Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Trešdienās, No 10.janvāra – 17.aprīlim

18:00 – 21:00

Attālināti (1., 7., pēdējā nodarbība – klātienē)

EUR 750 + PVN

Zanda Vipule

Starptautiskais bizness

Starptautiska attīstība, īpaši eksporta ceļā, ir priekšnoteikums veiksmīgam Latvijas uzņēmumam un augstai pievienotajai vērtībai ekonomikā. Tas prasa arī izmaiņas uzņēmējdarbības modeļos, jaunu uzņēmējdarbības praksi, intensīvāku pieredzes apguvi un izpratni par globālo un starptautisko vidi. Tādējādi kursa mērķis ir sniegt modeļus, instrumentus un metodes, kā arī telpu to pielietošanai starptautiskā biznesa attīstībā.

Klase Tēma
1. nodarbība: Ievads kursā

Globalizācijas fenomens un tā ietekme uz mūsdienu uzņēmējdarbību

2. nodarbība: Ražošanas un tirgu globalizācija
3. nodarbība Ražošanas un tirgu globalizācija
4. nodarbība Stratēģijas ieiešanai globālajā tirgū
5. Nodarbība: Stratēģija praksē – ieiešana tirgū
6. nodarbība: Nozares datos balstīta tirgus izvēle
7. nodarbība Detalizēta informācija par tirgu, potenciālajiem sadarbības partneriem vai klientu bāzi
8. nodarbība Konkurence un ieskats tirgū
9.nodarbība Saziņa starptautiskajos tirgos
10. nodarbība Piegādes ķēdes un iepirkumu perspektīva
11.nodarbība Pārrunas
12.nodarbība Koučinga sesijas 8: nobeiguma ziņojuma pārskatīšana
13.nodarbība Koučinga sesijas 8: nobeiguma ziņojuma pārskatīšana
14.nodarbība Grupu projektu prezentācija

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Starptautiskais bizness

EUR 750 + PVN

Zanda Vipule

Trešdienās, No 10.janvāra – 17.aprīlim

18:00 – 21:00

Attālināti (1., 7., pēdējā nodarbība – klātienē)

Starptautiska attīstība, īpaši eksporta ceļā, ir priekšnoteikums veiksmīgam Latvijas uzņēmumam un augstai pievienotajai vērtībai ekonomikā. Tas prasa arī izmaiņas uzņēmējdarbības modeļos, jaunu uzņēmējdarbības praksi, intensīvāku pieredzes apguvi un izpratni par globālo un starptautisko vidi. Tādējādi kursa mērķis ir sniegt modeļus, instrumentus un metodes, kā arī telpu to pielietošanai starptautiskā biznesa attīstībā.

Klase Tēma
1. nodarbība: Ievads kursā

Globalizācijas fenomens un tā ietekme uz mūsdienu uzņēmējdarbību

2. nodarbība: Ražošanas un tirgu globalizācija
3. nodarbība Ražošanas un tirgu globalizācija
4. nodarbība Stratēģijas ieiešanai globālajā tirgū
5. Nodarbība: Stratēģija praksē – ieiešana tirgū
6. nodarbība: Nozares datos balstīta tirgus izvēle
7. nodarbība Detalizēta informācija par tirgu, potenciālajiem sadarbības partneriem vai klientu bāzi
8. nodarbība Konkurence un ieskats tirgū
9.nodarbība Saziņa starptautiskajos tirgos
10. nodarbība Piegādes ķēdes un iepirkumu perspektīva
11.nodarbība Pārrunas
12.nodarbība Koučinga sesijas 8: nobeiguma ziņojuma pārskatīšana
13.nodarbība Koučinga sesijas 8: nobeiguma ziņojuma pārskatīšana
14.nodarbība Grupu projektu prezentācija

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.