Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Otrdienās, No 9.janvāra – 16.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

EUR 750 + PVN

Gregs Maters (Greg Mathers)

Vadīšanas un organizāciju psiholoģija

Kursa mērķi ir koncentrēties uz organizāciju un to darbinieku efektivitātes nepārtrauktu uzlabošanu, saprast, kāpēc cilvēki un grupas organizācijās jūtas un rīkojas tā, kā viņi jūtas un rīkojas, un to, ko viņi dara. Identificēt procesus un metodes, kas var uzlabot organizācijas darbību, kā arī identificēt procesus, organizācijas locekļu uzvedību un attieksmi, un tādējādi arī tās efektivitāti, kā arī attīstīt un pilnveidot savas prasmes kā organizācijas loceklim un organizācijas vadītājam.

Klase Tēma
1. nodarbība: Ievads vadīšanas un organizāciju psiholoģijā
2. nodarbība: Individuālās vērtības, attieksme, personība, emocijas, uztvere
3. nodarbība Vadītāja uzvedība
4. nodarbība Efektīva lēmumu pieņemšana
5. Nodarbība: Motivācija un grupas dinamika
6. nodarbība: Komunikācija un nacionālā kultūra; vara un politika
7. nodarbība Eksāmens
8. nodarbība Vadības stili, deleģēšana
9.nodarbība Organizācijas ietekme un struktūra
10. nodarbība Organizācijas kultūra
11.nodarbība Organizācijas pārmaiņas
12.nodarbība Konkrēta gadījuma izpēte
13.nodarbība Grupu prezentācijas
14.nodarbība Grupu prezentācijas

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Vadīšanas un organizāciju psiholoģija

EUR 750 + PVN

Gregs Maters (Greg Mathers)

Otrdienās, No 9.janvāra – 16.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

Kursa mērķi ir koncentrēties uz organizāciju un to darbinieku efektivitātes nepārtrauktu uzlabošanu, saprast, kāpēc cilvēki un grupas organizācijās jūtas un rīkojas tā, kā viņi jūtas un rīkojas, un to, ko viņi dara. Identificēt procesus un metodes, kas var uzlabot organizācijas darbību, kā arī identificēt procesus, organizācijas locekļu uzvedību un attieksmi, un tādējādi arī tās efektivitāti, kā arī attīstīt un pilnveidot savas prasmes kā organizācijas loceklim un organizācijas vadītājam.

Klase Tēma
1. nodarbība: Stratēģiskās vadības process

Gadījuma analīze

2. nodarbība: Ārējā analīze

Stratēģiskās vadības process

3. nodarbība Iekšējā analīze

Gadījuma analīze

4. nodarbība Biznesa līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

5. Nodarbība: Stratēģija un nozares
Gadījuma analīze
6. nodarbība: Funkcionālā līmeņa stratēģija.

Zilā okeāna stratēģija

Gadījuma analīze

7. nodarbība Eksāmens
8. nodarbība Stratēģija globālajā vidē

Gadījuma analīze

9.nodarbība Stratēģija un tehnoloģijas

Gadījuma analīze

10. nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

11.nodarbība Uzņēmuma līmeņa stratēģija

Gadījuma analīze

12.nodarbība Stratēģijas īstenošana

Gadījuma analīze

13.nodarbība Korporatīvā pārvaldība un korporatīvā sociālā atbildība

Gadījuma analīze

14.nodarbība Noslēguma eksāmens

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.