiska izaugsmes pieredze. Šī programma dod iespēju investēt savā profesionālajā attīstībā kopā ar daudzveidīgu līderu grupu, kas pārstāv uzņēmumus, bezpeļņas un valsts iestādes.”

Andris Grafs
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents

“Neatkarīgi no tā, kur strādājam – valsts vai privātajā sektorā – kompetencei un attīstībai jābūt līmenī. No mūsu lēmumiem ir atkarīga ne tikai mūsu pašu darba vide, bet arī kolēģu un sabiedrības. Ārstniecības iestāde un slimnīca ir ārkārtīgi sarežģīts mehānisms, kurā nereti ir saglabājušās pagātnes vēsmas, kuras ir pēdējais laiks novērsts. Taču ikvienu pārmaiņu ir jāprot pareizi ieviest. Executive MBA programmas pozitīvā puse arī mācības angļu valodā, kas ir neatņemama mūsdienu vadītāju nepieciešamība. Šo iemeslu dēļ – lēmu pieteikties studijām un biju patiesi priecīga par izdevību iegūt augsti profesionālu izglītību ar 50% atlaidi. Darba profesionalitāte nedrīkst būt atkarīga no sfēras vai jomas, kurā darbojamies.”

Margarita Epermane
Bauskas slimnīcas valdes locekle

“Mums vienmēr ir bijis būtiski veicināt cilvēka izaugsmi. Tāpēc aicinām valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju vadītājus izmantot Riga Business School doto iespēju, jo mūsu misija ir nodrošināt izglītību līderībai tehnoloģiju laikmetā.”

Klaudio Rivera
Riga Business School direktors

Studiju maksas samazinājuma saņemšanai notiek kandidātu pieteikumu izvērtēšana, ņemot vērā ierobežoto studentu skaitu vienā Executive MBA kursā. Uz līdz 50% studiju maksas samazinājumu var kandidēt valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, atsevišķos gadījumos arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, nevalstisko organizāciju vadītāji vai struktūrvienību vadītāji, kā arī diplomātiskajās aktivitātēs iesaistītie valsts pārstāvji. Riga Business School ir tiesības atteikt līdzfinansējumu, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz šī gada 4. decembrim.

Jomas, kādas šajā augstākā līmeņa vadītāju programmā iespējas apgūt, ir organizācijas vadības un uzvedības koncepti, ētika, biznesa ilgtspējas jautājumi, lēmumu pieņemšana, vadības finanšu plānošana, cilvēkresursu vadība, IT stratēģijas un digitalizācijas vadība, kā arī juridiskie jautājumi.

Papildu info:

https://rbs.lv/executivemba/

Sanda Šutina, mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja, sanda.sutina@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!