Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Otrdienās, No 9.janvāra – 16.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

EUR 750 + PVN

Andrejs Dzedons

Stratēģiskā vadība

Stratēģiskā vadība pirmkārt un galvenokārt ir saistīta ar politikas veidošanu, kā arī stratēģiju formulēšanas un izpildes aspektiem ģenerāldirektoru darbā. Ģenerāldirektori vada uzņēmumu. Viņi ir atbildīgi par savu uzņēmumu vispārējo virzību un panākumiem konkurences apstākļos. Tādējādi šajā kursā lietas apskatām no ģenerāldirektora viedokļa.

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem iespēju pārskatīt, integrēt un īstenot koncepcijas, rīkus un prasmes, ko viņi ir ieguvuši pagātnes akadēmiskajā un praktiskajā pieredzē visdažādākajās biznesa situācijās. Uzmanības centrā ir lēmumu pieņemšana, no kuriem daudzi ir plaši un stratēģiski, raugoties no holitiskas perspektīvas.

Klase Tēma
1. nodarbība: Stratēģiskās vadības process

Gadījuma analīze

2. nodarbība: Ārējā analīze

Stratēģiskās vadības process

3. nodarbība Iekšējā analīze

Gadījuma analīze

4. nodarbība Biznesa līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

5. Nodarbība: Stratēģija un nozares
Gadījuma analīze
6. nodarbība: Funkcionālā līmeņa stratēģija.

Zilā okeāna stratēģija

Gadījuma analīze

7. nodarbība Eksāmens
8. nodarbība Stratēģija globālajā vidē

Gadījuma analīze

9.nodarbība Stratēģija un tehnoloģijas

Gadījuma analīze

10. nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

11.nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

12.nodarbība Stratēģijas īstenošana

Gadījuma analīze

13.nodarbība Korporatīvā pārvaldība un korporatīvā sociālā atbildība

Gadījuma analīze

14.nodarbība Noslēguma eksāmens

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Stratēģiskā vadība

EUR 750 + PVN

Andrejs Dzedons

Otrdienās, No 9.janvāra – 16.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

Stratēģiskā vadība pirmkārt un galvenokārt ir saistīta ar politikas veidošanu, kā arī stratēģiju formulēšanas un izpildes aspektiem ģenerāldirektoru darbā. Ģenerāldirektori vada uzņēmumu. Viņi ir atbildīgi par savu uzņēmumu vispārējo virzību un panākumiem konkurences apstākļos. Tādējādi šajā kursā lietas apskatām no ģenerāldirektora viedokļa.

Šis kurss ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem iespēju pārskatīt, integrēt un īstenot koncepcijas, rīkus un prasmes, ko viņi ir ieguvuši pagātnes akadēmiskajā un praktiskajā pieredzē visdažādākajās biznesa situācijās. Uzmanības centrā ir lēmumu pieņemšana, no kuriem daudzi ir plaši un stratēģiski, raugoties no holitiskas perspektīvas.

Klase Tēma
1. nodarbība: Stratēģiskās vadības process

Gadījuma analīze

2. nodarbība: Ārējā analīze

Stratēģiskās vadības process

3. nodarbība Iekšējā analīze

Gadījuma analīze

4. nodarbība Biznesa līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

5. Nodarbība: Stratēģija un nozares
Gadījuma analīze
6. nodarbība: Funkcionālā līmeņa stratēģija.

Zilā okeāna stratēģija

Gadījuma analīze

7. nodarbība Eksāmens
8. nodarbība Stratēģija globālajā vidē

Gadījuma analīze

9.nodarbība Stratēģija un tehnoloģijas

Gadījuma analīze

10. nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

11.nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

12.nodarbība Stratēģijas īstenošana

Gadījuma analīze

13.nodarbība Korporatīvā pārvaldība un korporatīvā sociālā atbildība

Gadījuma analīze

14.nodarbība Noslēguma eksāmens

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.